Neatbalsta dūņu komposta ražotnes izveidi Gailīšu pagastā

Bauskas novada domes deputāti nepiekrita SIA «Green Solution Technology» piedāvājumam izveidot attīrīšanas iekārtu dūņu komposta ražotni Gailīšu pagastā, bijušās sulas fabrikas teritorijā.

Uz domes sēdi, kas notika 27. februārī, nebija ieradušies paši uzņēmuma pārstāvji. Iepriekš, gan vides un attīstības komitejas, gan finanšu komitejas sēdē, deputātiem bija negatīva attieksme pret šādu plānu, turklāt arī pašvaldības administrācijas sagatavotais lēmumprojekts atspoguļoja to, ka nevajag atļaut šādu ražotni izbūvēt Gailīšu pagastā.

Bauskas novada saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Feldmanis nosauca vairākus argumentus, kāpēc šādu ražotni bijušās sulas fabrikas teritorijā nevajadzētu atļaut – galvenokārt bažas par smakām un reizē arī divu pārtikas uzņēmumu tuvums plānotajai ražotnes teritorijai. Deputāts Raitis Ābelnieks norādīja, ka ir lielas šaubas par šāda uzņēmuma efektivitāti – izbrīnot, ka dūņas vedīs no Jūrmalas. Tas esot diezgan tālu. Viņam piekrita deputāts Valdis Veips – Jūrmalai šāda vadāšana diez vai radīs problēmas, bet Gailīšu pagasta iedzīvotājiem tādas gan var rasties.

Deputāts Agris Mustermanis uztraucās, ka šāda ražotnes izveide apdraud blakus esošo uzņēmumu darbību. Rezultātā deputāti nobalsoja pret iepriekš minētās ražotnes izveidi. Bauskas novada domes juridiskās nodaļas vadītāja Eva Upīte uzsvēra, ka domes lēmums šeit ir izšķirošais.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde informēja, ka uzņēmums SIA «Green Solution Technology» šādu atļauju prasīja Bauskas novada domei tāpēc, ka vispirms lūdza izsniegt tehniskos noteikumus dienestam, bet, ja plānotā paredzamās darbības jauda ir piecas tonnas diennaktī, tad bija nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu. Lai šāda vērtējuma procedūru uzsāktu, bija nepieciešama domes piekrišanu.

Iespējams, ka nākotnē tomēr būs jādomā par dūņu pārstrādes ražotnes izveidi, jo Valsts vides dienests (VVD) norāda, ka neapstrādātas notekūdeņu dūņas lauksaimniecībā nedrīkst izmantot. Tiesa, nav obligāti jāveido komposts, ir arī citi apstrādes veidi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas