Lielās talkas aktivitātes Rundāles novadā plānotas desmit objektos

Sakopšanas un labiekārtošanas darbi Rundāles novadā sestdien koordinēti notiks desmit objektos, katrā no tiem ir savs talkas koordinators.

Kaspars Beinarovičs, novada komunālā dienesta speciālists, jau otro gadu atbildīgs par darbu gaitu Mežotnes pilskalnā. Šogad talciniekiem plānots sakopt baznīcas apkārtni, celiņus no baznīcas uz pilskalnu un Vīna kalnu. Kaspars domā, ka šogad varētu piedalīties līdz 40 talcinieku. Aktīvi vienmēr esot Saulaines sociālā centra seniori. Kaspars pats ir Viesturu pagasta iedzīvotājs un uzskata, ka Mežotnes pilskalns ir kā «mazā Tērvete». Viņš gandarīts, ka ar talcinieku atbalstu šādu vietu var sakopt un uzturēt skaistu.

Ziedoņos notiks apkārtnes sakopšanas darbi Borsnmindes muižas tuvumā. Kontaktpersona ir Uldis Kreigers, Rundāles novada zemnieks. Viņš atzīst, ka tie, kas prot sakopt savu durvju priekšu, nemēslo ne savā vidē, ne citur. Parasti piedaloties apmēram vieni un tie paši talcinieki, grūti esot paredzēt, cik atnāks, bet gaidīts, protams, ikviens.

Santa Švāģere, novada uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja, piedaloties talkās ik gadu, bet talcinieku grupu Pilsrundālē koordinēs pirmo reizi. Iecerēts sakopt upes krastu gar Dzirnavu dīķa ūdenskrātuvi. Santa domā, ka daudzdzīvokļu mājās cilvēki ir ļoti dažādi, varbūt ne tik aktīvi, kā dažkārt gribētos, taču, uzrunāti un aicināti, ir gana atsaucīgi. «Ceram, ka šogad īpaši labvēlīgie laikasptākļi mudinās iedzīvotājus doties tuvāk dabai. Būsim kopā ne tikai veicot labus darbus. Arī pusdienosim kopā pie siltas zupas katla, pārrunāsim paveikto un jaunas ieceres, un tuvāk iepazīsim cits citu,» atklāj Santa Švāģere.

Santa Smilga, Svitenes pagasta pārvaldes lietvede un šogad talkas kontaktpersona, stāsta, ka talcinieki tiks gaidīti pie Svitenes tautas nama. Iecerēts pastrādāt Svitenes parkā, pie Bērsteles luterāņu baznīcas un ciema teritorijā. Santa Smilga uzteic jauniešu un senioru aktivitāti. Iepriekšējā gadā bijis daudz talcinieku.Vērtīgi, ja ierodas vecāki kopā ar bērniem, tā ir jauka iespēja ģimenei būt kopā. Protams, «silta zupa galdā būs» un būs arī prieks par dalībniekiem.

Vēl novadā talkos Pilsrundāles vidusskolā, Bērstelē, Saulainē,Vecrundālē, Viesturu ciemā un PII «Mārpuķīte» un citur, kur vien sakopšana vajdzīga. Rundāles novada talkas koordinators ir Aigars Sietiņš, novada pašvaldības izpilddirektors. 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas