Lemj par finansējumu Pilsrundāles vidusskolai

Rundāles novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā Anda Liškauska, Pilsrundāles vidusskolas direktore, ziņoja par nepieciešamajiem grozījumiem vidusskolas budžetā saistībā ar iesāktajiem projektiem, kā arī Svitenes muižas ēkas jumta sakārtošanu.

Projekti, kas turpinās šogad, – videonovērošanas iekārtu uzstādīšana, plāksnītes pie kabinetu durvīm, evakuācijas shēmu izgatavošana. Lielākā rūpe ir Svitenes muižas ēkas jumts. Muižas namā strādā vidusskolas struktūrvienība – novada Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa. Jumta apsekošanai vajadzīgi 484 eiro. Kopējā koriģētā summa, ko iesniegs finanšu komitejai ceturtdien, 20. februārī, ir 8848 eiro.

Aigars Sietiņš, pašvaldības izpilddirektors, 13. februārī sniedza informāciju par to, ka noslēgusies iepirkuma procedūra par Svitenes muižas ēkas jumta vēsturiski arhitektonisko izpēti un būvniecības dokumentācijas izstrādi. Ir izvēlēta firma, kas apņēmusies šos darbus paveikt atbilstoši iepirkuma procedūras specifikācijas prasībām.

Otrs svarīgs jautājums A. Liškauskas ziņojumā bija par Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba algām. Direktore argumentēti izklāstīja situāciju, atgādinot, ka šajā mācību gadā mākslas nodaļā mācās 24 Rundāles novada skolēni, mūzikas nodaļā ir 27 audzēkņi, bet četri skolēni apgūst abas programmas. A. Liškauska uzsvēra, ka kopējais audzēkņu skaits –  ap 50 – ir noturīgs no gada uz gadu, kopš novadā izveidoja šo skolu. Salīdzinājumam – Bauskas iespējas savulaik izmantojuši aptuveni pieci rundālieši. Papildu finansējums 2830 eiro apmērā nepieciešams, jo samazinājusies Kultūras ministrijas mērķdotācija, kā arī jaunās licencētās programmas saksofona spēlei akreditācija būs tikai šī gada beigās.

Vietējās ziņas