LMT dāvina bērniem klausīšanās aparātus

Klausīšanās iekārtu komplektus 50 bērniem ar nopietniem dzirdes traucējumiem 26. novembrī uzdāvināja SIA «Latvijas Mobilais telefons». Saņēmēju vidū ir arī Bauskas meitene Līva Narvida. Tas, ka Līva nedzird, atklāts trīsarpus gadu vecumā, kopš tā laika viņa ārstējusies un konsultējusies Latvijas Bērnu dzirdes centrā. Ar kohleāro implantu meitene var dzirdēt, runāt, tagad viņa mācās pirmajā klasē vienā no pilsētas pamatskolām, stāsta Līvas māmiņa Ilze Narvida.SIA «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) dāvinātā klausīšanās ierīce novērš traucējošos fona trokšņus, ļauj bērniem uztvert skolotāja teikto, ir vieglāk mācīties. Diagnoze visiem šiem bērniem ir viena - nedzirdība, atzīst Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra Kušķe. Daļai no tiem, kuri 26. novembrī saņēma modernās klausīšanās iekārtas, iepriekš LMT nodrošinājis arī kohleāros implantus -palīgierīci, kuras viena daļa ieoperēta pacienta galvā, bet otra atrodas ārpusē, virs auss.  Fona trokšņi, skaņas atstarošanās un attālums no skolotāja līdz katra bērna dzirdes palīgiekārtai, kohleārajam implantam, bērniem rada vislielākās grūtības. Taču palīgierīces bērnu dzirdes aparātiem vecākiem jāpērk pašiem, tāpēc arī tik vērtīga ir LMT dāvana. Latvijas Bērnu dzirdes centra sadarbība ar LMT sākās 2005. gadā, kad uzņēmums uzdāvināja kohleāros implantus visiem bērniem, kuri bija reģistrēti šī centra rindā. Savulaik LMT arī Bauskas slimnīcas dzemdību nodaļai uzdāvināja jaundzimušo dzirdes pārbaudei vajadzīgo aparatūru. Specializētā pirmsskolas iestāde apgādāta ar FM sistēmu komplektiem, modernas klausīšanās ierīces uzdāvinātas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuriem ir smagas un vidēji smagas pakāpes dzirdes traucējumi un nav ieoperēti kohleārie implanti. Tādu informāciju sniedz Latvijas Bērnu dzirdes centrs.  Nedzirdīgie bērni nevar gaidīt, kad valstij būs nauda. Tāpēc vairāku gadu laikā LMT ieguldījums dzirdes veselības uzlabošanā Latvijā pārsniedz jau pusmiljonu latu, atklāj LMT prezidents Juris Binde.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē