Palielina maksu par laulību reģistrāciju Rundāles pilī

Par laulības reģistrāciju Rundāles pils telpās 2011. gadā būs jāmaksā vairāk. Ministru kabineta noteikumi par Rundāles pils telpu izmantošanu paredz lielāku samaksu, arī uz šo pakalpojumu attiecināts 22% PVN, informē Rundāles novada domes dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Zinta Baltiņa. Ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarēts Rundāles novadā vismaz sešus mēnešus vai ir Rundāles pils muzeja darbinieks, laulības svinīga reģistrācija pilī ar mūziku un daiļlasītāju maksās Ls 45, bez tiem – Ls 25.Citu pašvaldību iedzīvotājus Rundāles pils muzeja Kafijas zālē salaulās par Ls 85 (ar mūziku un daiļlasītāju), bet Zelta vai Baltajā zālē – par Ls 135.Novada domes ēkā, dzimtsarakstu nodaļas telpā, laulību svinīgi varēs reģistrēt par Ls 6 (ja viens no laulības pieteicējiem ir novadā deklarējies), citu pašvaldību iedzīvotāju laulību Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēs par Ls 25.Minētajām summām jābūt iemaksātām novada domes kontā vai kasē ne vēlāk kā desmit dienu pirms laulību ceremonijas.Minētais cenrādis netiek attiecināts uz pāriem, kuri pieteikumus laulības reģistrācijai Rundāles novada domē iesnieguši līdz 2010. gada 30. decembrim, piebilst Zinta Baltiņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas