Nosaukti Bauskas un Rundāles novada jaunatnes sporta laureāti

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) paziņojusi Bauskas un Rundāles novada jaunatnes sporta laureātus.

Bauskas BJSS direktore Biruta Grantiņa norādīja, ka aizvadītais gads daudzu ikdienā ieviesis korekcijas. Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāde «Bērnu un jaunatnes sporta skola» nav izņēmums. Vairāki plānotie pasākumi novirzīti uz vēlāku laiku. Sporta skolas darbiniekiem 2020. gadā bijis īpaši saspringti jāstrādā, gatavojoties izglītības iestādes akreditācijai un skolas 70 gadu jubilejai. 

«Ikviens izglītojamais motivēts sasniegt vēlamo rezultātu, nodrošinot pašatdevi atbildīgās valsts un starptautiskās sacensībās. Neraugoties uz to, ka vairākos sporta veidos valsts čempionāti pārtraukti un uzvarētājus nenoskaidroja, pedagogu kolektīvs darbu veica godprātīgi, strādājot attālināti vai āra apstākļos.

Izglītojamie, kuriem ir iespēja piedalīties valsts čempionātos, uzrādīja atzīstamus rezultātus. Organizējot mācības atbilstoši izglītības programmu nosacījumiem, izdevās veiksmīgi sarīkot mācību treniņu nometnes basketbolā, taču «Covid-19» dēļ nenotika plānotās starptautiskās treniņnometnes. Pandēmijas ierobežojumu dēļ florbola nodaļas audzēkņi nevarēja līdz galam izspēlēt valsts čempionātu, līdz ar to netika noskaidrots vietu sadalījums pa vecuma grupām,» situāciju apraksta B. Brantiņa.

Ar lepnumu B. Grantiņa atzīmē, ka skolas bijušie vieglatlēti – māsas Inese un Jolanta Tarvidas, kā arī brāļi Dāvis un Lauris Kaufmaņi – ieņem stabilu vietu Latvijas olimpiskajā vienībā.

Valsts izlasi Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikas daudzcīņā pārstāvēja seši Bauskas novada BJSS vieglatlēti. Teicamu rezultātu desmitcīņā uzrādīja Kristiāns Lauva, izcīnot otro vietu un izpildot Eiropas čempionāta normatīvu. Tehnisko sporta veidu pārstāvis ūdensmotosportā GT-15 klasē Nils Rets Slakteris Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu.

«Mūsu izglītības iestāžu izglītojamie ik gadus aktīvi piedalās Bauskas novada skolēnu spēlēs. Aizvadītajā gadā nebija iespējams veikt pilnu sacensību programmu visos nolikumā paredzētajos sporta veidos. Skolas izvērtētas pēc notikušo sacensību rezultātiem, apkopojot sporta veidu kopvērtējumu. Komplekso spēļu uzvarētāja iegūst ceļojošos kausus un naudas balvas sporta inventāra iegādei. Šādas naudas balvas sporta inventāra iegādei skolas saņem kopš 2013. gada. Šajā laikā uz izglītības iestādēm aizceļojis inventārs par kopējo summu 34 360 eiro. Tas ir liels ieguvums ikvienai balvas saņēmēju izglītības iestādei mācību uzlabošanai priekšmetā «Sports»,» vērtē BJSS direktore.

Sporta nozares attīstība nav iespējama bez veiksmīgas, mērķtiecīgas infrastruktūras attīstības. Bauskas sporta entuziasti ieguvuši jaunu sporta halli, kas nodota ekspluatācijā 7. decembrī. Mācību  treniņu apstākļi ievērojami uzlabosies brīvās cīņas, basketbola, dambretes, vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās. Mazie vieglatlēti ieguvuši kvalitatīvu treniņu vietu.

«Mērķtiecīgais darbs un vēlme sakārtot sporta būves liecina par pievilcīgas dzīves vides veidošanu ģimenēm, bērniem veselības nostiprināšanai, aktīva dzīvesveida veicināšanai.

2018. gada 11. janvārī ekspluatācijā nodotā Bauskas peldbaseina un 2020. gada 7. decembrī nodotās sporta halles un administratīvā korpusa kopējās izmaksas ir 9 156 273,72 eiro. Šos ieguldījumus jāprot novērtēt ikvienam iedzīvotājam, jo tā ir vērtība attīstībai ilgtermiņā, kvalitatīvam mācību treniņu darbam un aktīvai atpūtai.

Sporta sistēma, tās uzturēšanas atlases darbs, mācību treniņi un sacensības ir vienots mehānisms, kas ļauj sasniegt rezultātu. Ik gadu to izvērtējam un pateicamies ikvienam censonim, jo īpaši talantīgajiem sportistiem. Atbilstoši novada domes apstiprinātam nolikumam laureāti tiek prēmēti,» skaidro Biruta Grantiņa.Bauskas un Rundāles novada jaunatnes sporta laureāti 2020. gadā

Vieglatlētika:
Kristiāns Lauva – 1. vieta Latvijas čempionātā (LČ) U18 60 metru barjerskrējienā, tāllēkšanā, 4x200 metru jauktajā stafetē, 110 metru barjerskrējienā, mazajā zviedru stafetē, septiņcīņā un daudzcīņā stadionā. LČ pieaugušajiem 2. vieta 4x200 metru jauktajā stafetē. Baltijas U18 čempionāta 4x200 stafetē 1. vieta, 60 metru barjerskrējienā 3. vieta. 2. vietas LČ U18 4x100 metru stafetē un pieaugušo 4x100 metru stafetē un Baltijas čempionātā daudzcīņā, 3. vieta Baltijas čempionātā U18 110 metru barjerskrējienā. Latvijas U18 izlases dalībnieks.

Gerda Kerija Dreimane – LČ U18 4x200 metru jauktajā stafetē 1. vieta, tāllēkšanā 2. vieta, LČ pieaugušo čempionātā telpās jauktajā 4x200 metru stafetē 2. vieta. Latvijas U18 izlases dalībniece.

Anna Gabriela Hofmane – LČ telpās U16 2. vieta 4x200 metru stafetē, LČ stadionā U16 1. vieta 100 metru barjerskrējienā, LČ daudzcīņā U16 1. vieta, Baltijas čempionāta U16 100 metru barjerskrējienā 1. vieta, 3. vieta 200 metru sprintā un 300 metru barjerskrējienā un Baltijas U16 čempionātā septiņcīņā. Latvijas U16 izlases dalībniece.

Arta Marija Dreimane – LČ U16 telpās 4x200 metru stafetē 2. vieta, LČ U16 daudzcīņā telpās 2. vieta, LČ U16 septiņcīņā 3. vieta. Latvijas U16 izlases dalībniece.

Andris Skadiņš – LČ U16 telpās 1. vieta kārtslēkšanā un tāllēkšanā, 4x200 metru stafetē 3. vieta. LČ U16 daudzcīņā telpās 1. vieta, LČ U16 čempionātā stadionā 1. vieta augstlēkšanā, 110 metru barjerskriešanā un daudzcīņā, 2. vieta 4x100 metru stafetē un 3. vieta mazajā zviedru stafetē. Baltijas U16 čempionātā desmitcīņā 1. vieta, 110 metru barjerskrējienā 2. vieta. Latvijas U16 izlases dalībnieks.

Atvars Ernests Paļulis – LČ U16 1. vieta kārtslēkšanā stadionā, LČ telpās U16 2. vieta kārtslēkšanā un daudzcīņā, 3. vieta 4x200 metru stafetē. LČ U16 stadionā 3. vieta 110 metru barjerskriešanā, 2. vieta 4x100 metru stafetē, 3. vieta mazajā zviedru stafetē, 2. vieta desmitcīņā. Baltijas U16 čempionātā 3. vieta kārtslēkšanā. Latvijas U16 izlases dalībnieks.

Rinalds Smilga – LČ U20 telpās 1. vieta trīssoļlēkšanā, LČ stadionā U20 2. vieta trīssoļlēkšanā un 4x100 metru stafetē. LČ pieaugušajiem 1. vieta trīssoļlēkšanā. Baltijas U20 čempionātā 2. vieta trīssoļlēkšanā, Baltijas pieaugušo čempionātā 3. vieta trīssoļlēkšanā. Latvijas U20 un pieaugušo izlases dalībnieks.

Kristaps Sunteiks – LČ U20 daudzcīņā 1. vieta un 2. vieta 4x100 metru stafetē. LČ pieaugušajiem 1. vieta 110 metru barjerskrējienā un 2. vieta 4x100 metru stafetē. Latvijas U20 un pieaugušo izlases dalībnieks.

Tīna Jakubone – LČ telpās U16 2. vieta kārtslēkšanā un 4x200 metru stafetē. LČ stadionā U16 grupā 3. vieta. Latvijas U16 izlases dalībniece.

Rendijs Griba – LČ stadionā U18 mazajā zviedru stafetē 1. vieta, 4x100 metru stafetē 2. vieta. Latvijas U18 izlases dalībnieks.

Nikola Trasūne – LČ U14 telpās 1. vieta kārtslēkšanā, LČ U14 stadionā 1. vieta kārtslēkšanā.

Ņikita Kozlovs – LČ U14 telpās 1. vieta tāllēkšanā, 1. vieta 60 metru barjerskrējienā.
 
Arsēnijs Babuka – LČ U14 telpās 2. vieta augstlēkšanā.

Betija Rutka
– LČ U14 stadionā 2. vieta kārtslēkšanā.

Adrians Hildebrants – LČ telpās U16 3. vieta 4x200 metru stafetē, LČ stadionā 2. vieta 4x100 metru stafetē, 3. vieta mazajā zviedru stafetē.

Raivis Rampāns
– LČ U16 stadionā 4x100 metru stafetē 2. vieta, mazajā zviedru stafetē 3. vieta.

Ernests Limbergs
– LČ U16 telpās 4x200 metru stafetē 3. vieta.
 
Vendija Volosovska – LČ U16 stadionā 1500 metru kavēkļu skrējienā 3. vieta.

Keitija Liepa
– LČ U16 4x200 metru stafetē 2. vieta.

Arvis Sūna – LČ U18 telpās 1. vieta 4x200 metru jauktajā stafetē, 2. vieta septiņcīņā. LČ U18 stadionā 2. vieta kārtslēkšanā, 1. vieta mazajā zviedru stafetē, 2. vieta 4x100 metru stafetē.

Henrijs Obolevičs – LČ U18 stadionā 1. vieta mazajā zviedru stafetē, 2. vieta 4x100 metru stafetē.

Annija Miļūne – LČ U18 telpās 1. vieta 4x200 metru jauktajā stafetē.

Samanta Dorči
– LČ U18 telpās 3. vieta kārtslēkšanā.

Aksels Griba – LČ pieaugušajiem 2. vieta 4x100 metru stafetē. LČ U20 stadionā 3. vieta diska mešanā.

Emīls Artis Elmanis – LČ U20 stadionā 3. vieta 4x100 metru stafetē.

Reinis Sūna – LČ U20 stadionā 2. vieta 4x100 metru stafetē.

Emīls Rūgums – LČ daudzcīņā telpās 2. vieta, LČ 60 metru barjerskrējienā 1. vieta, 4x200 metru jauktajā stafetē 2. vieta.

Amanda Savicka – LČ U23 šķēpa mešanā 2. vieta, 100 metru barjerskrējienā 3. vieta.

Kitija Frolova – LČ pieaugušajiem telpās 4x200 metru jauktajā stafetē 2. vieta, LČ U23 stadionā 200 metru sprintā 1. vieta, 400 metru skrējienā – 2. vieta.

Treneri – Raivis Maķevics, Ilona Kupčiuna, Solvita Dzilnava, Aina Indriksone, Mārtiņš Rūgums, Ilze Ladusāne, Aivars Solzemnieks, Vilnis Zariņš un Linda Jakutāviča.


Basketbols:
Latvijas U16 jaunatnes basketbola līgas Nacionālās līgas Rietumu divīzijas 2. vieta – Arvis Sūna, Alekss Simsons, Nils Rets Slakteris, Hardijs Mankevics, Rihards Rācenājs, Anžejs Petkevičs, Krišjānis Kugrēns, Kristiāns Zvirbulis, Patriks Paļulis, Emīls Polovko, Artis Brazjuļs, Kaspars Pīpiņš un Edvards Sniedzītis. Treneris – Juris Ojāru.
 
Latvijas U19 jaunatnes basketbola līgas Nacionālās līgas Rietumu divīzijas 2. vieta – Toms Červinskis, Mārtiņš Veģis, Haralds Štāls, Valdis Berlinskis, Renārs Maikūns, Reinis Sūna, Kārlis Kreitiņš un Arvis Sūna.

Treneri – Juris Ojāru un Māris Šekavs.


Brīvā cīņa:
Daniela Šimkūna – LČ pludmales cīņā 2006. gadā dzimušajiem 2. vieta.

Jēkabs Ķikurs – LČ U17 kadetiem 3. vieta, Latvijas izlases sastāvā.

Edijs Rutka – LČ U17 kadetiem 1. vieta, LČ U20 – 2. vieta, LČ pludmales cīņas – 1. vieta.
 
Linda Sakne – LČ junioriem 2. vieta.

Andrejs Maslobojevs – LČ junioriem 2. vieta, LČ pludmales cīņā pieaugušo konkurencē 1. vieta.

Kristiāns Aleksejevs – LČ U20 2. vieta Latvijas izlases sastāvā.

Krišjānis Ķikurs – LČ U20 3. vieta.

Dāvis Rimševics – LČ junioriem 2. vieta Latvijas izlases sastāvā.

Treneri – Andrejs Vasiļjevs un Jurijs Ručkanovs.


Dambrete:
Markuss Kaļķis – Latvijas jaunatnes čempionātā (LJČ) U8 komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta.

Rūta Arāja
– LJČ U8 komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta.

Milana Suboča
– LJČ U8 komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta.
 
Verners Fībigs – LJČ U8 komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē U13 2. vieta, Latvijas kausa izcīņā 64 lauciņu dambretē U8 2. vieta.
 
Roberts Maikūns – LJČ 64 lauciņu dambretē U10 3. vieta, LJČ komandām 64 lauciņu dambretē 2. vieta, LJČ komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta.

Zane Lea Zunda
– LJČ 64 lauciņu dambretē U10 klasikā 2. vieta, ātrspēlē 3. vieta. LJČ 100 lauciņu dambretē U10 3. vieta. Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta. Latvijas kausa izcīņā 64 lauciņu dambretē U10 3. vieta.

Ričards Ceruss
– LJČ komandām 64 lauciņu dambretē U10 2. vieta, LJČ komandām 100 lauciņu dambretē 3. vieta.

Elīna Arāja
– LJČ 64 lauciņu dambretē U10 klasika – 3. vieta, LJČ komandām 100 lauciņu dambretē U10 3. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta.

Renārs Staškevics
– LJČ komandām 64 lauciņu dambretē U10 2. vieta.

Everts Rūdolfs Lepsis – LJČ 64 lauciņu dambretē U13 klasikā 1. vieta, LJČ 100 lauciņu dambretē U13 klasikā 1. vieta, LJČ komandām 64 lauciņu dambretē 1. vieta, LJČ komandām 100 lauciņu dambretē U16 3. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta.

Jurģis Stīpnieks – LJČ komandām U13 64 lauciņu dambretē 1. vieta.

Nikola Šakele – LJČ komandām U13 64 lauciņu dambretē 1. vieta.

Reinis Štāls
– LJČ U16 64 lauciņu dambretē 1. vieta, LJČ U16 100 lauciņu dambretē 2. vieta, LJČ U16 komandām 64 lauciņu dambretē 3. vieta, LJČ U16 komandām 100 lauciņu dambretē 2. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta, Latvijas kausa izcīņā U16 64 lauciņu dambretē 1. vieta.

Denijs Vilhelms Krauklis – LJČ U16 komandām 64 lauciņu dambretē 3. vieta, LJČ U16 komandām 100 lauciņu dambretē 2. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta.
 
Keita Enija Platā – LJČ U16 64 lauciņu dambretē ātrspēlē 3. vieta, LJČ U16 100 lauciņu dambretē klasikā 3. vieta un ātrspēlē 2. vieta, LJČ U13 komandām 64 lauciņu dambretē 1. vieta, LJČ U16 komandām 100 lauciņu dambretē 2. vieta, Latvijas jaunatnes dambretes olimpiādē 2. vieta.

Artis Barauskis – LJČ U16 komandām 64 lauciņu dambretē 3. vieta.

Maruta Opočkina – LJČ U16 komandām 64 lauciņu dambretē 3. vieta.

Treneri – Inga Bernāte un Ilgvars Ūdris.


Galda teniss:
Renāts Anspoks – LJČ komandām 2009. gada dzimušajiem 1. vieta.

Elīza Paula Kučinska – LJČ komandām 2009. gadā dzimušajiem 1. vieta. LČ 2007. gada dzimušiem vienspēlē 2. vieta, dubultspēlē 2. vieta, jauktajā dubultspēlē 2. vieta.
 
Elīza Manavicka – LJČ komandām 2009. gadā dzimušām meitenēm 2. vieta. LČ 2007. gadā dzimušiem 3. vieta, dubultspēlē 3. vieta un jauktajā dubultspēlē 3. vieta.

Marta Grigus – LJČ komandām 2009. gadā dzimušajiem 2. vieta.

Daniela Kučinska
– LJČ komandām 2005. gadā dzimušajiem 1. vieta.

Treneris – Aleksandrs Šutka.


Pauerliftings:
Edgars Mediņš – LČ 2004. gadā dzimušajiem 3. vieta.

Aleksandrs Kriušovs – LČ 2002. gadā dzimušajiem 2. vieta.

Rūdolfs Vilcāns – LČ 1998. gadā dzimušajiem 1. vieta.

Treneris – Felikss Žieds.
       

Ūdensmotosports:
Nils Rets Slakteris – Eiropas čempionātā GT-15 klasē 1. vieta.

Laura Lakoviča-Lakovica – Latvijas čempionātā GT-30 2. vieta.

Elīza Lakoviča-Lakovica – Eiropas čempionātā GT-15 klasē 4. vieta. Latvijas čempionātā GT-15 klasē 6.vieta.

Treneris – Reinis Paegle.


Tekvondo:
Inese Tarvida – Nīderlandes atklātajā turnīrā 2. vieta, Eiropas Prezidenta kausa izcīņā 5. vieta, pasaules reitinga kopvērtējumā otrā vieta.

Jolanta Tarvida – Zviedrijas atklātajā turnīrā Helsingborjā 1. vieta, Vācijas atklātajā turnīrā Hamburgā 2. vieta, Nīderlandes atklātajā turnīrā Eindhovenā 1. vieta, Eiropas klubu čempionātā Zagrebā Horvātijā U21 grupā 1. vieta.

Bobslejs:
Dāvis Kaufmanis – Eiropas junioru čempionātā U23 1. vieta, Eiropas kausa izcīņas posmos 1., 2. un 4. vieta Siguldā, 4. vieta Insbrukā. Pasaules čempionātā junioriem U23 7. vieta.

Lauris Kaufmanis – Pasaules čempionātā Altenbergā četru bobslejistu ekipāžā 4. vieta, Pasaules kausa izcīņas posmos četru sportistu ekipāžā 2. vieta Sanktmoricā, 3. vieta Vitenbergā, 3. vieta Laplaņā.


Bauskas un Rundāles novada skolēnu spartakiādes
kopvērtējuma laureāti 2019./2020. mācību gadā


Pirmā skolu grupa:
1. vietā
– Bauskas Valsts ģimnāzija – direktore Linuta Ģerģe, sporta skolotāji Ingrīda Slaktere, Andrejs Vasiļjevs, Jānis Rācenis un Armands Segliņš;

2. vietā
– Bauskas 2. vidusskola – direktore Vera Grigorjeva, sporta skolotāji Jeļena Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs un Elvis Simanovičs;

3. vietā
– Bauskas pilsētas pamatskola – direktors Jānis Rumba, sporta skolotāji Raivis Maķevics un Ieva Šteinberga.

Otrā skolu grupa:
1. vietā
– Codes pamatskola – direktore Laila Jurcika, sporta skolotāja Linda Jakutāviča;

2. vietā
– Griķu pamatskola – direktore Daiga Vīlipa, sporta skolotājas Ināra Klimoviča un Sanita Platonova-Simsone;

3. vietā
– Vecsaules pamatskola – direktore Lilija Bula, sporta skolotājs Arturs Kupčiuns.

Vidusskolu grupa:
1. vietā
– Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība – struktūrvienības vadītājs Nils Šastakovičs, sporta skolotāja Ingūna Šekava;

2. vietā
– Bauskas Valsts ģimnāzija – direktore Linuta Ģerģe, sporta skolotāji Ingrīda Slaktere, Andrejs Vasiļjevs, Jānis Rācenis un Armands Segliņš;

3. vietā
– Bauskas 2. vidusskola – direktore Vera Grigorjeva, sporta skolotāji Jeļena Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs un Elvis Simanovičs.

Veicināšanas balvu ieguvējas
:
Uzvaras pamatskola – direktore Ilze Ērgle, sporta skolotāja Dzintra Luņeva;
Pilsrundāles vidusskola – direktore Antra Žukovska, sporta skolotāji Vilnis Zariņš un Aleksandrs Šutka.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas