Nomnieka ieguldījums Mežotnes pils attīstībā nav konstatēts

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova un valsts inspektore Mārīte Putniņa trešdien, 21.aprīlī, apsekoja valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Mežotnes pili.

Kā jau „Bauskas Dzīve” vēstījusi iepriekš, Mežotnes pili, kas ir valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) īpašumā, VNĪ bija nodevuši apsaimniekošanā komercnomniecei SIA «CV-R». Taču martā līgums tika lauzts, jo nomnieces parādi sasnieguši 43,35 tūkstošus eiro, gan norēķinos ar VNĪ, gan citiem pakalpojumu sniedzējiem. Tālab, lai lemtu, ko tālāk iesākt ar pili, 8. aprīlī bija sarīkota videokonference, kurā arī izskanēja nepieciešamība apsekot pili un tajā esošo aprīkojumu, interjera priekšmetus.  

E. Mantrova informē, ka apsekošanā vēl piedalījās Pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Ruka, Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis, mākslas zinātnieks Dainis Bruģis, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes loceklis Andris Vārna, VNĪ Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja Inta Plūmiņa, VNĪ namu pārvaldniece Ilona Kaļasa, LTV raidījuma "Kultūršoks" filmēšanas grupa.

Apsekošanas mērķis bija pieminekļa saglabātības stāvokļa pārbaude sakarā ar VNĪ līguma laušanu ar nomnieku un turpmākās izmantošanas vīzijas, skaidro E. Mantrova. Pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja rezumē: „Apsekošanā konstatēts, ka telpas nav demolētas, ir iztīrītas, aprīkojums, mēbeles u.c. detaļas atrodas pilī, un, ņemot vērā nolietojumu, viss saglabājies apmierinošā stāvoklī.  Nomnieka ieguldījums pils attīstībā nav konstatēts.”

Atbilstoši VNĪ sniegtajai informācijai, pilī nomnieka mantu nav, pēc līguma ar nomnieku laušanu telpas tika sakoptas, periodā, kamēr pils netiek izmantota, tai ir pieslēgta signalizācija un videonovērošana, pieslēgtas komunikācijas un gada aukstajā periodā pils apkurināta. Periodiski notiek teritorijas un telpu sakopšana.

Pēc Mežotnes pils apsekošanas Elvīra Mantrova atklāj izdarītos secinājumus: „Mežotnes pils, interjera dekoratīvā apdare un telpu iekārtojums saglabājies apmierinošā stāvoklī. Telpās vērojamas nolietojuma pazīmes. Jāņem vērā, ka pils un pārējā teritorija (parks un divas pagalma apbūves ēkas) netiek izmantota. Nepieciešams risinājums un koncepcija pils un visa kompleksa tālākajai apsaimniekošanai, izmantošanai un attīstībai. Turpmākajai jautājuma risināšanai, kā jau Bauskas novadā videokonferencē bija nolemts,  nepieciešams izveidot darba grupu, kurā tiktu pārstāvētas iesaistītās valsts institūcijas – Kultūras ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, VAS "Valsts nekustamie īpašumi ". Tāpat diskusijās izgaismojās, ka būtu lietderīgi darba grupā iesaistīt Rundāles un Bauskas novada pašvaldības, nozares ekspertus, kas strādājuši šajā objektā un to labi pazīst, piemēram, Imants Lancmanis, Laura Lūse, M. Skanis, D. Bruģis, Ina Līne. Bet darba grupas izveidošana vēl tikai procesā.”

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas