Lauku sieviešu mikrokredītu kustībai – desmit gadu

Bauskas rajona pārstāves 28. novembrī piedalījās Latvijas Lauku sieviešu apvienības 8. konferencē, kas bija organizēta Rīgā, Zemkopības ministrijas zālē.Konferences galvenā tēma bija mikrokredīta kustība Latvijā. Tā informē Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes sekretāre Raimonda Ribikauska un precizē, ka šoruden aprit desmit gadu, kopš Ziemeļvalstīs aizgūtā pieredze ienāca mūsu zemē. Šīs kustības pamatlicējas Latvijā ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Baiba Rivža un docente Maiga Krūzmētra. Viņas arī stāstīja, kā mikrokredīts ienācis Latvijā un kāda pieredze gūta. Valstī darbojas 71 mikrokredīta grupa, kur iesaistījušās 230 sievietes. Mikrokredītu desmit gadu laikā ir saņēmušas 150 sievietes. Pirmajā gadu desmitā paveikts liels darbs lauku sieviešu izglītošanā un mikrokredīta finansējuma piesaistē. Sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību realizēti vairāki projekti, arī starptautiski. Pirms desmit gadiem iesāktais projekts izrādījies ilgtspējīgs - 2007. gada septembrī nodibināts Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds, kurš izsniedz mikrokredītu sievietēm uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai. Šīgada vasarā fonds ir noslēdzis līgumu ar Hipotēku banku par mikrokredīta izsniegšanu 50 sievietēm, katrai ir iespēja saņemt tūkstoš latu ar atvieglotiem noteikumiem. Konferences darbā iesaistījās mikrokredīta idejas, kas balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, pamatlicēja zviedriete Birgita Viberga. Viņa sveica Latvijas lauku reģionos izveidoto četru resursu centru vadītājas. Tika godinātas labākās mikrokredīta grupas, uzņēmējas un mikrokredīta kustības veicinātājas Latvijā. Viņas sveica Latvijas Republikas Saeimas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas, Zaļo un zemnieku savienības, Hipotēku bankas pārstāvji, kā arī Latvijas Lauku sieviešu apvienība. No Bauskas rajona tika cildinātas Eleonora Maisaka, Zita Smalganoviča, Raimonda Ribikauska, kura ļoti centīgi vada  Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fondu, kā arī Maira Vīķe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas