Konkursā «Mēs savam novadam» Bauskas pašvaldība atbalsta 12 projektus

Bauskas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā «Mēs savam novadam 2019» līdzfinansējuma piešķiršanai iesniegti 17 projekti. 25. aprīlī domes sēdē deputāti lēma par atbalsta piešķiršanu 12 projektiem.

Šogad bija saņemts par vienu pieteikumu vairāk nekā pērn. Kopējā summa projektu atbalstam ir 10000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam nepārsniedz 1000 eiro. Desmit no projektiem saņēma visu pieteikumā prasīto summu. Bet, tā kā ne visos projekta pieteikumos bija prasīts maksimālais līdzfinansējuma apmērs, daļēju līdzfinansējumu varēja piešķirt vēl diviem projektiem.

Konkursa komisijas pārstāve Dace Platonova skaidroja, ka ļoti atšķirīgos pēc mērķa un satura projektus komisija vērtējusi, ievērojot atbilstību nolikumam un vērtēšanas punktiem. Atsevišķi projekti netika atbalstīti, jo neatbilda šī konkursa nolikumam. Lai gan konkursa nolikumu un līdz ar to projektu izskatīšanas kārtību dome apstiprinājusi pērnā gada nogalē, atsevišķi deputāti tomēr raisīja debates par to, ka komisijas projektu izvērtējumu būtu vēlams izskatīt arī domes komisijās, lai varētu spriest, kāpēc tieši viens vai otrs projekts ir zaudējis vai ieguvis punktus konkursā. Tika rosināts komisijas darbā iesaistīt arī pagastu pārvalžu vadītājus.

Pašvaldības mērķis, atbalstot projektus, ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.


Pašvaldības finansiālu atbalstu ieguvuši nevalstisko organizāciju projekti:

1

Biedrība «Bauskas vecpilsēta»

Projekts «Baznīcas dārzs». Mērķis – sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

2

Biedrība «Vecsaules pagasta mednieku klubs»

Projekts «Novērtē, izbaudi un izjūti dabas skaistumu Mednieku mājā «Gulbji»».

Mērķis – vieta dabas baudīšanai, kopā būšanai, saliedētības pasākumi, vēstures mantojuma, miera un klusuma baudīšana.

3

Biedrība «Meistars Gothards»

Projekts «Uzplaukšana». Mērķis – izveidot lielformāta vides objektu «Rožu sienu» kā dāvanu savai pilsētai Bauskai 410 gadu jubilejā.

4

Biedrība «BM Studio»

Projekts «Krieviņu saieti. Ražas svētki Bauskas pilī». Mērķis – iedibināt tradīciju krieviņu kultūras atdzimšanai un tradīciju stiprināšanai veltītu festivālu ar kultūrantropoloģisko ievirzi.

5

Biedrība «Bauskai un mūzikai»

Projekts «Pirmā pirmdiena». Mērķis – nodrošināt iespēju saturīgi un izzinoši pavadīt pirmo skolas dienu, izjust tās nozīmību katrā ģimenē, piedalīties muzikāli mākslinieciskā mijiedarbības procesā, akcentējot mūsu pilsētas Bauskas 410 gadus un novada bagātā un daudzveidīgā vēsturiskā mantojuma dažādību.

6

Biedrība «Vecsaules Evaņģēliski Luteriskā draudze»

Projekts «Teritorijas labiekārtošana» – tualetes un informācijas stendi Vecsaules Ev. Lut. draudzes kapos. Mērķis – labiekārtot publiski pieejamas teritorijas sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai Vecsaules Ev. Lut. draudzes kapos.

7

Biedrība «Stīgas ED»

Projekts «Darīsim kopā». Mērķis – veicināt skolas darbinieku, vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitāšu uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, labiekārtojot apkārtējo vidi.

8

Biedrība «Veselīga dzīves veida skola»

Projekts «Piknika galdiņu izveidošana Uzvaras «Akmens parkā»». Mērķis – nodrošināt pilnvērtīgas un drošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīves veidu.

9

Biedrība «Bauskas sākumskolas padome»

Projekts «Foto rāmis «PASTKARTE NO BAUSKAS»». Mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanu ar iespēju uzņemt foto īpašā rāmī, kas būtu lieliska dāvana Bauskai tās 410 gadu jubilejā.

10

Biedrība «Latvijas attīstības institūts»

Projekts «Trejupes tramvajs». Mērķis – radīt koptu un labiekārtotu vidi Bauskas pilskalna apkārtnes iedzīvotājiem Mūsas upes labajā krastā – ar pontona palīdzību labiekārtojot peldvietu un nodrošinot arī regulāru sadzīves gružu savākšanu un šķirošanu.

11

Biedrība «Domāsim, darīsim»

Projekts «Zaļā dzīvesveida ABC». Mērķis – āra intelektuālo un kustību spēļu inventāra izgatavošana, lai veicinātu āra pieredzes izglītību un piedzīvojumu terapiju.

12

Biedrība «Kopdaris»

Projekts «Audiogrāmata»: “Vilis Plūdons. «Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas»». Mērķis – dot ieguldījumu Bauskas novada ievērojamākā literatūras klasiķa Viļa Plūdoņa literārā mantojuma digitalizēšanā, saglabāšanā un popularizēšanā sabiedrībā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas