Pagastos kavējas plānojuma izstrāde

Bauskas rajonā teritorijas plānojums vēl tiek izstrādāts Mežotnes un Stelpes pašvaldībai, bet dokumenta galīgo redakciju ar atbildīgajām institūcijām saskaņo Ceraukstes un Svitenes pagasta padome.Tā informē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu metodiskās vadības nodaļas vadītāja Maija Pintele. Teritorijas plānojumu (TP) izstrādes termiņš pārcelts vairākkārt. Sākumā dokuments bija jāpabeidz līdz 1997. gadam, tad līdz 2003., 2004. un 2006. gadam. Pēdējais noteiktais laiks bija 2007. gada 31. decembris. «Plānojums regulē visas teritorijas attīstību. Dokumentā iestrādā valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses. Piemēram, atzīmē, kur pagastā ir rūpnieciskā apbūve. Tā var robežoties ar darījumu ēku sektoru, bet blakus tam jau var būt zemas apbūves iedzīvotāju mājokļi.Vietējās varas skaidro, ka plānojuma izstrādes kavēšanās iemesli ir speciālistu trūkums, nosacījumu/atzinumu kavēšana, konkursā izvēlēto izstrādātāju lēnais darbs un citi. Taču tur, kur pašvaldības vadītājs redz dokumenta nozīmi, tas ir izstrādāts,» laikrakstam sacīja M. Pintele.«Stelpes pagasta teritorijas plānojums ir nobeiguma stadijā. Saņēmām pozitīvus atzinumus no Zemgales plānošanas reģiona. Izlabojām iebildes un pagasta sēdē jaunnedēļ, 8. aprīlī, dokumentu apstiprināsim kā saistošos noteikumus. Pēc tam tos nosūtīsim ministrijai un citām institūcijām,» sacīja Stelpes pašvaldības vadītājs Elmārs Jukonis. Kavēšanās iemesls esot jauna konkursa izsludināšana darba veikšanai. Uzvarēja SIA «Grupa 93». Pašvaldībai nav sava plānotāja, jo iedzīvotāju ir maz un speciālistam nebūtu daudz darba. Mežotnes pagasta padomes priekšsēdētāja Inese Dombrovska skaidroja: «4. aprīlī beidzās teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana. Ja labi veiksies, aprīļa sēdē to apstiprināsim. Par dokumenta izstrādi vienojāmies ar SIA «Livland». Ja pašvaldībai nav sava speciālista, tad viss lēni iet. Uzņēmums pārcēla Jelgavas filiāli uz galvaspilsētu. Mainījās darbinieki. Tāpēc neiekļāvāmies termiņā. Pašlaik redzamas procesa beigas.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas