Lemj par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas izveidi 2

Līdz 1. decembrim Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada deputātiem kopsapulcē ir jālemj par jaunā Bauskas novada vēlēšanu komisijas izveidi. Tāpēc šonedēļ Bauskas novada vadība rīkoja visu četru novadu deputātu kopēju tikšanos, šoreiz interneta tiešsaistē.

Apvienotā četru novadu deputātu sēde interneta tiešsaistē notika 27. oktobrī. Kopā četros novados strādā 56 deputāti, no kuriem sapulcē piedalījās 44 deputāti. Tikšanās organizatore bija Bauskas novada dome. Sēdē piedalījās arī pašreizējo novadu vēlēšanu komisiju pārstāvji un vairāki citi darbinieki. Par lēmumprojektiem informēja Bauskas novada juridiskās nodaļas vadītāja Eva Upīte. Pirmais jautājums bija par to, cik daudz locekļu sastāvā darbosies Bauskas novada vēlēšanu komisija.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks virzīja ideju par vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā. Viņš pauda, ka izmaksas par vēlēšanu komisijas locekļiem gulsies uz valdošās pašvaldības pleciem. Bauskas novada domes deputāte Mārīte Ķikure pieprasīja izskaidrot plašāk, kāpēc tieši šāds locekļu skaits.

«Vēlēšanu komisijā var būt no septiņiem līdz 15 locekļiem. Septiņi ir minimālais, ko mēs arī pieņēmām. Līdzīgu skaitli izvēlas arī citos novados. Lielākajos novados vairāk – Rīgā un vēl vienā pašvaldībā ir 11, Jelgavas un Ādažu topošajos novados – deviņi. Runājām arī ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Lielākā daļa jauno novadu izvēlas septiņus vai deviņus locekļus, un tas ir pietiekams attiecīgās komisijas darbam, un to finansē no pašvaldības līdzekļiem un proporcionāli reģiona iedzīvotāju skaitam,» informēja E. Upīte. 

Otru variantu piedāvāja Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un deputāte Vēsma Veģere – viņi ierosināja komisiju ar 11 locekļiem sastāvā. Šo piedāvājumu atbalstīja mazāko novadu pārstāvji.

«Vēlēšanu komisijai tāpat maksā par stundām. 11 dalībnieku sastāvs vairāk nepieciešams, lai nodrošinātu nepieciešamo locekļu skaitu lēmumu pieņemšanai,» tā Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, paužot raizes, ka pašreizējos epidemioloģiskajos apstākļos pastāv saslimšanas risks.

Līdzīgu viedokli pauda Rundāles novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Brūvele: «Vajadzīgs lielāks locekļu skaits. Cilvēki mēdz saslimt, mēdz būt dažādas situācijas, un to varu teikt no savas pieredzes, ka tā ir bijis. Arī darbus vieglāk sadalīt, ja ir lielāks komisijas locekļu skaits.»

Deputāte M. Ķikure lūdza savu viedokli sniegt arī Bauskas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam Jurim Gailim.
«Skaits varbūt nav noteicošais. Septiņi cilvēki ir spējīgi šo darbu izdarīt, bet tādā gadījumā viņiem ir jābūt savas lietas profesionāļiem. Viss ir atkarīgs no tā, ko cienījamie deputāti ievēlēs komisijā. Var būt gan septiņi, gan 11. Finansējuma ziņā pareizi atzīmēja, ka ir stundu likme, apmaksā faktiski nostrādāto laiku, un tas nav tik būtiski. Nezināmais – kas būs nākamā gada jūnijā, vai varēsim normālos apstākļos strādāt vai izolācijā? Būtiskākais ir tas, kuri cilvēki būs šajā komisijā,» pauda J. Gailis.

Viņš rosināja vēlēšanu komisijā primāri iecelt cilvēkus, kas ir bijuši vēlēšanu komisijas vadībā novados – tie būtu vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji un sekretāri no Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novada, kā arī viena persona no Iecavas novada. Viņš vērtēja, ka ar atsevišķo novadu teritorijās kā koordinatori varētu tikt galā priekšsēdētājs un sekretāre, kas strādāja novados iepriekš. «Grūtākais ir iecirkņu komisiju  izveidošana un palīdzība iecirkņu darbības vadībā. Tur nav vajadzīga piecu cilvēku komisija, tas ir diviem paveicams. Esošie vadītāji to var turpināt darīt, tikai nedaudz citādākā statusā,» tā J. Gailis.

Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks interesējās, vai Bauskas novada vēlēšanu komisijas septiņi esošie komisijas locekļi plāno pretendēt uz jauno komisiju. J. Gailis sacīja, ka var atbildēt par sevi un sekretāri, ka abi piedalīsies konkursā.

Nedaudz citādāks skatījums uz situāciju bija Iecavas novadā. J. Gailis skaidroja, ka Iecavas novada vēlēšanu iecirknis bija viens no lielākajiem un varbūt pats lielākais Latvijā, kur darbu vadīja Tālrīts Krastiņš. J. Gailis rosināja, ka T. Krastiņš varētu palikt vadīt šāda iecirkņa darbu, bet deleģētu kādu citu Iecavas novada pārstāvi dalībai komisijā. Tālrīts Krastiņš atzina, ka skatās uz to visu citādāk un vēlas piedalīties novada komisijas darbā, ļaujot Iecavas vēlēšanu iecirkņa darbu organizēt kādam citam.

Turpinājumā notika balsojums par priekšlikumiem. Par septiņiem locekļiem nobalsoja 11, pret – 31 deputāts, divi nebalsoja. Par 11 locekļiem – 11 pret, 32 par, viens nebalsoja. Tomēr tas uzreiz nenozīmēja, ka balsojums ir pieņemts. Tāpat kā apvienotajā finanšu komisijas sēdē, arī šeit deputātu balsojumu ņēma vērā atbilstīgi novada iedzīvotāju skaitam. Tas nozīmēja, ka viens Bauskas novada deputāta balsojums ir 1404 balsu vērts, Iecavas novada – 599, Vecumnieku novada – 549 un Rundāles novada – 450 balsis. Sanāca, ka septiņus locekļus atbalstīja ar 14 489 balsīm kopskaitā, bet 11 locekļus – ar 18 576 balsīm kopskaitā. Tā pieņēma lēmumu, ka novada vēlēšanu komisijā būs 11 locekļi.

Šeit atkal parādījās, cik liela nozīme pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sistēmas ir lielā novada balsīm. Ja par pirmo variantu būtu nobalsojuši vēl visi klātesošie baušķenieki un vēl viens no tiem Bauskas novada domes deputātiem, kas nepiedalījās, tad, neskatoties uz attiecību 13:31, vienalga būtu uzvarējis pirmais variants.

Vairākas reizes mazāko novadu deputāti pauda piesardzību diskusijās par potenciālo vēlēšanu komisijas sastāvu, ņemot vērā, ka pie masveida Bauskas novada domes deputātu balsojuma var ievēlēt tikai tādas personas, kas apmierina Bauskas novada domes deputātus. Lai panāktu sava viedokļa vērā ņemšanu, mazo novadu deputātiem ir jāpiedalās balsojumā vienprātīgi ar stingru disciplīnu un vienalga jāpanāk vismaz dažu Bauskas novada domes deputātu atbalsts vai jācer, ka Bauskas novada domes pārstāvji būs gatavi dialogam. Tiesa, pirmais lēmumu process uzrādīja, ka dialoga trūkst, – mazo novadu priekšlikumu par 11 komisijas locekļiem atbalstīja tikai viens Bauskas novada domes deputāts.

Turpinājumā deputāti gandrīz vienprātīgi lēma, ka uz vēlēšanu komisijas locekļa amatu interesenti varēs pieteikties līdz 13. novembrim un būs izstrādāta speciāla veidlapa, kura pretendentiem būs jāizpilda un jāiesniedz Bauskas novada domē. Savukārt nākamā kopējā sēde notiks 24. novembrī.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Jātnieka kungs

Valdošās pašvaldības plecs! ????

pirms 6 mēnešiem, 2020.10.29 12:07

*

Būs kā Baltkrievijā, būs jādzied tautasdziesmas.

pirms 6 mēnešiem, 2020.10.29 12:27

Vietējās ziņas