Kurmenē rekonstruē ūdensvadu

Pilnā sparā rīt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Vecumnieku novada Kurmenē. Darbiem ritot, kā plānots, pirmās kārtas rekonstrukcija tiks pabeigta šovasar. Darbu ģenerāluzņēmēja Kurmenē ir SIA «Abora», daļa pienākumu deleģēti SIA «AB-Rent». Brigadieris Vadims Davidenko «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka darbi Kurmenē rit bez aizķeršanās: «Esam strādājuši vairākos objektos Latvijā, taču šī ir vienīgā reize, kad darbi rit gludi. Nav problēmu ar materiālu piegādi, strādājam atbilstīgi projektam, darba gaitā izmaiņas tajā ir minimālas.» V. Davidenko pārliecināts, līdz jūlija sākumam ieplānotie darbi tiks paveikti.Kurmenē apmēram divu kilometru garumā tiks nomainītas ūdensvada caurules. Dažos posmos kanalizācija tiks izbūvēta no jauna. Tiks arī izbūvētas ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas iekārtas. Kurmenē strādājošie vīri galvenokārt ir rīdzinieki, kuri darba nedēļas laikā naktsmītnes atraduši netālajā Vallē.Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts stāsta, ka ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas projekta izstrāde sākta jau 2007. gadā. Tā kopējās izmaksas ir vairāk nekā 187 tūkstoši latu. 85 procentus izdevumu sedz Eiropas Savienības fondi, pārējais ir valsts un pašvaldības ziņā. Īstenojot iecerēto, ievērojami uzlabosies ūdens kvalitāte kurmeniešu dzīvokļos. Turklāt daudzas Līvānu mājas vispār nebija pieslēgtas kopējai kanalizācijai. Tiks izbūvētas arī ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsējiem. Tādējādi šis projekts ievērojami uzlabos dzīves kvalitāti un drošību ciematā. Kurmeniete Sarmīte Ķīse ar nepacietību gaida rekonstrukcijas darbu pabeigšanu: «Vislielākās raizes sagādāja kanalizācija. Līvānu ciematā akas bija pie katras mājas, lietus laikā tās uzreiz bija pilnas. Rūpju ar tām bija bez gala. Tāpēc par jauno vienoto kanalizācijas tīklu būs vislielākais prieks. Ūdenim tiek ievilkts tikai maģistrālais vads, katrai mājai jāgādā atzara ierīkošana. Tas varētu izmaksāt līdz 200 latu. Tomēr arī šie izdevumi noteikti atmaksāsies.» Pārvaldes vadītājs apmierināts, kā rit rekonstrukcijas darbi. Tāpēc pašlaik tiek veikti nepieciešamie dokumentācijas sagatavošanas darbi, lai vēl šogad varētu sākt projekta otrās kārtas īstenošanu. Arī tajā plānots izbūvēt un rekonstruēt ūdensvadu un kanalizāciju. To paveicot, ūdensapgāde tiks uzlabota pagastmājā, skolā, vairākās privātmājās. Tādējādi Kurmenes centrā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma būs sakārtota pilnībā. A. Kondrāts atzīst, ka šis tad būtu pirmais lielākais īstenotais projekts Kurmenē pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas