Kurmenes pagasta «Pūpolos» demonstrēs meža cirtes

Demonstrāciju saimniecībā «Pūpoli» Vecumnieku novada Kurmenes pagastā sestdien, 31. oktobrī, notiks seminārs un praktiskas nodarbības par nekailciršu mežsaimniecības praksi.

Semināra pirmajā daļā no pulksten 10 Pasaules Dabas fonda (PDF) pārstāvis Jānis Rozītis stāstīs par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu, nekailciršu metodes priekšrocībām un risku. Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja vietniece Rita Daščiora iepazīstinās ar pieejamo Eiropas Savienības (ES) atbalstu mežu īpašniekiem.

PDF demonstrējumu teritorijas raksturos mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Pēcpusdienā triju stundu garumā paredzēta iepazīšanās ar kopšanas cirtēm dabā, izlases ciršu demonstrējumi saimniecības «Pūpoli» mežos. Metodes un situāciju raksturos «Pūpolu» pārvaldnieks Raimonds Mežaks. M. Lūkins skaidros pameža un paaugas kopšanas nosacījumus praksē ES atbalsta saņemšanai.

MKPC semināru organizē sadarbībā ar PDF projektā «Izlases ciršu mežsaimniecības veicināšana privātos mežos», kura īstenošanu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, vēsta R. Daščiora. Vairāk informācijas vietnē laukutikls.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas