No bērnunama "Annele" bēg ne tikai bērni, bet arī darbinieki 43

Pagājušā gada laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) par bērnunamu "Annele" saņēmusi 11 sūdzības - gan no bērniem, gan bērnunama darbiniekiem un apkārtējiem iedzīvotājiem. Pēdējā pusgada laikā no "Anneles" aizgājuši deviņi darbinieki.Par to šodien informē laikraksts "Diena".Iepriekš visvairāk bijušas sūdzības par kabatas naudu izmaksu, par apģērba neizsniegšanu, taču šogad no bērniem saņemtas trīs sūdzības par vardarbību iestādē. VBTAI vairākkārt vērsusies Bauskas rajona padomē ar lūgumu no amata atbrīvot bērnunama direktori Lilitu Seržāni, kā arī aicinājusi Labklājības ministrijas paspārnē esošo Sociālo pakalpojumu pārvaldi neiekļaut "Anneli" sociālo pakalpojumu sniedzēju sarakstā, taču abu institūciju pārstāvji saka, ka "viss ir kārtība". "Anneles" bēdu stāsts aizsākās 2005.gada beigās, kad tika ierosināta krimināllieta pret Seržāni saistībā ar apsargu aicināšanu bērnunamā, lai viņi, iespējams, fiziski ietekmētu zēnus, raksta "Diena". Seržāne toreiz "Dienai" apsargu klātbūtni skaidroja ar to, ka viņi ar zēniem runājuši par "vīriešu higiēnu". Kriminālprocess tika izbeigts, tad atkal atjaunots un joprojām turpinās. Bauskas pilsētas domes priekšsēdētāja Ārija Gaile laikrakstam skaidro, ka bērniem tiek meklētas audžuģimenes, jo neapmierina "Annelē" notiekošais. Bērnunams arī šogad jau vairāk nekā desmit reižu esot saucis policiju - gan par pusaudžu klaiņošanas gadījumiem, gan arī par to, ka audzēkņi necenzētiem vārdiem apsaukājuši darbiniekus. VBTAI priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa bērnu agresivitāti skaidro ar to, ka visdrīzāk tiem nav pietiekoši aizpildīts brīvais laiks, bērni esot sūdzējušies, ka "nav ko darīt". Savukārt Sociālo pakalpojumu pārvalde problēmas "Annelē" nesaskata. Arī pārvaldes darbinieki esot viesojušies "Annelē", un viss bijis kārtībā. Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas vadītāja Elvīra Kisele arī norāda, ka pārbaude "Annelē" neesot bijusi iepriekš pieteikta. Tomēr bērnunama vadītājas Seržānes laikrakstam teiktais gan liecina par ko citu: "Teica, mēs gribam izvērtēt kvalitāti. Tas aizņēma vienu dienu, kamēr es sakopēju visus vajadzīgos dokumentus, un otrā dienā tās aptuveni bija kādas astoņas stundas, cik viņi pabija pie manis." Arī uzturētāji - Bauskas rajona padome, kas pērn piešķīra 148 000 latu - ar Anneli ir apmierināti. Padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis saka - bērnunams Bauskas rajonā esot nepieciešams, savukārt bērnunama direktori viņš nevarot no amata atbrīvot: 2005.gada oktobra beigās Bērnu un ģimenes lietu ministrija saņēma anonīmu informāciju, ka vairāki vīrieši apsargu tērpos ierodas bērnunamā "Annele" un fiziski iespaido bērnus. Tika ierosināta krimināllieta, pēcāk izbeigta, tad pēc VBTAI pārsūdzēšanas atkal atjaunota. Izmeklēšana turpinās joprojām 2006.gada novembrī VBTAI pārbaudē konstatēja pārkāpumus "Annelē" bērnu nodrošināšanā ar atbalsta ģimenēm un nodošanu aizbildnībā. Piemēram, vienā no kāda audzēkne pret viņas gribu ievietota atbalsta ģimenē pie kādas pensionāres un 40 gadu veca vīrieša ar garīga rakstura traucējumiem. Kāds cits bērnunama audzēknis savukārt kā atbalsta ģimenē ticis ievietots sociālā riska ģimenē. Bauskas pilsētas domes administratīvā komisija izteica brīdinājumu bērnunama vadītājai 2007.gada jūlijā Bauskas rajona padomē ar iesniegumu vērsās seši "Anneles" darbinieki ar sūdzībām par direktores darbu, ka iestādē ir neciešami apstākļi darbiniekiem, un par darba nepareizo organizēšanu. Piemēram, mazajiem bērnunama bērniem neesot auklītes, ir tikai viena aprūpētāja, tādēļ bijušas traumas. Četri no sešiem vēstules parakstītājiem "Anneli" pametuši 2008.gadā VBTAI saņēma sūdzības par iespējamu vardarbību no bērnunama darbinieku puses. Vienā no gadījumiem, kur ir aizdomas, ka darbiniece žņaugusi kādu audzēkni, policija atteikusies rosināt kriminālprocesu, bet VBTAI šo lēmumu pārsūdzējusi

Pievieno komentāru

Komentāri 43

zinu

Citos bērnunamos tā nav!!!
Un nevienā iestādē tā neauklējas ar darbiniekiem kā RP ar Grāvītes kundzi!!!
Lilita pati rada neciešamus darba apsākļus tiem kas nedzied viņas stabulē un viņi ir spiesti uzraksīt atlūgumu!!! Viņai nav vienādas prasības pret visiem darbiniekiem!!! Pati esmu strādājusi Annelē!!! Parunājiet kāds ar visiem kas aizgājuši no Anneles!!! Grāvīte jau tik saka ka visi aiziet uz izaugsmi!!! Tā tak labāk skan!!!

pirms 12 gadiem, 2008.08.11 13:45

nabags

Lieta ir dikti prasta .Ir Okmanis ir Gravite .Nebus Okmanis nebus Gravite,

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 14:44

Cilveks info

Man jau liekas ka mès pati- sabiedriba esam vainigi pie tå ka bèrni klaino un dzerstas. Kur viñi to dara? Müsu kåpñu telpås .mès jau tikai pasausminamies un aizejam. Bet vajadzètu vismaz policiju izsaukt.
Kåpèc darbinieki ilgi b/n nestrådå? Tådèl ka vini nevar ar tådiem bèrniem pastrådåt . Viñi tak dara kå grib. Ja viñi iedomås ,viñi arì izdaris un lai tik audzinåtåja gadås celå. Bèrni piedraudès ka nositìs un tad izsit logu un aiziet. #
Bet padomåjiet kas ir vainigi?! B/n bèrni satiekas ar müsu bèrniem,kuri vairums nav labåki, par viñiem. Ari müsu bèrni beg un klaino.
Kas pavedina jaunås meitenes uz klaiñosanu un stulbibam. Ta tas ir.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 14:06

Cilveks info

Man jau liekas ka mès pati- sabiedriba esam vainigi pie tå ka bèrni klaino un dzerstas. Kur viñi to dara? Müsu kåpñu telpås .mès jau tikai pasausminamies un aizejam. Bet vajadzètu vismaz policiju izsaukt.
Kåpèc darbinieki ilgi b/n nestrådå? Tådèl ka vini nevar ar tådiem bèrniem pastrådåt . Viñi tak dara kå grib. Ja viñi iedomås ,viñi arì izdaris un lai tik audzinåtåja gadås celå. Bèrni piedraudès ka nositìs un tad izsit logu un aiziet. #
Bet padomåjiet kas ir vainigi?! B/n bèrni satiekas ar müsu bèrniem,kuri vairums nav labåki, par viñiem. Ari müsu bèrni beg un klaino.
Kas pavedina jaunås meitenes uz klaiñosanu un stulbibam. Ta tas ir.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 14:03

Cilveks info

Man jau liekas ka mès pati- sabiedriba esam vainigi pie tå ka bèrni klaino un dzerstas. Kur viñi to dara? Müsu kåpñu telpås .mès jau tikai pasausminamies un aizejam. Bet vajadzètu vismaz policiju izsaukt.
Kåpèc darbinieki ilgi b/n nestrådå? Tådèl ka vini nevar ar tådiem bèrniem pastrådåt . Viñi tak dara kå grib. Ja viñi iedomås ,viñi arì izdaris un lai tik audzinåtåja gadås celå. Bèrni piedraudès ka nositìs un tad izsit logu un aiziet. #
Bet padomåjiet kas ir vainigi?! B/n bèrni satiekas ar müsu bèrniem,kuri vairums nav labåki, par viñiem. Ari müsu bèrni beg un klaino.
Kas pavedina jaunås meitenes uz klaiñosanu un stulbibam. Ta tas ir.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 14:02

Cilveks info

Nu ta ta! Beigsim gånit te b/n. Jüs zinåt kå ir dzìvot b/n?? Tie kas seit apruna audzinatajas ir pasi bèrni. Kas dzivo b/n.... Es zinu ka b/n bèrniem dod visu,. Viniem vajag tikai pasüdzèties, un vini dabu. Audzinatajas saja darbå ir cietusas- normåls bèrns tiktu ielikts kaktå(vismaz) bet b/n vinus nevar aiztikt. Audzinåtåjam jåcies vinu patvala. Berni protams südzèsies jo viñiem ir tåda iespèja. Bet kåpèc viñi prasa tås drèbes un mantas vèl un vèl,jo vini tås pårdod lai iegådåtos cigaretes. Vini sudzas lai tiktu valå no kådas stingråkas audzinåtåjas. Siem bèrniem ir iespèja apmeklèt teåtrus , operas. Bet vini jau negrib,vini labåk grib patusèt.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 13:02

Cilveks info

Nu ta ta! Beigsim gånit te b/n. Jüs zinåt kå ir dzìvot b/n?? Tie kas seit apruna audzinatajas ir pasi bèrni. Kas dzivo b/n.... Es zinu ka b/n bèrniem dod visu,. Viniem vajag tikai pasüdzèties, un vini dabu. Audzinatajas saja darbå ir cietusas- normåls bèrns tiktu ielikts kaktå(vismaz) bet b/n vinus nevar aiztikt. Audzinåtåjam jåcies vinu patvala. Berni protams südzèsies jo viñiem ir tåda iespèja. Bet kåpèc viñi prasa tås drèbes un mantas vèl un vèl,jo vini tås pårdod lai iegådåtos cigaretes.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 12:58

Anta

Nezinu pat kā tā mistiskā Grāvīte izskatās, bet lasu un esmu šokā. Bērni necieš, darbinieki(zolīdās vietās teiktu kolēģi) bēg un šitā jau gadiem! Kas tur notiek????
Un jebkurā darbā tiek prasītas spējas strādāt kolektīvā un, ja cilvēkam, skaidri lasāms, šādas spējas nepiemīt, tad ko tur vairs, jāiet ielas slauct, tur darbs vienatnē.
Normāls cilvēks jau pats būtu uzrakstījis atlūgumu. neticu, ka ir vēl kāds cilvēks, kas spētu strādāt kolektīvā, kur viņu burtiski necieš.

pirms 12 gadiem, 2008.08.06 10:40

Irsis

Ja kaut viens no tiem kurš te gānās, būtu strādājis jebkurā bērnu namā... Nezinu kādam ir jābūt cilvēkam, lai ar viņu vienādi būtu mierā darbinieki un aprūpējamie. Ņemiet šos bērnus savās ģimenēs, nevajadzēs bērnunamus un patversmes un nebūs ko lamāt.

pirms 12 gadiem, 2008.08.05 11:31

Bērnunama bērns

Tapēc jau mūsu valstī ir tik riebīgi, ka tajā atrodas tādi \'Hmm\', kas visu piediršs un neko nedarīs, lai uzlobotu te dzīvi. Viņi tik prot visus apvemt ar savām jēlībām ...

pirms 12 gadiem, 2008.08.03 13:21

Te

Visa vaina ir tajā ka b/n ir pilsētas paša centrā. Ko tie bērni tur vispār var iemācīties, tikai pa ielu strīķētājiem izaugt. Vēl tagad atceros kas te darijā kad nabadziņus uz laukiem gribēja aizsūtīt.
Un ko dara ģimenē auguši bērni- strādā piedalās mājas darbos un netusē pa naktīm jo pa dienu ir noguruši nevis pārgulējušies.
Vai visa lielā kvartāla iedzīvotāji nevar savākt parakstus par b/n pārvietošanu ārpus pilsētas? Tur tomēr dzīvo pietiekoši daudz iedzīvotāji lai viņu viedoklis tiktu ņemts vērā. Un pie reizes arī atrisinātos probmēma par dārziņu daudziem Bauskas iedzīvotāju mazuļiem.

pirms 12 gadiem, 2008.08.01 08:39

mmH

...da nu šito valsti...vienkārši piediršu!

pirms 12 gadiem, 2008.08.01 07:55

Hmm

Valsts un liela daļa sabiedrības neapzinās to, ka bērnu apziņa tiek kropļota. Viņiem ir viss par velti.. kā uz paplātes.. Dienā droši vien, ka trīs līdz četras ēdienreizes .. Apģērbs, - ka nezin pat kā izvēlēties. Vai mūsu bērni ģimenēs arī šādus labumus saņem? Vai varam viņiem nodrošināt tik, cik viņeim tiek sniegts bērnunamā??Ir gadījies dzirdēt, ka ceļā uz skolu sporta tērpu vienkārši izmet grāvī - skolā saka - man nemaz nav iedots tērps.. izrādās - Zīmols nav pietiekami labs .. Aiz sevis nav pieraduši nekā novākt - tik kakas atstāt. Un visam pāri stāv bērnu tiesības un nez kāpēc visiem apkārtējiem cilvēkiem.. personālam bērnunamā.. cilvēkiem uz ielas .. utt.. ir jājūtas vainīgiem par to, ka šiem bērniem dzīvē nav paveicies .. Šādi siltumnīcas stādiņi, kad nonnāk reālajā dzīvē, kur pašam par sevi jārūpējas, jo ēst neviens vairs klāt nepienes un kakas arī nenovāc .. Kas notiek tad? ***s tad ir!!! .. Ritīgs ***s!!! .. Un valsts ar visiem saviem Riekstiem un baštikotājiem visu šo tikai veicina. Kad Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai vajadzēja un tā varēja novērst bērnu tiesību pārkāpumus modeļu aģentūrās .. - tad šie Rieksti un baštikotāji saka -- vecāki par to atbildīgi .. Da nu šito valsti!!!

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 23:57

Terra

Vēl domu turpinot, ja mājās māte liek aiz sevis satīrīt vai nomizot kartupeļus vakariņām tas skaitās (un tā arī ir) normāli, bet kad to pieprasītu bērnunamā, tas redziet būtu bērnu tiesību pārkāpums.

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 21:43

Terra

Es ļoti labi zinu kāda publika dzīvo bērnunamos, tur visiem bērniem ir ļoti smaga nasta līdz no ģimenēm. Nez vai kāds tur ir īsts bārenis. Lai tur strādātu tā, ka nav neviena konflikta jābūt pārcilvēkam. Man no tiem audzēkņiem būtu vienkārši bail... Viņi prot visu risināt tikai no rupja spēka pozicijām un , protams, pieprasīt. Kad dzīvē pašiem jāsāk kulties, diemžēl, liela daļa nonāk citās, daudz drūmākās vietās un atkal par maniem un Taviem nodokļiem ir siltumā un paēduši.

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 21:39

leila

Nevar jau prasīt mīlēt šos bērnus kā savējos taču ja uzņemas šādu amatu tad tai jāieliek sirds un dvēsele jo arī bērnunama bērni ir pelnijuši kaut mazliet laimes un mīlestības un ja ne no bērnunama darbiniekiem tad no kā gan lai viņi saņemtu šo mīlestību?!Ja augstāk stāvošai personai tas ir vienalga tad visam personālam nav pamata par to satraukties,daru savu darbu,saņemu algu un vis vienalga.Vairākums dzīvo ar šo moto un tas grauj mūsu reputāciju citu valstu iedzīvotāju acīs....Skumji bet fakts maz Latvijā ir cilvēku kas spēj uzklausīt citu sāpi, bet nedodievs ka mūs neuzklausīs,tad nu visi ir necilvēki. Bet arī bērnam kas ir vientuļš un atstumts ir tiesības būt uzklausītam, atbalstītām un mīlētam!

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 20:42

shoks

vaks, baushkinieki.galigi crazy.ko jus variet nemties un meslus liet uz cilvekiem.:) es nepazistu ne Serzai, ne ari citus , kas strada bernunama, bet vienu zinu noteikti , ka stradat bernunama nav nekads sapnu drbs.varbut no malas izskatas tik vienkarshi, bet ta tas nav.un tad ir tik viegli atrast vienu grekazi uz ka visu vainu uzlikt.

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 19:19

paziņa

Zinu Lilitu jau pietiekami ilgi, nevarētu teikt, ka viņa ir medus maize, bet strādāt bērnunamā vispār ir varoņdarbs! Tagad jau katrs sīkais zin savas tiesības, aizmirstot, ka vispirms ir pienākumi! Kur nu vē bērnunamnieki, viņiem būtu jābūt pateicīgiem, ka dzīvo labāk nakā lielākā daļa bērnu, bet viņi tikai pieprasa un pieprasa, jo viniem jau pienākas... Kāpēc??? Būtu priecīgi, ka vispār ir kādam vajadzīgi, jo vecāki jau viņus pametuši un arī normālu radinieku nav, jo tad jau nebūtu jādzīvo patversmē!

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 15:42

ee

kAMER RAJONA PADOME BUS TADS SASTAVS KADS TUR SOBRID IR TIKMER VADITAJA BUS SAVA AMATA UN NEVINES VINAI NEKO NEPADARIS.

pirms 12 gadiem, 2008.07.31 14:14

Vietējās ziņas