Mārtiņdienas tirgū visādi labumi

Vecāku diena Mežgaļu pamatskolā 7. novembrī no paša rīta sākās ar Mārtiņdienas tirgus drūzmu. «Šī tradīcija bija jau tad, kad es vēl mācījos skolā. Vienu gadu mums ir Miķeļdienas, otru - Mārtiņdienas tirgus,» stāsta direktores vietniece audzināšanas darbā Liene Akmentiņa. Andele veicās tik labi, ka to apskaustu Blaumaņa Ābrams - pusstundas laikā viss bija izpirkts. Pēc sestklasnieces Zanes Alsbergas ceptās medus kūkas stāvēja rinda. Tā esot pārbaudīta vērtība, pildot savu groziņu, slavēja skolotāja Sandra Auzāne. Tikpat ātri pircējus atrada Zanes vecmāmiņas Irēnas Kukutes sietais siers un pirmklasnieces Dinas Uļenskas atnestie āboli. Kopš pirmās klases tirdziņā piedalās tagad jau devītklasniece Liene Semerova, kura bija izcepusi kūciņas. Viņas vecmāmiņas adītās zeķītes nopirka pirmsskolas skolotāja Smaida Lazdāne: «Pazīstu adītāju, viņa vienmēr smaidīga un iet dziedādama.»  Kristai un Renāram Misjūniem cepumiņus cept bija palīdzējusi māmiņa. Kopā ar saviem trim dēliem - Dairi un dvīņupuikām Ediju un Elviju - kārumus tirgum bija gatavojusi viņu māmiņa Daiga Undzēna: «Paskatieties, cik jautri te viss notiek. Bērni cits ar citu sacenšas, ko tik vēl piedāvāt. Mācās arī rēķināt, santīmus skaitot.» Jauku pārsteigumu varēja nopelnīt, sacenšoties, kurš ātrāk izlasīs pupiņas no zirņiem vai nomizos ābolam visgarāko mizu. Tas izdevās devītās klases audzēknim Mārtiņam Norvaišam, kas vasarā esot daudz ābolu mizojis žāvēšanai. Mārtiņš bija arī viens no zinošākajiem mīklu minētājiem. Kaspars Narbots aizsietām acīm, ar tausti vien pilnīgi pareizi atpazina dārzeņus un saknes. Pēc jautrā jampadrača direktore Jaņina Kursiša skolēniem atgādināja, ka notiek visas mācību stundas. Turklāt tajās var piedalīties mammas, vērojot, kā īsti tā mācīšana notiek. Pēcpusdienā vecāki varēja noklausīties Latvijas Universitātes pasniedzējas Maijas Dūkas lekciju par bērnu attīstību un pusaudžu slēpto agresiju, bet Zemgales Mutes veselības centra higiēniste Eva Žaugre stāstīja par zobu kopšanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas