Misas vidusskolu reorganizēs par pamatskolu 9

Īstenojot Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijā 2019. – 2023. gadam noteiktos mērķus, šogad paredzēts reorganizēt Misas vidusskolu par pamatskolu un neatvērt jaunu 7. klasi Stelpes pamatskolā.

Par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu deputāti sprieda izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē 15. janvārī, kad nolemts apstiprināšanai uz kārtējo domes sēdi virzīt sagatavotos lēmumprojektus par Misas vidusskolas reorganizāciju un 7. klases neatvēršanu Stelpes pamatskolā.

Sarūkot audzēkņu skaitam, jau divus mācību gadus Misas vidusskolā nav nokomplektēta un atvērta 10. klase. 2019./2020. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu apgūst tikai seši 12. klases skolēni. Šī situācija radījusi apstākļus, ka no nākamā mācību gada Misas vidusskolas izglītības pakāpe un nosaukums vairs neatbildīs pašreizējam juridiskajam statusam, tāpēc nepieciešams to pārveidot par pamatskolu. Visas ar reorganizāciju saistītās darbības jāveic ne vēlāk kā līdz šī gada 31. jūlijam.

Novada izglītības attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktais uzdevums paredz Stelpes pamatskolu reorganizēt par sākumskolu, nodrošinot izglītības ieguvi no pusotra gada vecuma līdz 6. klasei. Lai pakāpeniski uz to virzītos, nepieciešams dibinātāja, tātad domes, pieņemts lēmums par 7. klases neatvēršanu šajā izglītības iestādē. Jāatzīmē, ka optimizācijas gaita cieši saistīta ar jaunā pamatizglītības standarta ieviešanas uzsākšanu šī gada 1. septembrī, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 468 «Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem» (12.08.2014.).

Šajā mācību gadā Stelpes pamatskolas 7. klasē ir desmit audzēkņu, bet 6. klasē – četri. Posmā no 1. līdz 6. klasei mācās 39 skolēni. Izglītības iestādē kopumā ir 89 bērni, t. sk. 27 pirmsskolas grupu audzēkņi. Stelpes pamatskolu par sākumskolu plānots reorganizēt līdz 2022. gada 31. augustam.

Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve un Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova pauda, ka izglītības iestāžu kolektīvi, bērnu vecāki un skolēni par plānotajām pārmaiņām ir informēti. «11. janvārī aicināju vecākus un skolotājus uz kopīgu sanāksmi, lai izstāstītu, kā skola darbosies turpmāk, iepazīstināju ar izglītības attīstības to daļu, kas saistoša mūsu skolai. Sapulce vēlreiz tiks rīkota 20. februārī,» «Bauskas Dzīvei» sacīja Dagmāra Venclova.

Lēmumu gan par Misas vidusskolas reorganizāciju, gan 7. klases neatvēršanu Stelpes pamatskolā plānots pieņemt domes sēdē trešdien, 22. janvārī.

«Bauskas Dzīve» jau informējusi, ka pagājušajā gadā juridiskais statuss mainīts Valles vidusskolai, kas pārveidota par pamatskolu. Izglītības iestādē 1. septembrī mācības uzsāka 76 audzēkņi.

Pievieno komentāru

Komentāri 9

speciālists

Beidzot.....pagajušā gadsimtā jau vajadzēja!!!

pirms gada, 2020.01.19 09:35

Zz

Źèl ,ka tik prestiża Misas vidusskola paliks par pamatskolu????

pirms gada, 2020.01.19 20:26

torfinieks

uzpusts prestizs

pirms gada, 2020.01.19 20:34

novadnieks

Tur saiemā un ministrijās arī laikam lielākajai daļai ir tikai pamatskolas izglītība!!!....

pirms gada, 2020.01.19 22:42

Kustīgais

Laucinieki ir progresīvi, viņu spēks ir reorganizācijā.

pirms gada, 2020.01.20 15:04

Cilvēks

Diemžēl tas bija tikai laika jautājums.. un tā tas notiek visā valstī.. Ņemot vērā negatīvo dabisko pieaugumu kopā ar tendenci uz labākiem dzīves apstākļiem, kas veicina iedzīvotāju izbraukšanu.. galu galā - seku rezultāts ir tāds, kāds ir. :(

pirms gada, 2020.01.21 00:35

Vietējās ziņas