Pansionātam «Derpele» apstiprina nolikumu ar precizētiem amatiem

Bauskas novada domes sēdē ceturtdien, 28. maijā, deputāti apstiprināja Bauskas novada pansionāta "Derpele" nolikumu, kurā precizēti pansionāta pakalpojumi un amati.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Šomina informēja, ka pirms tam Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vispārēja tipa pansionāts "Derpele"" februārī saņēma Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta 17.februāra aktu par pārbaudi Bauskas novada vispārēja tipa pansionātā "Derpele", kurā norādīta nepieciešamība pilnveidot nolikumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kontroles secinājumos bija izteikta nepieciešamība nolikumā precizēt vairākus punktus un iekļaut sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu un saturu. Turklāt pansionātā jāizveido divas amatu vienības - "sociālais rehabilitētājs" un "sociālais aprūpētājs".

Saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu, lai pansionāta darbība tiktu organizēta efektīvāk un lietderīgāk tiktu izmatoti finanšu līdzekļi, pansionātā ir nepieciešams izveidot amata vienību "sociālais rehabilitētājs" pusslodzes apjomā un amata vienību "sociālais aprūpētājs" pusslodzes apjomā, vienlaikus likvidējot amata vienības "šuvējs" un "veļas mazgātājs".

Tāpat Bauskas novada dome nolēma pansionātam "Derpele" piešķirt līdzekļus 3109 eiro apmērā zāles pļāvēja iegādei.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas