Kurmenē 18. novembrī vēl laimi Latvijai

Vecumnieku novada Kurmenes tautas namā 18. novembrī svētku sarīkojums «Ai saudzīgā un siltā Latvija» sākās «ar mazu un mīļu dziesmu» – ar kopīgi nodziedātu Latvijas valsts himnu.

Kurmeniešus un viesus Latvijas 101. dzimšanas dienā sveica Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs. Uzrunā viņš pieminēja pirms simt gadiem notikušās Brīvības cīņas un aicināja apzināties to nozīmi valstiskuma nosargāšanā, godināt patriotus un turēt svētu varoņu piemiņu. Tikpat svarīgi ir pamanīt katru darba darītāju un lepoties ar šodienas cilvēku sasniegumiem. Personību veido domas, rūpes, neatlaidība un labi paveikts pienākums, bet Latviju iedzīvotāji rada visi kopā. Guntis Kalniņš pateicās ikvienam par ieguldījumu sava pagasta un novada pazīstamības veicināšanā, izaugsmes sekmēšanā un Latvijas tēla veidošanā. Viņš vēlēja kurmeniešiem gūt svētku noskaņu, sajusties svinīgi savā ģimenē, kolektīvā un – «lai piederības izjūta ikvienam ir pēc katra labi padarīta darba».

Jānis Sils, Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs, atzina, ka koncertā būtu vēlējies satikt vairāk ļaužu, taču viņš cer, ka iedzīvotāji ir patriotiski noskaņoti un svētkus svin savā ģimenē, mājās. Viņš pauda, ka Latvijas īstā dzimšanas diena būtu jāatzīmē 11. novembrī, Lāčplēša dienā, kad godina varonīgos cīnītājus, kuri iestājās par Latvijas valsts neatkarību un prata nosargāt brīvību. Jānis Sils aicināja ļaudis pielikt visas pūles, lai Latvija paliktu diženāka, – audzināt bērnus labiem darbiem, mācīt būt patriotiem un vienmēr zināt, kur ir viņu mājas un dzimtene.

Kurmenē ir sena tradīcija svētkos kādam pateikties. Šoreiz labi vārdi tika veltīti Janai un Agrim Saknēm – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Pedagogi, kuri audzina Latvijas jauniešus Rīgā un Mazzalvē, sarīkojumā nepiedalījās, jo visa Sakņu ģimene tieši valsts svētkos aizstāvēja novada, pagasta un savas saimes godu Līvenhofas (Līvānu) skrējienā. «Jana un Agris jau vairākus gadus sporta svētkos rīko sporta spēles bērniem, un ikreiz tiek izdomāts kas jauns. Iesaistot savas atvases, viņi izveidojuši interesantas interaktīvas spēles brīvā dabā. Būdami paši aktīvi, viņi to māca citiem,» uzsvēra Sarmīte Ķīse, tautas nama vadītāja. Viņa mudināja skaļus aplausus veltīt arī Anitai Naglei, Kurmenes patriotei un vēstures zinātājai, kura pēc sarīkojuma savā pagastā devās uz svinīgo ceremoniju Vecumniekos, lai saņemtu novada pašvaldības apbalvojumu «Goda raksts».

Latvijas muzikālo krāsu albumiņu ar dažādām patriotiskām un emocionālām dziesmām uz Kurmeni bija atvedusi dziesminiece un mūziķe Līga Priede. Mākslinieces izjustais izpildījums sasaucās ar dziļo un trāpīgo novadnieka Knuta Skujenieka dzeju, ko runāja amatierteātra «Kurmene» dalībnieki Sandijs Siliņš, Uldis Mantons un režisors Ingus Pavinkšnis. Patiesi izskanēja kompozīcija «Manai tautai» (Brigita Ritmane, Andris Ritmanis), ko ierasts dzirdēt Ievas Akurateres izpildījumā, aizkustināja «Piena ceļš» (Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš) un «Karoga dziesma» (Jānis Lūsēns, Rainis), atgādinot par vērtībām, kas jāsargā un jānes cauri gadsimtiem. Sanākušos uzrunāja arī citi zināmi skaņdarbi; tie rosināja apzināties, ka lielākais dārgums pasaulē ir brīvība, bet laimīgākā vieta uz zemes – Latvija. Koncerts izskanēja ar visiem zināmo «Lilioma dziesmu» (Imants Kalniņš, Māris Čaklais), kam piebalsoja zālē sēdošie.

Andžela Briča neslēpa aizkustinājumu par svētku koncertprogrammu, tematiski trāpīgi izmeklētajām dziesmām un dzeju. Savukārt Sarmīte Ķīse, nolasot vēl kādas Knuta Skujenieka rindas, pauda cerību, ka no sarīkojuma ikviens mājās dosies ar gaišām domām. Pirms tam gan katram tika piekodināts noteikti pacienāties ar konfektēm «Laime» un «Latvija». Saldumu nosaukums svētku apmeklētājos raisīja vārdu spēles veidotu sakarību vēlējuma formā – «Laimi Latvijai!».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas