Mācību olimpiādē skolēni atklāj savus radošos talantus

Bauskas un Rundāles novadu 8. un 9. klašu audzēkņi pirmdien, 31. janvārī, apliecināja savas dzimtās valodas prasmes, piedaloties latviešu valodas un literatūras olimpiādē.Galvenais olimpiādes mērķis ir skolēnu radošo prasmju pārbaude. Tā uzskata latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa. «Bauskas Dzīvei» viņa atzina, ka labus rezultātus šādos pārbaudījumos spēj gūt tie skolēni, kas dara vairāk, nekā to paredz mācību programma: «Skolēniem ir papildus jālasa grāmatas, jāseko līdzi kultūras dzīves notikumiem, nav jābaidās radoši izpausties. Mācību priekšmetu olimpiāde nav tikai tāds grūtāks kontroldarbs, bet gan skolēnu radošo prasmju pārbaude.» Viņai piekrīt Codes pamatskolas pasniedzēja Mairita Ostrovska. Pedagoģe uzskata, skolēniem jāpiedalās šādās mācību priekšmetu olimpiādēs, jo bērniem svarīgi pārbaudīt savu prasmju līmeni. Vienlaikus skolotāja atzīst, ka bērni ir diezgan negribīgi papildu darbam, arī izvēles iespējas, ar kuriem skolēniem strādāt, kurus gatavot mācību priekšmetu olimpiādēm, ar katru gadu sarūk.Vecsaules pamatskolas 9. klases audzēknis Toms Štrāls pērn šādā olimpiādē ieguva otro vietu. Jaunietis uzskata, ka viņam patīk pārbaudīt savu prasmju līmeni, samērot savas zināšanas ar citiem skolēniem. Īpašu veiksmes formulu puisis neatklāj, vien piebilst, ka, pildot gramatikas piemērus, jāspēj loģiski domāt, savukārt radošajiem uzdevumiem nepieciešama iztēle, bagātīgs vārdu krājums. Arī Bauskas 1. vidusskolas 9. klases skolniece Žaklīna Rīna latviešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījusies pērn. Jauniete pārliecināta, ka dzimtās valodas prasmes ir tās, kurām katram skolēnam būtu jābūt augstākajā līmenī. Tomēr daudzu jauniešu valodas zināšanas ir vājas. «Latviešu valoda nepietiekami tiek kopta sabiedrībā, televīzijā, radio, laikrakstos dzirdamas un lasāmas daudzas kļūdas, jaušama nolaidīga attieksme pret valodu. Tas rada paviršumu arī skolēnos. Vēl es uzskatu, ka dzimtās valodas zināšanu līmenis daudziem bērniem ir zems arī tādēļ, ka viņi maz lasa grāmatas,» tā Ž. Rīna.Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzdevumus 8. un 9. klašu audzēkņiem sagatavojuši Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes pasniedzēji. Darbus pēc to izpildīšanas labos novada latviešu valodas un literatūras skolotāji. Olimpiādes uzvarētāju vārdus publicēs arī «Bauskas Dzīve».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas