Meklē vēlamāko risinājumu Bauskas senākā dievnama dārza labiekārtošanai 34

Mājīgāku, tīkamāku, pievilcīgāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iecerēts radīt Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārzu. Vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījuma koncepciju Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā «Mēs savam novadam», piesaistot Latvijas Universitātes Botāniskā dārza ainavu arhitekti Ingu Langenfeldi, realizējusi biedrība «Bauskas vecpilsēta». Tagad padomā nākamais solis – daļa no iecerētā īstenošana dabā. Vietējai luterāņu draudzei vajadzīgo finanšu resursu nav, tādu nav arī biedrībai «Bauskas vecpilsēta», tālab, meklējot veidus finansējuma piesaistei, šoruden nolemts startēt Eiropas programmā LEADER, kur maksimālā iegūstamā summa teritorijas labiekārtošanai būtu 50 tūkstoši eiro.

Skvērs ar skulpturālu objektu
Kopā sanākot biedrības «Bauskas vecpilsēta» biedriem, pašvaldības teritorijas plānošanas un būvvaldes pārstāvēm, piedaloties arī kultūrvēsturisko pieminekļu mākslas ekspertēm, tika spriests par vēlamāko risinājumu luterāņu dievnama dārza pārveidei.
Ainavu arhitekte I. Langenfelde atzīmēja –, izvērtējot objektu ilgākā laika posmā, secinājusi, ka kopumā teritorija nav slikta, taču tai jāveicina sakoptība, vienlaikus neizdarot kaut ko neatgriezenisku un sliktu. «Izraut, izrakt var jebkurā brīdī, bet, lai ieaudzētu un izaudzētu kaut ko acij tīkamu, nepieciešams ilgs laiks, tālab steigties nevajadzētu,» akcentēja daiļdārzniece. Viņa klātesošajiem prezentēja divus variantus konkrētās teritorijas uzlabošanai.
Pirmajā ieteikts atstāt esošo celiņu izkārtojumu un ieejas, savukārt taciņu krustpunktā izveidot mazu romantisku skvēru, kura centrā novietot skulpturālu objektu, tādējādi ārtelpā demonstrējot arī ko senatnīgu. Tāpat tika piedāvāts pie centrālās ieejas esošo vasaras puķēm domāto dobi aizstāt ar ziemcietēm vai mūžzaļo augu stādījumiem. I. Langenfelde skaidroja, ka līdzās dobei augošais osis ir sasniedzis dižkoka apmērus, tādēļ ir aizsargājams. Katru gadu ierīkojot vasaras stādījumus, tam tiekot apcirstas saknes, kas nebūtu pieļaujams, tāpēc ainavu arhitektes skatījumā vispiemērotākie te būtu cērpami mūžzaļi krūmi, lai ainaviski skaisti būtu visu gadu.
«Pavasarī skats bezlapu drūmajā periodā ir pavisam bēdīgs. Rēgojas vien melna vadziņa, kur var apjaust, ka siltajos mēnešos būs vasaras puķes, kas savu mūžu noslēgs līdz ar salnām,» esošo situāciju raksturoja I. Langenfelde.
Viņasprāt, viskliedzošākā problēma šīs sakrālās celtnes ārējā vidē ir saimnieciskās zonas trūkums. Teritorijā nav vietas, kur novietot savāktos zaļos atkritumus (lapas zāli). Daiļdārznieces ieskatā, var nedarīt neko citu, bet obligāti būtu jāizveido saimniecības laukums, kur pie tā netraucēti varētu piekļūt arī transports, lai savāktu atkritumus. Izveidoto saimniecisko stūrīti varētu ieslēpt apstādījumos. Tam vajadzētu būt arī kādam nožogojumam, lai pilsētniekiem mazinātu vēlmi izmest tur savus sadzīves gružus.
Ainavu arhitekte sacīja, ka viņu mulsinot arī leģionāriem izveidotā atceres vieta, kurā atrodas gan piemiņas akmens, gan balts krusts. Viņasprāt, šeit rūme būtu tikai vienam priekšmetam, un, viņas skatījumā, uz citurieni vajadzētu pārvietot krustu. Iespējams, kādā kapsētā tas iederētos vairāk.
Visnaudietilpīgākais un apjomīgākais šajā teritorijā būtu žogs. Tā sakārtošana arī būtu viena no prioritāri veicamajām, jo tas, tāpat kā cilvēkam zobi, ir pirmais, ko katrs ierauga.

Pastaigai, nevis tranzītam
Otrajā piedāvātajā variantā I. Langenfelde ieskicēja nedaudz pārveidotus gājēju celiņus. «Tā tagadējā sajūta ir, ka esam par tuvu baznīcai. Būtībā tas ir tranzīts, tā nav pastaiga, tā nav atpūta, kā tam vajadzētu būt parkā,» atzīmēja daiļdārzniece. Savā skicē viņa robežas teritorijā plānojusi izveidot ar krūmu grupām.
Tā kā viens no uzstādījumiem bijis padarīt šo vietu īpašāku, lietpratēja rosināja izveidot vienu īpašu gadalaika sajūtu. Ja finansējuma ir maz vai nav vispār, ar kāda projekta palīdzību varētu iegūt sīpolpuķes, kuras sastādītu teritorijas zālienā. «Piemēram, ierodoties uz Lieldienu dievkalpojumu, atnācējus pārsteidz koši ziedoši narcišu puduri vai spilgtas zilsniedzītes. Tām nav nepieciešama īpaša kopšana, iestādi, un augi vismaz desmit gadu un vairāk dzīvo savu mūžu. Ja nolemj saglabāt vasaras puķu stādījumu, ieteikums izvēlēties augstākus ziedus, kas piedod gaisīgumu. Ja budžets atļautu jaunas krūmu grupas, būtu vērts iestādīt hortenzijas, kas sniegtu vasaras otrajai pusei baltu, vieglu sajūtu,» iecerēto ieskicē I. Langenfelde.
Līdz detalizētam plānam vēl esot par agru, jo jātiekot skaidrībā, ko ir pa spēkam realizēt. Neesot lielas jēgas uzzīmēt plānu lielam apjomam, ja to neviens nekad dzīvē neīstenos.

Jābalso draudzei
Bauskas Sv. Gara luterāņu draudzes priekšnieks Guntis Macpans atklāja, ka vienpersonīgi par dalību LEADER projektā lemt nevar, koncepcija esot draudzē jāvirza uz balsošanu un jāsaņem tās piekrišana. «Liekas naudas mums nav, apkurei kopā ar nekustamo īpašumu nodokli nepieciešami četri pieci tūkstoši eiro, bet tagad ir tikai 2700 eiro. Runājot par vasaras ziediem pie baznīcas, es esmu pateicīgs, ka tos atvēl SIA «Ints&Co», divas reizes gadā tos iestādot absolūti bez maksas,»  teic G. Macpans. Viņš arī šaubījās, vai zem lielajiem kokiem kāds krūms spēs izaugt, jo ilgi arī zāle nav zēlusi. Tā saņēmusies vien tad, kad augsnē ielabota melnzeme. Draudzes priekšnieka skatījumā svarīgākais būtu žogs, taču tā atjaunošana būtu jāpieskaņo pilsētas plānveida ielu atjaunošanai. «Kaut kad jau Plūdoņa ielu rekonstruēs, un būtu nesaimnieciski tagad līdzekļus ieguldīt sētā, ja pēcāk pārbūvē ielu, kur sētas stabi ir arī asfaltā,» minēja G. Macpans.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore Mārīte Putniņa atzina, ka, viņasprāt, pievilcīgākais bijis prezentētais dārgākais variants, kur mainīti arī gājēju celiņi. Viņa gan apzinās, ka komplektā ar žogu to atjaunot neesot pagaidām reāli.
Bauskas novada pašvaldības būvvaldes arhitektei Sandrai Smolijai gan nelikās tik svarīgi pārbīdīt esošās takas, jo tās pilsētnieki ir iecienījuši un diendienā izmanto. Viņai labpatikās pirmais piedāvājums, kur caurstaigāšanu tīkamāku padarītu ar stādījumiem un kādu pieturvietu. «Gribas, lai parks kļūtu mīlīgāks, nevis caurejams lielu koku mežiņš. Dievnama fasāde ir tik skaista, ka tur ir vērts uzkavēties. Jaunais gājēju eju piedāvājums kardināli neatšķiras, bet šī pārbūve visu krietni sadārdzinās, iespējams, tam aizies visa nauda. Mans priekšlikums būtu iet uz LEADER projektu ar žogu, jo tas būtu kapitāls ieguldījums. Kāds ieminējās, ka pēcāk jau atliek tikai augi un krūmi. Taču gribētu piebilst, ka kvalitatīvs stāds, uz kuru nav jāgaida desmit gadu, lai tas sakuplotu, maksā krietnu naudu,» viedokli pauda S. Smolija.

Kultūrvēsturiska vērtība visam novadam
Biedrības «Bauskas vecpilsēta» valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore laikrakstam atklāja, ka, noslēdzoties apspriedei, izvēlēts dārgākais variants. «Mūsu rīcībā ir ideālais variants, uz ko tiekties. Protams, visu realizēt neizdosies, bet daļu varēs, un ar kaut ko jāsāk,» teic I. Bronko-Pastore. Pieteikums jāiesniedz līdz 20. novembrim, un konkurence nav maza. Šis projekts būs kā atspēriens, vienlaikus biedrība meklēs arī citas iespējas, kā piesaistīt finansējumu.Pašlaik sabiedrības nostāja arī neesot īsti skaidra.
 «Kad akceptēja mūsu projektu konkursā «Mēs savam novadam», no deputātu vidus izskanēja viedoklis, kāpēc luterāņu draudzei jādod nauda, jo tā, lūk, esot viņu baznīca, lai paši arī domājot. Es gribu uzsvērt, ka mēs kā biedrība vairāk turam rūpi par to kultūrvēsturisko vērtību, kas ir. Draudze tikpat labi var pateikt, ka mums nevajag tos vecos lieciniekus, kas te ir no 16. gadsimta, mēs nomainīsim ar skaistiem, jauniem, un būs labi. Tikai tas nozīmē, ka mēs lielu daļu no tās patiesās Bauskas būsim zaudējuši. Domāju, ka pilsētas vadībai un deputātiem jāsaprot – tas īstākais, kas var būt no pilsētas, tas arī ir tajā baznīcā. Lai arī cik skaista ir pils un rātsnams, mēs nevaram teikt, ka tie autentiski ir no seniem laikiem. Kad nodega Parīzes Dievmātes katedrāle un sekoja ziņas par pirmajiem ziedotajiem miljoniem eiro, esmu pārliecināta, ka tas bija žests pasaules līmeņa kultūrvēsturiskai vērtībai, nevis tāpēc, lai kādai draudzei būtu vieta, kur skaitīt lūgšanas. Mēs rūpējamies par kultūrvēsturisko mantojumu, un ceru, ka no tā ir kāds labums draudzei, savukārt tā  uztur baznīcu, un tas ir devums mums – cilvēcei. Tās tomēr ir lielas vērtības, kas ir viņu rokās,» paziņoja I. Bronko-Pastore.
Viņasprāt, aktivizējot sabiedrību, stāstot, ka ikviens varam par šo vietu rūpēties, kaut vai piedaloties lielajās talkās, var diezgan daudz ko izdarīt. Galvenais, lai paši iedzīvotāji tur nemēslo. Ja būs apstādījumu plāns, katrs, kurš laulājas vai kristī bērnus, var dāvāt baznīcai paliekošu vērtību – tos pašus krūmus – hortenzijas, rododendrus un citus. «Jebkurš mazais mērķītis, ko īstenojam, ir jēgpilns. Iesim uz tālāko un augstāko, plinti krūmos nemetīsim, pie kaut kāda rezultāta nonāksim agrāk vai vēlāk,» pārliecināta biedrības vadītāja.

Pievieno komentāru

Komentāri 34

Smieklīgi, vai ne

Būtu publikācija par kādu jaunu domes PR vakanci, par kārtējo ieguldījumu betona bunkurā vai vēl kaut kas tāds "pa īstam saistošs", te no komentāriem nevarētu atkauties. Par šo te klusums un tukšums. Nav interesanti, nevienam nevajag? Kas par lietu, pilsoņi baušķenieki?

pirms gada, 2019.10.12 23:49

Zemnieks

Kebabs, Tev.

pirms gada, 2019.10.13 10:44

fakts

Ābeles jastāda,lai būtu grēka āboli . Tikai pateicoties Ādama iekodienam tādā auglī vispār esam - notika pirmā normālā kopošanās, TIKAI vīrietis ar sievieti !

pirms gada, 2019.10.13 16:51

Nu, re

Lai arī stāsts par baznīcas dārza rekonstrukciju, komentāros atkal esam klasiskā Bauskas līmenī - zem jostas vietas. Vai, tiešām, te dzīvo vieni vienīgi idioti?

pirms gada, 2019.10.13 17:21

Nu re, re

Mums lauķiem riesta laiks, neparko citu ne spējām domāt.

pirms gada, 2019.10.13 19:46

to nu re

Ja jau dārzs pieder luterāņu baznīcai, tad lai īpašnieks arī ķeras klāt. Katoļi par saviem līdzekļiem izremontēja un sakopa baznīcu un dārzu, nevienam neko nelūdzot. Kaut kā nejūtu vēlmi un vajadzību luterāņu baznīcas dārzā arī kaut ko darīt .Lai Siliņš organizē savu draudzi darbam, jo luterāņiem jau valsts tā dod daudz ko par brīvu kā kultūras piemineklim. Varbūt maldos, bet tasbūtu tikai taisnīgi.

pirms gada, 2019.10.13 20:36

Neliela replika

Pirmkārt, dārzs pieder baznīcai, bet izmanto viņu visi baušķenieki.
Otrkārt, ja Jums būtu kaut minimāla saprašana par lietām, par kurām izsakaties, tad saprastu, ka Bauskas katoļu baznīca nav sakopta, bet gan sakropļota, nežēlojot pat nedaudzos tajā agrāk bijušos mākslas pieminekļus.
Trešķārt, tikai pilnīgi tumsoņas var neapzināties nepieciešamību saglabāt savas pilsētas vēsturiskās vērtības un vēlēties novelt šo rūpi tikai uz draudzes pleciem. Ja luterāņu draudze ietu katoļu pēdās, gadsimtiem krātās mākslas vērtības no baznīcas tiktu izmestas dienas laikā, bet sienas apšūtas ar skaisti nolakotiem dēlīšiem.

pirms gada, 2019.10.13 21:01

pilnigi piekritu- to nu re!

jaa, un Siliņs lai organizee visu. Žibeika laikaa nu gan taa nebija. te pavideja ari idejas par beernu rotalu laukumu daarzaa, to nu gan nevaig, tam ir citas vietas. ta jau ari sunus varees staidzinaat , utjp,., jau jau skaitaas senaakaa svetvieta, ta lai ar taa paliek taa teikt -klusumaa un svetumaa.

pirms gada, 2019.10.14 16:13

Ūsainā lauciniece

Rododendrus nevajag, vajag jumtu zilā krāsā nokrāsot.

pirms gada, 2019.10.13 22:33

Janka

Un Zvaignie pie vārtiem

pirms gada, 2019.10.14 09:58

tanka

- vai varaviiksne))

pirms gada, 2019.10.14 16:09

Viktorija

Pilnīgi redzams, ka lielākajai sabiedrības daļai šīs teritorijas attīstība neinteresē. Te darbosies līdz šim jau ierastā kārtība, ja atradīsies, kas sakārto un būs radīta pievilcīga vide, te cilvēki labprāt uzturēsies, jūsmos par atmosfēru, vietu utt., ja nekas netiks darīts, izmantos to kā līdz šim, lai kaut kur nokļūtu vai apmeklētu dievkalpojumu vai kādu sarīkojumu, kas organizēts baznīcā.

pirms gada, 2019.10.14 08:25

cienītā

Bet lielākā sabiedrības daļa šo teritoriju gandrīz nemaz neizmanto, tādēļ viņiem kaut ko pārmest ir muļķīgi. Nu nenāks no Dārza un Salātu ielas uz baznīcas dārzu, ja mums ir Korfa dārzs, izmantos jau ļoti neliela cilvēku daļiņa- tie, kas suņus tur staidzina no Rīgas un Plūdoņa ielas tā gala. Un zem tiem lielajiem kokiem tāpat jau nekas daudz neaugs, Tad jau jāizcērt un jāstāda no jauna- kā pie Rundāles pils, jo viss jau pilns ar veco koku saknēm.

pirms gada, 2019.10.14 10:24

naudas smaka

ir tādi cilvēki, kas projektu naudas smaku sajūt pa lielu gabalu, bet šeit ir konkrētai baznīcai piederošs zemes gabals, kas tai būtu jāsakārto, un es šaubos, vai Guntis Macpans pats nevarētu uzrakstīt un iesniegt projektu sava objekta sakārtošanai. Tieši baznīcas draudzei, nevis kādai tur "aktīvistei" būtu jālemj par šī dārza sakārtošanu un tālāku izmantošanu.

pirms gada, 2019.10.14 10:08

Vienkārši smaka

Daudzi par citiem cilvēkiem, tos pat nepazīstot, spriež paši pēc savas samaitātības pakāpes. Kāds tam sakars ar naudas smaku, Tu, zemā pierīte? Un, ja vēlies par šo izteikties, varbūt vispirms noskaidro, cik projektus savā mūža Guntis ir sagatavojis un ko viņš šī dievnama labā ir paveicis!
.

pirms gada, 2019.10.14 14:04

naudas smaka

izskatās, naudas smaka dažam labam pārvērtusies par vienkāršu, ikdieņišķu smaku, kuru var saoost viņiem vien zināmās vietās, bet daudzi grausti vecpilsētā, arī turīgiem īpašniekiem piederoši, stāv nolaist gadu desmitiemi, pilsētai godu nedaroši, bet tiem, laikam, nepiemīt tā naudas smaka kas šobrīd baznīcai.

pirms gada, 2019.10.14 14:55

Tauta

Kas te notiek,ka kaut kāda biedrība,kurā savākušās draudzenītes spriedīs par baznīcas dārzu? Rīt Macpānam jānodibina biedrība ,,Jaunā Bauskas vecpilsēta,, un tad redzēs,ko Bronko teiks,jo tagad šī biēdrība,kurai pēc būtības nav neko likumīgu lemt,izskatās te diktē spēles noteikumus kā visam jānotiek. Mums ir baznīca,lai pati lemj,bet bidrība,lai rūpējas par vecpilsētas graustiem,kuru ir ļoti daudz,bet nē jālien baznīcas dārziņā.... :))

pirms gada, 2019.10.14 12:08

Tautietim

Sabiedrības (vai kā šeit kāds izteicies "Tautas") aprobežotība ir vienkārši neticama. Baznīca ne par ko nevar lemt, kaut vai tāpēc vien, ka tā ir celtne, un celtnes nav lēmtspējīgas. Un arī "bidrība" nav radīta tāpēc, lai vecpilsētas ēku īpašnieku vietā remontētu vai restaurētu viņu mājas, bet tādēļ, lai sabiedrībai skaidrotu vecpilsētas un kultūras mantojuma vispār nozīmi mūsu dzīvē un ar padomu un likumdošanas iniciatīvām palīdzētu šādu māju atjaunotājiem.

pirms gada, 2019.10.14 14:17

Tikai mieru!

Draudzei pieder baznīca un dārzs un tikai draudzei ir tiesības lemt par šiem īpašumiem. Biedrība "Bauskas vecpilsēta" ir sadarbības partneris un atbalsts ieceru īstenošanai. No projektiem tā ne materiālu, ne finansiālu labumu negūst, tikai papildus darbu. Bažas un aizvainojumi ļoti lieki, kaut saprotami. Bet, ja jums ir sadarbības priekšlikums par vēl kāda īpašuma sakopšanu Bauskas vecpilsētā, tad arī jums ir iespēja iesaistīties projektos. Tikai ņemiet vērā, daudz jādara, paldies neviens nepateiks, gandarījums - paveiktais citu labā un iespēja strādāt komandā ar fantastiskiem, zinošiem, pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kā arī uzzināt daudz vērtīgu informāciju par Bauskas vecpilsētu un lepoties ar to! Ja spējat no tā gūt baudu, jums ir domubiedri! :)

pirms gada, 2019.10.14 14:19

senā

Draudzei pieder ipasums, ta lai paši ari domā. Cik skaista ir apkartne ap katoļu baznicu! prieks, visi pat iet un apbrino muzeju un baznicu naktiis. a luteru baznica ka tada vaarna noplukusi, un visu laiku nopakalus vien velkas. vai tad ziedojumu nav? kaa piemeru atkal jamin katolu banicu. Kā vini ar to tiek galaa!!??-

pirms gada, 2019.10.14 16:07

ip

Bronko Pastores kundze vai var uzzināt cik lielu naudas summu šogad Bauskas novads ir piešķīris biedrībai,,Bauskas vecpilsēta,, ? Neko jūs nedarāt par velti,jo man liekas,ka esat sava labuma meklētāji,bet ne labdari. :))

pirms gada, 2019.10.14 17:14

senajai

Muļķības, lai neteiktu noziegumi, kādi pēdējos gados sastrādāti Jums mīļajā katoļu baznīcā, gan jau vēl tiks nodoti sabiedrības izvērtēšanai, taču tas, ka šāda somu pirts estētika ar plastmasas "kristālā" lukturiem un ģipša rūķiem kādam liekas skaistuma augstākā virsotne, liecina tikai par vienu - par nenormāli zemo izglītības un gaumes līmeni. Salīdzināt senāko celtni Bauskā ar to 19. gadsmta beigu mājeli vispār var tikai cilvēks, kam galvā mājo putni.

pirms gada, 2019.10.14 19:24

interesentam

Ja vēlaties uzzināt, cik konkrētā biedrība šogad saņēmusi finansējumu, painteresējaties arī kādiem mērķiem tas saņemts, nevis apvaino kādu savtīgumā. Vai tikai pats (pati) neesi bezdarbnieku pabalstos vairāk saņēmis (usi).

pirms gada, 2019.10.14 21:40

senajai

Un kāda tev gan daļa par katoļu baznīcu? Tas arī ir draudzes īpašums un draudze dara, kā grib, un nebrēc- nu nāciet visi un dariet.

pirms gada, 2019.10.15 10:28

to senajai

Salīdzināt abas baznīcas tiešām nevar- cik katoļu baznīca sakopta, tik luterāņu nolaista.,Baznīca tiešām liela, tur daudz naudas vajag, daudz jau arī no valsts dots- jumts, fasādes siena, tur jau līdzekļus deva,, neba pati draudze tur ko darīja.Tādēļ nevajag zākāt tos, kas ko dara, tāpēc jau paši labāki nepaliksiet.Un kristāla lustras tad luterāņu baznīcā kaut kā neredz,skaties cik gribi. Baznīca auksta un nemājīga. Vienīgi draudzes mājiņa sakopta ielas malā.

pirms gada, 2019.10.15 16:39

senīlajiem

Izskatās, ka ar vārdu "sakopts" baušķenieki saprot vienīgi kultūrvēstures pieminekļu degradēšanu līdz ceļmalas kroga līmenim. Nebrīnīšos, ja drīz sekos priekšlikumi tumšo un nemīlīgo luterāņu baznīcu nojaukt un tās vietā uzsliet kādu ar plastmasas saidingiem apšūtu angāru.

pirms gada, 2019.10.16 12:35

Viedoklis

Sabiedrības (t.sk. biedrību) iesaiste teritorijas attīstībā ir ļoti izplatīta un legāla pašvaldības un valsts prakse. Tiek radīti fondi, ar konkrētu mērķi, piemēram, teritorijas sakopšanai. Iedzīvotājiem (biedrībām) ir iespēja pretendēt uz šo fondu naudu un īstenot pašvaldības un/vai valsts noteiktos mērķus. Pašvaldība un sabiedrība kopumā iegūst sakoptu teritoriju, bet cilvēki gandarījumu par paveikto. Parasti ir nosacījums, ka šādu fondu līdzekļus nedrīkst ieguldīt privātās jeb sabiedrībai nepieejamās teritorijās. Baznīcas dārzs ir sabiedrībai pieejama teritorija un plaša sabiedrības daļa no tās gūst labumus, tādēļ Baznīcas dārzs rūp gan tiem, kas dzīvo tā tuvā apkaimē, gan arī tiem, kas apmeklē baznīcu – dievkalpojumi, kristības, laulības, koncerti, tūristu apmeklējumi, u.t.t.

pirms gada, 2019.10.15 10:47

lasot vēlreiz

Sapratu, ka luterāņu draudze nemaz nealkst pēc kaut kādas pārbūves baznīcas dārzā, draudzes priekšnieks skaidri un gaiši pasaka- jābalso un jāsaņem draudzes piekrišana, bet to visu vajag biedrībai Bauskas vecpilsēta, kurai tur nu itin nekas nepieder un nav nekāda teikšana. Ar to tad nu diskusiju beidzam.

pirms gada, 2019.10.15 10:55

Jautājums

Vajadzību Luterāņu baznīcai ir ļoti daudz – fasādes un logu rekonstrukcija, altāra rekonstrukcija, apkure, u.c. vajadzības, kurām šobrīd tiek meklēts finansējums..... Liela celtne, lielas izmaksas. Rūpju daudz! Ja šādi raugāmies, tad dārza jautājums paliek mazsvarīgs. Bet vajadzība to skapot ir, un šobrīd ir sadarbības priekšlikums un iespēja piesaistīt finansējumu. Neizmantot? Vai tāds būtu viedais lēmums?

pirms gada, 2019.10.15 11:14

arī

Vispirms jau draudzei un tās priekšniekam ir jāredz,ka šāda pārbūve vispār ir vajadzīga.Ieguldīs līdzekļus,kas pēc tam tur visu uzturēs sakoptu un skaistu.Arī Siliņa kungam vajadzētu padomāt un nevis mazliet,bet krietni daudz.

pirms gada, 2019.10.15 19:51

oje

Silina k- gs pec vizuala varetu būt pareizticigo gans. tads liels un pamatigs, ar bārdu))

pirms gada, 2019.10.15 22:33

vienkārši komentārs

Bildes skatīties ir vienkārši briesmīgi.Kādi celiņi?Ārprāts.Tajā baznīcā taču bez traumām nemaz nevar ieiet.Tā nu gan ir pašas draudzes nolaidība.Tik daudz kā celiņus jau nu varēja sakārtot.Cik luterāņu draudzei ir īpašumi.Vai visus jākopj citiem?Kaut kas tur tomēr nav īsti kārtībā.Kāpēc Žibeiktēva laikā viss bija citādi.Cilvēki ar prieku gāja uz baznīcu.Tāds pavisam pārdomu pilns jautājums.

pirms gada, 2019.10.16 19:38

Par to prieku

Ļoti labi atceros, kā kādā Žibeika vadītā dievkalpojumā, mani ieskaitot, bijām veseli 7 lūdzēji. Tas tikai par to "viss bija citādi". Visu cieņu Žibeikam, kas vilka draudzi cauri padomju gadiem, taču nestāstiet, ka celiņi toreiz bija gludāki un zāle zaļāka.

pirms gada, 2019.10.16 22:22

precizēsim

Cik reizes tu esi tur bijusi un kādas traumas guvi?

pirms gada, 2019.10.16 22:33

Vietējās ziņas