Notiks publiskā sanāksme par Bauskas pilsētas teritorijas paplašināšanu 11

Ceturtdienas, 27. februāra, vakarā Bauskas kultūras centra zālē notiks Bauskas novada teritorijas plānojuma 2. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Būs iespējams paust arī viedokli par Bauskas pilsētas teritorijas paplašināšanu.

Galvenie grozījumi topošajā Bauskas novada teritorijas plānojumā saistīti ar Bauskas pilsētas teritorijas maiņu – plānots pievienot Bērzkalnu, Janeiku, Jauncodes un Elektriķu ciemu teritorijas, kā arī daļu no Mūsas ciema. Bauskas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas apspriešanas laikā Bauskas novada administrācija rīkoja tikšanās ar Bauskas novada pagastu iedzīvotājiem, kā arī izdalīja anketas. Lielākā daļa anketu aizpildītāju bija pret Bauskas pilsētas teritorijas palielināšanu, bet Bauskas novada domes deputāti tomēr apstiprināja redakcijas 2. varianta versiju ar ciemu pievienošanu.

Viens no novada domes deputātu minētajiem iemesliem pilsētas palielināšanai bija nepieciešamība sasniegt lielāku iedzīvotāju skaitu, lai nākotnē varētu piesaistīt gan Eiropas Savienības fondu naudu, gan panākt infrastruktūras uzlabojumus. Daļēji šo versiju apstiprināja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sabiedrisko attiecību nodaļa. Viņi informēja, ka projektu finansējumam no ES fondiem 2021. –2027. gada plānošanas periodā plānots ņemt vērā tieši pilsētas un tās funkcionālās teritorijas robežas.

«Atbilstoši likumā «Par pašvaldībām» noteiktajam pašvaldības darbojas savu iedzīvotāju interesēs, un savā darbībā tās ievēro labas pārvaldības principu. Atbilstoši labai praksei pārvaldes robežas un risinājumi jāpielāgo tai sociālekonomiskai situācijai, kāda ir noteiktā teritorijā. Pilsētas ar tām piegulošajām teritorijām veido vienotu funkcionālo teritoriju. Šī teritorija var veidot arī vienotu aglomerāciju – kompaktu apdzīvoto vietu izvietojumu – ar pilsētu, tāpēc ir atbalstāms, ka pilsētu un pagastu robežas pielāgo aktuālajai sociālekonomiskajai situācijai un nepieciešamībai. Līdz ar to izmaiņām Bauskas novadā būtu jāveido priekšnoteikumi labākam un sociālekonomiskai videi atbilstošam teritorijas attīstības plānošanas procesam,» tāds ir VARAM viedoklis.

Ar teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata drukātajiem materiāliem var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā Uzvaras ielā 1. Rakstveida priekšlikumus varēs iesniegt vēl līdz 10. martam, rakstot vēstuli Bauskas novada administrācijai vai uz e-pastu planojums@bauska.lv.

Bauskas novada administrācija aicina katru novada iedzīvotāju aizpildīt Bauskas novada mājaslapā atrodamo anketu, paužot viedokli par iecerēto teritorijas plānojumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 11

Ivars

Kur var noskaidrot? Ja šobrīd Jauncodē NĪN par zemi un ēkām maksājam 230eur gadā, kā mainīsies nodoklis. Pilsētā cik zinu ir reiz 4

pirms gada, 2020.02.21 13:34

Švimpāzijs

Kā tieši noteiktais piemēram 0,5% no kadastra vērtības pilsētā ir lielāks? Maģiski pieaug kadastra vērtība?

pirms gada, 2020.02.21 14:57

...

Saprotams, ka kadastrālā vērtība pieaugs pēc pievienošanas. Attiecīgi arī nek.nodoklis, vai žurnālistiem grūti noskaidrot kadastrālās vērtības plānotās izmaiņas pievienojamajos ciemos!

pirms gada, 2020.02.21 17:11

smiekliņš

Nu kāda tad jēga tam saietam, ja virsraksts jau izsaka rezultātu - par Bauskas pilsētas teritorijas paplašināšanu. Viss jau ir augšās nolemts- paliek tikai nelielas formalitātes. Itin kā sapulce, bet tam , ko nolems taču nav nekāda nozīme, ja jau viss ir izlemts- paplašināt , lai tur vai kas. Lielpilsētai cits vēriens un citas algas , ja kas.

pirms gada, 2020.02.21 14:34

nu ko veidojam?

Līdz ar to izmaiņām Bauskas novadā būtu jāveido priekšnoteikumi labākam un sociālekonomiskai videi atbilstošam teritorijas attīstības plānošanas procesam Tātad nekavējam procesu, jūsu viedoklis ir mazsvarīgs

pirms gada, 2020.02.21 18:01

Vecā šimpanze

Pievienotie maksās vairāk par to pašu kas viņiem pieder un beigta balle.Doķos izmaiņas par kurām maksās pievienotie!Nekas īpašs.

pirms gada, 2020.02.21 19:07

paveroties apkārt

tās pievienošanas tiek dažādi traktētas, it sevišķi no administrācijas puses. Šeit pievienošanas sakarā tikai publiskā sanāksme, bet, ja Bauskas novadu pievienotu, piemēram Jelgavai un izveidotu vienu Zemgales novadu kā arī būtu jābūt, tad kā rīkotos novada administrācija, rīkotu vienu aptauju pēc otras, musinātu tautu ar smago tehniku bloķēt tiltus, un vēl ko?

pirms gada, 2020.02.22 10:15

ja kas

normāli būtu , ja pilsētai būtu savas priekšpilsētas kā pasaulē ierasts, it sevišķi, ja šiem iedzīvotājiem pēc pievienošanas mainās tikai adrese un NĪN apmērs progresējošā virzienā. Ne jau pilsētai vajag tās teritorijas, bet jūsu nodokļos nomaksāto, un iespējams vēl kādas amatvietas šajā sakarā novada domē. Jāpajautā, vai pagastu pārvaldēs štati samazināsies sakarā ar teritoriju zaudēšanu, visticamāk ka nē.

pirms gada, 2020.02.22 10:20

ne kas

kas var samazināties pagastu pārvaldēs? ja ir tikai viens pārvaldnieks, 0.5 slodzes kasierem 0.5 slodzes sekretāre un viens teritorijjas saimnieks? kuru atlaist, pret adminsitrācijas uzpūstajiem štatiem? viens nodaļas vadītājs 2-4 darbinieki, dzimtsarakstu nodaļa: vadītājs, vietnieks un VIENS darbinieks, ekonomikas nodaļa vadītājs, vietnieks un DIVI darbinieki, sabiedrisko attiecību nodaļa vadītājs un TRĪS darbinieki, tas pats iepirkumu nodaļai, palsiet paši:
https://www.bauska.lv/lv/kontakti
var būt šos var paretināt, nu jau pietiks baroties

pirms gada, 2020.02.22 21:00

Vietējās ziņas