Misā noslēdzies ūdenssaimniecības projekts

Vecumnieku novada pašvaldības uzņēmumam SIA «Kūdrinieks» sadarbojoties ar SIA «Vides investīciju fonds», šī gada 26.oktobrī noslēgusies projekta «Misas ciema ūdenssaimniecības attīstība» realizācija, kas tika īstenots Vecumnieku novada Misas ciemā. Projekts tika realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, portālu informēja Aldis Pommers, Vides investīciju fonda projektu vadītājs. Projekta ietvaros tika veikta ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija (724 m), katrai ēkai pirms ievada izbūvējot pazemes noslēga aizbīdni, kā arī - no projekta pirmās kārtas atlikušo kanalizācijas tīkla posmu rekonstrukcija (1308 m) un avārijas elektroģeneratora iebūve ūdenstornī, kas turpmāk nodrošinās visas Misas ciema ūdenssaimniecības nepārtrauktu darbību. Projekta realizācijas rezultātā, ciemā uzlabosies dzeramā ūdens padeves kvalitāte, ūdensvada posmu nomaiņa veicinās avāriju skaita un ūdens zudumu samazināšanos, sekmējot pazemes ūdens resursu saglabāšanu, uzlabosies pie patērētāja nogādātā dzeramā ūdens kvalitāte. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināta infiltrācija, neattīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, sekmējot vides piesārņojuma novēršanu, un nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem. Būvdarbus šī projekta ietvaros vairāk kā 146 000 LVL (ar PVN) apmērā veica SIA «Roadeks», būvuzraudzību veica SIA «RS Būvnieks», bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA «E.Tilgalis un partneri». Projekta kopējās izmaksas tuvojas 150 000 LVL, no tiem 104 360 LVL (jeb 85% no attiecināmajām izmaksām) ir ERAF līdzfinansējums, bet 12 278 LVL (jeb 10% no attiecināmajām izmaksām) - valsts līdzfinansējums. ERAF daļas priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldības uzņēmums izmantoja iespēju šī projekta ietvaros saņemt aizņēmumu no Vides investīciju fonda 61 500 LVL apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas