Nosaukti nominanti apbalvojumam «Gada uzņēmējs Zemgalē 2021»; nominēti trīs uzņēmumi no Bauskas novada

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padome (AP) akceptējusi reģiona pašvaldībās izvirzītās kandidatūras tradicionālā apbalvojuma “Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” piešķiršanai.

Kā informē Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists, šādu konkursu ZPR sadarbībā ar pašvaldībām organizē jau kopš 2016. gada, kad pirmo reizi titulu “Gada uzņēmējs Zemgalē” saņēma viena vidējā vai mazā uzņēmuma īpašnieks katrā no reģionā ietilpstošajām pašvaldībām.

Šogad, ņemot vērā valstī notikušo administratīvi teritoriālo reformu, AP nedaudz ir mainījusi konkursa Nolikumu un paredzējusi katrā no sešām teritorijā ietilpstošajām pašvaldībām apbalvojumam izvirzīt pa vienam pretendentam trīs dažādās nominācijās – Gada jaunais uzņēmējs ar pieredzi līdz trim gadiem, Gada mikro vai mazais uzņēmējs ar ne vairāk kā pussimts darbiniekiem un ar apgrozījumu ne lielāku par 10 miljoniem eiro gadā, kā arī Gada vidējais vai lielais uzņēmējs ar vairāk nekā pussimts darbiniekiem un apgrozījumu lielāku par 10 miljoniem eiro gadā, skaidro J. Kālis.

Savukārt apbalvojuma pretendentu visnotaļ stingrie vērtēšanas kritēriji, arī vīrusa Covid-19 pandēmijas apkarošanas apstākļos, saglabājušies iepriekšējie, uzsver ZPR pārstāvis, atklājot: «Nolikums paredz, ka šādu atzinību var saņemt uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveic videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam, bet īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā un sabiedriskā aktivitāte.»

Visiem laureātiem, kuru pulks, kopš minētās tradīcijas iedibināšanas, jau sasniedzis skaitli 128, tiek piešķirts ZPR augstākais apbalvojums – Atzinības raksts, piemiņas velte ar Zemgalei raksturīgo vējdzirnavu atveidu un naudas balva 500 eiro apmērā. Tam visam var pievienot laureātu godināšanas sarīkojumu, kas tradicionāli novembrī, pirms vai pēc Latvijas jubilejas dienas, izņemot šo un pērno gadu, notiek greznajā Rundāles pilī ar atbilstīgu kultūras programmu.
 
Aizvadāmā gada laureātu pulkā, kuru skaits, atbilstīgi pašvaldību pašreizējam daudzumam reģionā, ir mazliet mazāks nekā pērn, ir uzņēmēji, kuru darbs atzinīgi novērtēts Zemgalei raksturīgajā lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes jomā, taču pamanīts un godā celts ir arī veiksmīgu mašīnbūves, kokapstrādes, ēdināšanas un tūrisma jomas pārstāvju veikums, jo visi viņi ir stipri un enerģiski radoša ceļa gājēji.

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” nominēti trīs Bauskas novada uzņēmumi: SIA „Lielzeltiņi”, SIA „Iecavnieks & Co” un SIA „Rolial-W" (preču zīme „Kids GYM”).

SIA „Lielzeltiņi” nominēta kategorijā „Gada vidējais/lielais uzņēmējs (51 un vairāk darbinieki un virs 10 miljoni eiro apgrozījums/gadā)”.
Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas apkopotajā informācijā par uzņēmumu vēstīts: «Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 170 strādājošo, kas lielākā daļa ir Bauskas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji. Uzņēmuma vidējais apgrozījums gadā ir ap 35 milj. eiro.
SIA «Lielzeltiņi» ir viens no vadošajiem vietējiem putnu gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Jau 20 gadus mērķtiecīgi investējot uzņēmuma un ražošanas tehnoloģiju attīstībā, rada produktus, kurus var uzskatīt par kvalitātes paraugu Eiropā.
SIA „Lielzeltiņi” un izlolotais zīmols „Bauska” nes Bauskas vārdu un rada atpazīstamību, jo produktus var iegādāties ne vien visā Latvijā, bet arī deviņās Eiropas valstīs - Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Lielbritānijā, Francijā, Spānijā un Nīderlandē.
Lai vistām nodrošinātu kvalitatīvu un drošu pārtiku, uzņēmums no pašmāju ražotājiem iepērk līdz pat 85% kviešu graudu. Ar daudziem no graudu piegādātājiem uzņēmums sadarbojas jau vairāk nekā 20 gadus, tādējādi sniedzot ievērojamu atbalstu vietējo zemnieku saimniecību attīstībai.
Iepriekšējo gadu laikā uzņēmumā investēts vairāk par desmit miljoniem eiro, tādējādi ieviešot Eiropas modernākās tehnoloģijas putnu turēšanā un audzēšanā. Tuvākajā laikā plānots ieguldīt līdzekļus atsevišķu putnu novietņu modernizācijā un iegādāties iekārtas, kas atvieglos ražošanas procesus un uzlabos ikdienas darbu.»
 
SIA „Iecavnieks & Co” nominēta kategorijā „Gada mazais/mikro uzņēmējs (līdz 50 darbiniekiem un līdz 10 miljoni eiro apgrozījums/gadā)”.
Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas apkopotā informācija par SIA „Iecavnieks&Co”: «Uzņēmumā strādā 47 darbinieki un gada apgrozījums ir vairāk nekā 5 milj. eiro. Viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš sāka audzēt rapšus un pirmais, kurš sāka ražot rapšu eļļu pārtikas vajadzībām. Gadu gaitā, saglabājot līderpozīcijas Latvijas pārtikas eļļas ražotāju tirgū, ir nostiprinājis un paplašinājis savas pozīcijas ārvalstu tirgos kā pieredzes bagāts, zinošs un atbildīgs ražotājs.
„Iecavnieks & Co” apsaimnieko apmēram 500 ha lauksaimniecības zemes, kur audzē tādas kultūras kā eļļas rapsi, kviešus un eļļas linus. Uzņēmums viens no pirmajiem Latvijā aizsāka ziemas un vasaras rapša audzēšanu un realizāciju. Visas īpašumā esošās un nomātās zemes tiek apstrādātas ar īpašumā esošo lauksaimniecības tehniku pieredzes bagātu speciālistu uzraudzībā.
Uzņēmuma „zaļo domāšanu” apliecina izmantotā augstvērtīgā tehnoloģija, kas ļauj iegūt dabīgus produktus, nepievienojot nekādas pārtikas piedevas un neradot atkritumus ražošanas procesā.
Uzņēmumam ir piešķirts ISCC (Ilgtspējīgas lauksaimniecības izmantojamo platību apsaimniekošanas un oglekļa sertifikācija), ko ir piešķīris „Bureau Veritas” - pasaules līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas pakalpojumu sniegšanā. Kā ziņots „BUREAU VERITAS” vietnē, ISCC, REDcert sertifikātu piešķir uzņēmumiem, lai apliecinātu savas saistības attiecībā uz videi nekaitīgu un sociāli atbildīgu biodegvielas izejvielu ražošanu un ieguvi, pielietojot ilgtspējīgu lauksaimniecības un mežu platību saglabājošu pieeju savas darbības plānošanā un īstenošanā. Sertifikācija apliecina uzņēmumu atbilstību augstākajiem vides un sociālās atbilstības kritērijiem.
Uzņēmums ik gadu ne tikai pats sēj kviešus, rapsi un lauka pupas, bet arī iepērk to visu no vietējiem lauksaimniekiem, veidojot ilgtspējīgu sadarbību.»
 
SIA „Rolial-W" (preču zīme „Kids GYM”) nominēta kategorijā „Gada jaunais uzņēmējs (līdz 3 gadi jauns uzņēmējs)”.
Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas apkopotā informācija: «Uzņēmums nodrošina pakalpojuma „Kids GYM” darbību Vecumniekos, kas piedāvā izklaides inventāra nomu bērnu ballītēm un citiem pasākumiem, individuālās un grupu nodarbības fizioterapeita vadībā, logopēda nodarbības - nodarbības valodas attīstībai bērniem, nodarbības bērniem ar sensorās integrācijas elementiem, nodarbības vecākiem kopā ar bērniem „Vecāku laiks”.
„Kids GYM” mērķis ir sekmēt bērna attīstības un pilnveidošanas procesu, nodarbībās apvienojot medicīnas un pedagoģijas teorijas un prakses sasniegumus, īstenojot pasaulē jaunākās tendences pedagoģijas un fizioterapijas jomā un pielietojot modernus palīglīdzekļus. „Kids GYM” ar multifunkcionāla terapijas kabineta palīdzību, nodrošina kreatīvas nodarbības, kas veicina muskulatūras stiprināšanu, prāta, emociju harmonisku darbību un sensoro procesu stimulāciju caur ožu, dzirdi, tausti, garšu, redzi un līdzsvaru. Tā ir mērķtiecīga, pilnvērtīga darbība, kas vērsta uz bērna attīstību un pilnveidošanu, lai viņam vieglāk būtu integrēties sabiedrībā un nākotnē spētu produktīvāk funkcionēt reālās dzīves situācijās.
Sadarbībā ar Vecumnieku novada domi, uzņēmums īstenojis projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā", organizējis dažādus pasākumus - fizisko aktivitāšu diena „Esi vesels, esi aktīvs!", Veselības diena un fizioterapijas nodarbības, kā arī projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajām personām ir iespēja uz vietas saņemt speciālistu pakalpojumus – fizioterapiju un logopēda nodarbības.
Lai bērni, kuriem ļoti nepieciešamas nodarbības, varētu saņemt pakalpojumu, uzņēmums, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, pieņem lēmumu palīdzēt ģimenēm, piešķirot atlaides pakalpojumam vai sniedzot nodarbības bez maksas.»
 

UZZIŅAI
Gada jaunais uzņēmējs Zemgalē:
Jelgavā – SIA “CentralCafe”, Aizkraukles novadā – SIA “Arnolija”, Bauskas novadā – SIA “Rolial-W”, Dobeles novadā – SIA “Nomadic Homes”, Jelgavas novadā – SIA “ALFA VSI”, Jēkabpils novadā – SIA “Klētnīca”.

Gada mazais uzņēmējs Zemgalē:
Jelgavā – SIA “Universāls LTD”, Aizkraukles novadā – SIA “Kāpiņa”, Bauskas novadā – SIA “Iecavnieks&Co”, Dobeles novadā – SIA “LuRaVe”, Jelgavas novadā – SIA “Ozolaivas”, Jēkabpils novadā – SIA “Dona”.

Gada vidējais vai lielais uzņēmējs Zemgalē:
Jelgavā – AS “PET Baltija”, Aizkraukles novadā – SIA “Liellopu izsoļu nams”, Bauskas novadā SIA “Lielzeltiņi”, Dobeles novadā – SIA “Baltic Candles Ltd”, Jelgavas novadā – SIA “Laflora”, Jēkabpils novadā – SIA “Dižmežs”.

Avots: ZPR sabiedrisko attiecību speciālista Jura Kāļa sniegtā informācija.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas