Nometņu piedāvājums ir ierobežots; aicina šajā jomā attīstīt uzņēmējdarbību

Bauskā joporojām nometņu piedāvājums skolēnu vasaras brīvlaikā ir ierobežots. Baušķeniece Valda portālam norādīja, ka vairākas pašvaldības šajā pavasarī jau izsludinājušas pieteikšanos līdzfinansējuma konkursā bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

Piemēram, Ķekavā pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu var izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas un pašvaldības institūcijas. Pašvaldība ar šādu soli mēģina rast novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem piemērotākās un atbilstošākās vasaras nometnes, kā arī veicināt un atbalstīt izglītības ie-stāžu, pašvaldības institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu juridisku personu iniciatīvu šādu nometņu projektu izstrādē un realizācijā. Piemēram, pērnajā vasarā pašvaldība līdzfinansēja 20 nometņu organizēšanu.

Bērni un jaunieši nometni varēja izvēlēties ne tikai pēc interesējošās tematikas – angļu valodas apguve, radošo prasmju pilnveide, sports un aktīvā atpūta –, bet arī pēc tās norises vietas. Nometņu organizatori nodrošināja gan praktiskās darbnīcas, sacensības un konkursus, gan arī pārgājienus un orientēšanās pamatiemaņu apguvi.

Kuldīgas novadā pašvaldība nometnes atbalsta jau desmit gadu. Pašvaldības finansiālais atbalsts vienai nometnei ir līdz 900 eiro, projekta kopējais finansējums ir vairāk kā 20 000 eiro, neskaitot novada skolu organizētās nometnes. Tās rīko gan izglītības iestādes, gan biedrības, organizācijas un individuālas personas. Nometnes apmeklē bērni un jaunieši no piecu līdz 16 gadu vecumam. Ik gadu nometnēs piedalās vairāk nekā 1000 bērnu un jauniešu. Pieredze rādot, ka daži bērni vasarā pagūst piedalīties divās vai pat trijās nometnēs. Īpaši svarīgs šāds piedāvājums ir tiem vecākiem, kuriem nav, kas pieskata bērnus vasaras brīvlaikā.

Bauskas novadā nometnes, ja tādas tiek rīkotas, organizē sociālais dienests, Bērnu un jaunatnes sporta skola un Bērnu un jauniešu centrs (BJC). Taču ir nosacījums, ka sporta skolas nometnes ir tikai tās audzēkņiem, BJC – pulciņu apmeklētājiem, bet sociālā dienesta – maznodrošinātajiem un mazturīgajiem.

Valda ir neizpratnē, kāpēc Bauskas novada dome nevar pārņemt citu pašvaldību pieredzi un nodrošināt atbalstu nometnēm, lai lielākam bērnu skaitam novadā būtu iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku?

Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare atzina: «Pašlaik nav līdzekļu šim mērķim. Uz nākamo budžetu varam izstrādāt noteikumus līdzfinansējumam no pašvaldības, bet tas ir tikai idejas līmenī.» M. Bauvare minēja, ka nometnes regulāri organizē Bauskas sākumskola, Bauskas 2. vidusskola topošajiem pirmklasniekiem, Uzvaras pamatskola, Codes pamatskola – dažādu vecumu bērniem.
Tāpat nometnes pērnvasar rīkojušas dažādas sabiedriskās organizācijas, piemēram, «Mēmeles jāšanas klubs» – saviem jaunajiem sportistiem. Vietnē https://www.bauska.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/nometnes regulāri tiekot sniegta informācija par nometnēm. «Aicinu šajā jomā attīstīt uzņēmējdarbību, jo pašvaldība nevarēs segt izdevumus – nometnes ir dārgas,» paziņo M. Bauvare.

Bauskas novada administrācijas jaunatnes lietu speciāliste Liene Rotberga atklāja, ka pagājušā gada nogalē rīkota divu dienu bezmaksas nometne «Jaunatne sadarbībā». Martā ikvienam novada jaunietim bijusi iespēja piedalīties biedrības «Piedzīvojuma gars» rīkotā piecu dienu nometnē, bet tagad vietnē satiksanas.lv iespējams pieteikties vasaras nometnei.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas