Nevis stāsta par darbu, bet reklamē 3

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un vietējo varu pārstāvji neatrod vienotu valodu jautājumā par reklāmas pakalpojumu sniegšanas likumību pašvaldību laikrakstos un bezmaksas izdevumos. Tā noticis arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) organizētā sanāksmē vietvaru sabiedrisko attiecību speciālistiem, kas notika pagājušajā nedēļā Mārupē. Semināra dalībnieku skaits (34 cilvēku) bijis lielāks nekā ierasti. Pasākums noritēja ļoti pragmatiski, uzdodot profesionālus jautājumus, informē LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Dace Zvirbule. No mūsu rajona sanāksmē piedalījās tikai Iecavas novada Domes pārstāves.  Strīda vēsture aizsākās šīgada sākumā, kad Jelgavas pilsētas Dome apstiprināja pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO», kas izdod «Jelgavas Vēstnesi», publisko pakalpojumu izcenojumus informatīviem sludinājumiem un paziņojumiem. Proti, vietējās varas izveidotā aģentūra sāka «reklāmas biznesu». Jelgavas pilsētas Domes izpilddirektors Gunārs Kurlovičs arī seminārā Mārupē uzsvēris, ka pašlaik Latvijas likumdošanā jēdziens «publiskais pakalpojums» nav strikti definēts. Tas rada interpretācijas problēmu.  LPS iesaka pašvaldībām publicēt savās avīzēs vietējo iedzīvotāju sludinājumus bez maksas, dodot visiem vienādas iespējas, teic D. Zvirbule.  «Nevarētu teikt, ka sanāksme Mārupē notika pozitīvā gaisotnē. Pašvaldības ir ļoti lielā neizpratnē. Taču arī Valsts kontrole piekrīt mūsu viedoklim,» teic Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere. RAPLM Juridiskā departamenta direktore Kristīne Jaunzeme 16. septembrī nosūtīja e-pasta vēstuli rajonu padomēm, lai izplata tālāk vietējām pašvaldībām. Tajā lūgts «nekavējoties pārtraukt tādu reklāmu publicēšanu, kas nav saistītas ar sabiedrības informēšanu par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem un funkciju īstenošanu».  Vēstulē minēts - RAPLM rīcībā ir nonākusi informācija, ka pašvaldībās tiek īstenota prakse publicēt savos laikrakstos un bezmaksas izdevumos dažādas privātpersonu piedāvāto preču un pakalpojumu reklāmas, par to iekasējot maksu. Tas neietilpst ne likumā «Par pašvaldībām», ne arī citos likumos noteiktās vietvaru funkcijās, uzsver ministrija. Vēstulē viedokli pamato vēl citi likumi.  Pašvaldību laikrakstu un bezmaksas izdevumu mērķis ir informēt sabiedrību par vietējās varas, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, atgādina RAPLM. Privātpersonu reklāmu publicēšanu nevar uzskatīt par iedzīvotāju informēšanas formu, jo reklamēta tiek reklāmas devēja, nevis vietējās pašvaldības piedāvāta prece vai pakalpojums. Turklāt reklāma vietējās pašvaldības laikrakstā vai bezmaksas izdevumā tiek ievietota, nodrošinot iespēju reklāmas devējam gūt komerciālu vai citādu labumu. Tas nevar tikt uzskatīts par sabiedrības interešu apmierināšanu, kam saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu jābūt jebkura publiskā pakalpojuma sniegšanas pamatā.  «Piesaistījām Tieslietu ministriju, tā piekrita mūsu likumdošanas izpratnei. Seminārā Mārupē pašvaldību darbinieki izteica neapmierinātību, kāpēc nav iepriekš brīdināti. Vietējo varu avīzēs var likt sludinājumus bez maksas «pārdod kazu» vai «meklēju aprūpētāju», nevis pārdot reklāmas laukumus. Protams, ja publiski privātā partnerībā uzbūvēts bērnudārzs, to var reklamēt. Dalībniekiem radās jautājumi, kā nošķirt sludinājumus no reklāmas. Tam, ko vietējā vara dara, jābūt pamatā pašvaldības funkcijai,» tā K. Jaunzeme.  Stāsta laikraksta «Iecavas Ziņas» redaktore Beata Logina: «Seminārā piedalījos kopā ar Iecavas novada Domes iekšējo auditori Inu Eiduku. Juridiskā departamenta direktore Kristīne Jaunzeme informēja par ministrijas nostāju un Tieslietu ministrijas viedokli jautājumā par reklāmas pakalpojumiem pašvaldību preses izdevumos. Diemžēl atbildes uz pašvaldību pārstāvju jautājumiem neizskanēja pārliecinoši un pietiekami argumentēti. Pēc diskusijas K. Jaunzeme atzina, ka būtu nepieciešami grozījumi likumdošanā, lai nepieļautu interpretācijas iespējas, kā tas ir iespējams pašlaik. Uzklausījusi semināra dalībnieku argumentus, K. Jaunzeme pieļāva, ka maksas sludinājumi pašvaldību izdevumos tiek publicēti, un noliedza tikai «brutālu, ar pašvaldības funkcijām nesaistītu nesamērīgi lielu reklāmas laukumu» pārdošanu.  Kā semināra rezumējumā norādīja LPS padomniece Dace Zvirbule, «varējām secināt, ka praksē drīkstam turpināt likt sludinājumus tāpat kā līdz šim». Par seminārā runāto šonedēļ sanāksmē informēsim «Iecavas Ziņu» redkolēģijas locekļus, lai deputāti varētu lemt, kā rīkoties turpmāk.»

Pievieno komentāru

Komentāri 3

tētis

1.Sākusies abonēšanas sezona 2.Vai tad Bauskā nekas nenotiek,ka raksti nemainās(žurnālisti guļ)?

pirms 12 gadiem, 2008.12.02 22:53

Avīze

Piekrītu ministrijai, ka pašvaldības informatīvā izdevuma mērķis ir informēt sabiedrību par vietējās varas, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, taču man šķiet, ka pašvaldības iedzīvotājiem jābūt informētiem arī par vietējo uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem. Vai tas ir peļami, ja pašvaldība atbalsta savu uzņēmēju aktivitātes? Tad jau nedrīkst arī publicēt datumu un laiku, kad pašvaldībā sastopams VID darbinieks, kas sniedz konsultācijas, jo VID taču arī nav vietējās varas struktūrvienība... Šaubos, vai kādu superlielu komerciālu labumu gūs, piemēram, puķu veikaliņš vai grāmatu tirgotava pagasta centrā, kas būs ievietojis reklāmu, aicinot ļaudis iegādāties ziedus, grāmatas, kartītes u. c. lietas. Es uzskatu, ja paziņojums, sludinājums vai reklāma kaut kādā veidā ir noderīga un spēj palīdzēt pašvaldības iedzīvotājiem - uzzināt ko svarīgu, saņemt kādu pakalpojumu, atrast darbu u. tml.-, tad šāda satura vēstis ir jāpublicē. Arī pašvaldības izdevuma viens no svarīgākajiem uzdevumiem taču ir informēt sabiedrību!

pirms 12 gadiem, 2008.12.02 15:11

fabrice

piedāvājums / Investīciju
Tu, kas ir nepieciešams , lai sāktu savu biznesu. tu
varētu saņemt , lai īstenotu Jūsu projektu,
E-pasts: fabriceauriol4@gmail.com

pirms 4 gadiem, 2017.08.18 20:54

Vietējās ziņas