Mūsas labajā krastā iespējams dolomīta atseguma nogruvums 1

Šovasar jūlijā, iespējams, spēcīgo lietavu laikā izraisīts dolomīta iežu nogruvums Bauskas pilskalna Mūsas krasta nogāzē. Pēc iedzīvotāju ziņojuma Bauskas novada pašvaldības speciālisti apsekoja minēto teritoriju, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes ziņojuma saņemšanai krasta augšpusē izvietoja brīdinājuma plakātus, aicinot cilvēkus nestaigāt gar nogāzes malu, lai neveicinātu jaunu akmeņu birumu.

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Maija Rēna paskaidroja, ka pārvaldes ziņojums aizkavējies eksperta aizņemtības dēļ. Ģeologs Dainis Ozols septembrī apsekojis teritoriju, izstaigājot un novērtējot Mūsas ielejas labā krasta nogāzi un dolomīta atsegumus Bauskā abpus autoceļa tiltam. Speciālists sagatavojis vērtējumu par Bauskas dolomīta atsegumiem un ieteikumus turpmākajai rīcībai dabas parka «Bauska», dabas lieguma un dabas parka zonās.

Atzinumā pausts, ka kopumā atsegumi šajā teritorijā ir stabili un nav akūtu nobrukumu draudu, izņemot Mūsas labā krasta dolomīta atsegumu pie tilta, kur nesen noticis nobrukums. Tā kā tur atrodas vēl viens daļēji no pamata sienas atdalījies iežu bloks, ir liela iespēja, ka, neveicot darbības, šis bloks jebkurā brīdī var nobrukt.

Eksperts uzskata, ka vienkāršākais un efektīvākais risinājums atsegumu stabilitātes atjaunošanai ir šo daļēji atdalījušos bloku mākslīgi drošā veidā nobrucināt. Bloka nobrucināšana imitētu un paātrinātu dabisku nogruvumu, kas šā vai tā konkrētajā vietā būtu noticis, un atjaunotu atseguma stabilitāti.

Tāpat eksperts iesaka, ka turpmāk reizi vai divas gadā veicams teritorijas atsegumu monitorings, vizuāli novērtējot esošās atšķelšanās plaisas un iespējamu jaunu parādīšanos. Abos atseguma galos pie ceļa izliekami brīdinājumi par atsegumu potenciālo bīstamību. Eksperta atzinums pagājušajā nedēļā nosūtīts Bauskas novada domei.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

vizuāls monitorings

Esošās atšķelšanās plaisas abos liek brucināt vienlaicīgi - gan atsegumu,gan domi

pirms 8 mēnešiem, 2020.09.28 10:22

Vietējās ziņas