Nav jābaidās iestāties par savām tiesībām 1

Kādreizējā cilvēktiesību biroja funkcijas tagad, nedaudz tās paplašinot, turpina realizēt Tiesībsargs. Informatīvo semināru par šīs institūcijas darbu un bezmaksas juridiskās konsultācijas Bauskā 13. martā apmeklēja 20 interesentu. Tiesībsarga biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Brance atzina, ka savulaik Cilvēktiesību birojam uzticējās ļoti daudz iedzīvotāju. Tagad šāda institūcija vairs neeksistē. Tāpēc Tiesībsarga biroja, kas darbojas tikai otro gadu, darbinieki regulāri tiekas ar ļaudīm Latvijas rajonos, lai atgādinātu viņiem par iespējām aizstāvēt savas tiesības. Biroja juriskonsulte Gita Miruškina atgādināja, ka nav tāda likuma, kurā būtu apkopotas visas cilvēka tiesības. Satversmē, Krimināllikumā, Administratīvo pārkāpumu kodeksā, citos normatīvajos aktos stāstīts par tiesībām, kādas valsts garantē katram iedzīvotājam, kā arī par iespējamiem sodiem, kas paredzēti tiem, kuri šīs tiesības nerespektē. G. Miruškina arī uzsvēra, ka ir virkne tiesību, kuru neievērošana nav attaisnojama nevienā brīdī un situācijā. Tas ir verdzības un spīdzināšanas aizliegums. Par pārējiem cilvēka brīvību ierobežojumiem iedzīvotājiem ir tiesības saņemt brīvi pieejamu, skaidri saprotamu informāciju.Savukārt juriste Zeltīte Kurzemniece rosināja iedzīvotājus drošāk iestāties par savām tiesībām, uzsverot, ka Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Vienlaikus viņa piebilda, ka Tiesībsarga atzinumam ir rekomendējošs raksturs. Kā jaunu, līdz šim mazāk popularizētu jomu juristes ieteica izmantot Tiesībsarga biroja Labas pārraudzības departamenta pakalpojumus. Tur iedzīvotāji var ziņot par valsts iestādēs novērotiem pārkāpumiem. Ja ir iebildumi par ierēdņu, amatpersonu attieksmi, pieklājību, iejūtību un vēlmi izprast, risināt problēmas, ja netiek ievēroti jautājumu izlemšanas termiņi, tad var vērsties pēc palīdzības pie Tiesībsarga. Tikai Tiesībsargs uzklausa un izvērtē rīcību, kad vērojamas diskriminācijas pazīmes. Pēc apmēram stundu ilgas lekcijas interesenti tika aicināti uz individuālām konsultācijām. Interesi izrādīja divi baušķenieki. Kāda pensionāre, kura vēlāk sarunā ar «Bauskas Dzīvi» savu uzvārdu izpaust nevēlējās, atzina, ka ieguvusi dažādu, arī noderīgu informāciju. Tomēr atbildes uz interesējošiem jautājumiem viņa neesot saņēmusi.  Uzziņai Tiesībsarga birojs pašlaik atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 16. Ar 2. aprīli tas būs jaunās telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25. Kontakttālrunis informācijai 67686768, bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80008899, mājaslapas adrese: www.tiesibsargs.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Sokrāts

Ir bijusi saskare ar šo organizāciju.Tās mērķi,protams,ir cēli un vajadzīgi.Bet...Man radās sajūta,ka vismaz šobrīd Latvijā no šīs organizācijas nav daudz jēgas.Trūkst ietekmes,trūkst svara,trūkst autoritātes.Trūkst spilgtu,varbūt pat harizmātisku kadru.Nu "neņem par pilnu "viņus,diemžēl.Ja uzreiz skaidri pasaka,ka "mēs varam tikai rekomendēt"...Kamēr mūsu sabiedrība izaugs līdz tādam līmenim,cilvēki paši jau būs iemācījušies aizstāvēt savas intereses bez jebkādām Tiesībsarga "rekomendācijām".

pirms 12 gadiem, 2008.03.15 23:00

Vietējās ziņas