Mežotnē tiekas vietējie un Iecavas novada seniori

Savdabīga «novadu apvienošanās» bija vērojama piektdien, 22.februārī, Bauskas novada daudzfunkcionālajā centrā «Strēlnieki», kur gadskārtējā Mežotnes pagasta senioru saietā «Mans laiks» pirmo reizi bija uzaicināti piedalīties arī Iecavas novada dienas centra «Iecavnīca» aktīvie seniori no dāmu grupas «Kamenes» un kungu grupas «Doma».

Pie gariem galdiem un gardiem našķiem kopā ar iecavniekiem sapulcējušies bija ap deviņdesmit dalībnieku no Mežotnes, Karoga un Garozas ciema.

Uz omulīgu noskaņojumu mudināja līgatnieša Kaspara Gulbja akordeona muzicēšana un populāru dziesmu izpildījums. Par iecavnieku pieredzi un aktivitātēm ar aizraujošu humoru pastāstīja «Domas» vadītājs Gunārs Lazda, kurš rosināja mežotniekus aktīvam dzīvesveidam un līdzdarboties visā, kas notiek mūsu modernajā laikmetā.

Sarīkojuma dalībniekus priecēja Iecavas senioru deju kopas «Kamenes» iznesīgais un raitais dejas solis, apliecinot, ka gadi nav šķērslis, lai ar staltu stāju izietu uz skatuves par prieku sev un skatītājiem. Sociālā darbiniece Ilva Vansoviča atzina, ka viņai ar aktīviem cilvēkiem ir viegli strādāt un rast darbā prieku.

Mežotnes pagasta kultūras darba organizatore Inga Mauriņa parūpējās par senioru pulka lustīgu izkustēšanos. Viņa teica, ka pasākuma mērķis bijis  satikties mājīgā gaisotnē, dalīties pieredzē un senioriem pārrunāt dzīves aktualitātes un svarīgāko pagastā, novados un valstī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas