No skolas atvadās ar zvaniņu skaņām

Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskolas izlaidumā 13. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 13 audzēkņi. Absolventes Anete Putele un Gunta Dručka par labām sekmēm saņēma naudas prēmijas.Skolas zālē, kuru piepildīja absolventu vecāki, radi un draugi, nelielu priekšnesumu bija sagatavojuši jaunāko klašu audzēkņi. Dzejoļus un dziesmas vecākiem, pedagogiem un absolventiem veltīja arī viņu jaunākie brāļi un māsas. Dziedāja un dzeju runāja arī visi absolventi.Klases audzinātāja Sandra Auzāne katram skolas beidzējam dāvāja metāla zvaniņu ar īpaši gravējumu. Ar tā skaņām, nu jau bijušie Mežgaļu pamatskolas skolēni, iezvanīja savu tālāko ceļu dzīvē. Savus sapņus un ieceres absolventi aizlaida pasaulē ar baltajiem gaisa baloniem. Pirmajai audzinātājai Inārai Birzniecei un savai skolai audzēkņi dāvāja krāšņus rododendru stādus. Pēc svinīgās izlaiduma ceremonijas skolotāji, bērni un vecāki ballējās Grenctāles kultūras namā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas