Noteiks deputātu skaitu

Iedzīvotāji vietējo pašvaldību vēlēšanās šīgada 6. jūnijā Bauskas novada domē ievēlēs 17 deputātus, Vecumnieku un Iecavas - 15, bet Rundāles - 13 tautas priekšstāvjus. Centrālā vēlēšanu komisija republikas pilsētu un novadu domēs ievēlamo deputātu skaitu apstiprinās šodien, 30. janvārī, informē iestādes Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.Saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu likumu vietvarās ievēlamo tautas priekšstāvju skaits ir jānosaka atbilstīgi iedzīvotāju daudzumam, kāds attiecīgajā pašvaldībā ir fiksēts Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā, proti, šoreiz šīgada 14. janvārī.Novados, kuros iedzīvotāju skaits minētajā dienā ir mazāks par 5000, domē būs jāievēl 13 deputātu, novados ar ļaužu skaitu no 5001 līdz 20 000 - 15 tautas priekšstāvju, bet ar iedzīvotāju skaitu no 20 001 līdz 50 000 - 17 deputātu. Iepriekš nosauktajā datumā deviņās vietvarās (astoņos pagastos un pilsētā), kas veidos Bauskas novadu, dzīvesvietas bija deklarējis 28 421 cilvēks; sešos pagastos, kas ietilps Vecumnieku novadā, - 9910; trijos pagastos, kas veidos Rundāles novadu, - 4384 iedzīvotāji. Savukārt Iecavas novadā 14. janvārī reģistrēti 9845 vietējie ļaudis. To var izlasīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv .

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas