Lūdzas par kristiešu saskaņu

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību baznīcās turpināsies no šodienas, 18. janvāra, līdz 25. janvārim. Tās galvenais aicinājums ir «Lūdziet bez mitēšanās!», kā apustulis Pāvils rakstīja pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem.Bauskas katoļu dekāns monsinjors Jānis Zviedrāns skaidro, ka Lūgšanu nedēļā ik dienu pēc Svētās Mises priesteri pie altāra noskaita lūgšanu, kuras tekstu ir apstiprinājusi augstākā garīdzniecība.  «Paši saviem spēkiem mēs nevaram novērst visas nesaskaņas, kas kristiešus šķeļ, tādēļ mums ir jāpaļaujas uz Visvareno, izsakot savu gribu. Kristus mācība noteic, ka baznīcai ir jābūt vienam ganam. Šajā līdzībā viņš aicina būt saliedētiem, paļaujoties uz vienīgo Dievu.Jaunais gads jau tradicionāli sākas ar Lūgšanu nedēļu, kas ir janvāra galvenais notikums kristīgajās draudzēs,» uzsver dekāns. Šogad aprit 100 gadu kopš tradīcijas dibināšanas, un arvien vairāk ticīgo visā pasaulē atbalsta kristietības vienotības ideju.  Saskaņā ar šo aicinājumu ir veidots arī žurnāla «Kas mūs vieno?» janvāra numurs. Tajā ir publicēts luterāņu mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķis un Žana Vanjē meditācija par Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu. Izdevumā ir atspoguļota arī Lūgšanu nedēļas vēsture, kā arī informācija par lūgšanu krellēm, ko lieto katoļi, pareizticīgie un luterāņi. Savukārt apgāds «KALA Raksti» šomēnes ir izdevis īpašu pielikumu « Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību». Krājumā pārdomās dalās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas jaunievēlētie bīskapi Pāvils Brūvers un Einārs Alpe, kā arī katoļu un baptistu garīdznieki.  Grāmatiņas ievadā ir publicēta kardināla Jāņa Pujata uzruna. Izdevēji iesaka pielikumu izmantot, organizējot draudzēs īpašas lūgšanas un dievkalpojumus par kristiešu vienotību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas