Mežotnē pieliek punktu spartakiādes ziemas posmam

Mežotnes pagasta spartakiādes ziemas posma noslēgumam bija īpašs akcents. Pie šodienas sportotājiem ciemojās seniori, kuri savulaik popularizējuši aktīvu dzīvesveidu. Bērzu pamatskolas lielajā zālē sestdienas ,22. marta, vakarā pagājušo laiku atcere savijās ar šodienas sportisko sasniegumu rezumējumu un jaukiem priekšnesumiem. Kādreizējās Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas fizkultūras kolektīva pirmais priekšsēdētājs Jānis Miglāns, viņa darba turpinātājs Pēteris Briedis, aktīvs sportists un toreizējais saimniecības vadītājs Vitolds Tūls saglabājuši staltu stāju un interesi par sportu. Tas jautās, gudrojot atbildes uz viktorīnas jautājumiem, jo veterānu grupa bija gana azartiska un parādīja labākās zināšanas par Mežotnes sporta dzīvi. Jau pieminētie trīs vīri un vēl vairāki kādreizējie sportisti - Māra Lineja, Inārs Griķe, Skaidrīte Sporāne, Ingrīda un Uldis Puķāni - saņēma īpašas medaļas par sportam veltīto laiku.  P. Briedis atgādināja, ka Mežotnes fizkultūras kolektīvs dibināts 1961. gadā. Dāvinot tagadējam sporta dzīves vadītājam Guntim Mašinskim grāmatu, kas pasniegta fizkultūriešu saimei darbības desmitajā gadskārtā, viņš apliecināja, ka pagājuši jau 46 gadi, kopš sporta dzīves pirmsākuma. Vēl interesantāks bija kādu sacensību protokols. Tajā lasāmi vairāk par simt mežotnieku vārdu un uzvārdu, kuri 1974. gadā sešās vecuma grupās piedalījās krosa skrējienā. Patiešām, tāda aktivitāte ir bijusi vienā darba vietā. P. Briedis atzina, ka kopsaimniecību laikā masveidību bijis vieglāk panākt, izmantotas arī administratīvas metodes, taču tas nav bijis noteicošais.  Skaidrīte Sporāne sacīja, ka viņai paticis sportot un darījusi to labprāt, nešķirojot, kādā disciplīnā doties uz starta. Ne tikai Mežotnes, bet arī kādreizējo sovhozu „Dārtija" un „Bauska" panākumi sporta dzīvē bija atzinīgi novērtēti valsts mērogā. Par tiem lasāms Ērika Kehra grāmatiņā „Sporta dzīve laukos", kas izdota 1974. gadā. Šo jau nodzeltējušo izdevumu P. Briedis glabā kā relikviju.Rīgas sporta vingrotāju demonstrējumi, šī gada sākumā izveidotā Mežotnes jauktā vokālā ansambļa pirmā uzstāšanās papildināja vakara sportisko un apcerīgo gaisotni. Tikmēr arī medaļas un kausi par godalgotajām vietām atrada īpašniekus. Visvairāk godalgu ieguva Parka ielas komanda. Tās organizators Aldis Pavilons pats aktīvi sporto un prot arī kaimiņus, citus Strēlnieka iedzīvotājus iesaistīt sacīkšu virtenē. Septiņos sporta veidos šī komanda bija uzvarētāja, ļaujot sīvākajiem sāncenšiem - Mežotnes pamatskolas un pagasta - sportotājiem, divos veidos tikt uzvarētāju godā. Aldis neslēpj, ka panākumus var gūt, ja ar sportu draugos esi nevis viens, bet ģimene. Tieši šādā komandas virknējumā ir spēks un arī panākumi.  Organizators teic paldies Maslovu, Melderu, Puķānu un Švecu saimēm. Interesanti, ka sportiskās Parka ielas iedzīvotāju sacensībās nopelnītās relikvijas glabājas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā īpaši noformētā stendā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas