Pansionāts «Atvasara» atzīmē 20 gadu jubileju 1

Vecumnieku novada pašvaldības veco ļaužu un invalīdu pansionāts «Atvasara» 12. oktobrī svinēja 20. gadskārtu. Saulaino pēcpusdienu gaišāku vērta atmiņas, kopā sanākšanas prieks, apsveikumi un vēlējumi.

«Divdesmit gadu iestādei – tas ir nopietns vecums. Šajā laikā ir iekopta mājvieta, iesakņojušās tradīcijas, un ļaudis, kas šeit dzīvo un strādā, ir saraduši cits ar citu un jūtas kā viena ģimene. Protams, savu reizi neizpaliek arī «kašķi», gadās pa ķibelei, bet tā taču ir katrās mājās, kur ikdienu kopā vada dažādu raksturu un paaudžu pārstāvji,» uzrunājot iemītniekus, darbiniekus un viesus, sacīja sociālās aprūpes iestādes vadītāja Zaiga Švāģere.

Svētkos ar labu vārdu tika pieminēti Vecumnieku pagasta padomes deputāti, kuri 1995. gada 16. februārī pieņēma lēmumu izveidot pansionātu «Atvasara», iestādes pirmā vadītāja Baiba Kļaviņa, darbinieki  Aija Gruntmane, Mairita Bramane, Baiba Škrjaba un Vitolds Ikams, kā arī Ilga Vecvagare un Inta Riekaža, kuras «Atvasarā» strādā joprojām. Pēc Vecumnieku slimnīcas slēgšanas kolektīvam pievienojās Marija Teseļska, Maruta Davidenko, Liesma Cīparsone, kuras strādā vēl aizvien, un 15 iemītnieki. Jānis Jakobsons un Aivars Ķīselis joprojām dzīvo «Atvasarā».

Pansionātam desmit gadu un ilgāk ir uzticīgi vairāki darbinieki: Genute Pilkauska, Jeļena Saliņa, Tamāra Dambe, Laima Jurjāne, Rasma Punclava, Elita Legzdiņa, Līga Adamāne, Lidija Vernere, Ivars Dambis un Linda Gargurne.

Ilga Vecvagare, kura pirms tam kopsaimniecībā «Vecumnieki» strādājusi par zootehniķi, darba gaitas «Atvasarā» uzsāka 1995. gada 23. oktobrī. Sākumā bijusi aprūpētāja, pēc tam izmācījusies par sociālo rehabilitētāju. «Ja izdodas «pacelt» un dabūt uz kājām gulošu klientu, tas sagādā gandarījumu. Protams, prieks arī par to, ja vērojami nelieli uzlabojumi,» teic I. Vecvagare.

Par apzinīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā visi darbinieki saņēma Atzinības rakstus un piemiņas medaļas. Paldies tika sacīts «Atvasaras» vadītājām Z. Švāģerei un B. Kļaviņai. Apsveikumu bija sagatavojuši arī vairāki iemītnieki, kuri pateicās par gādību un mīlestību.

Pašlaik «Atvasara» ir mājas 58 dažāda vecuma ļaudīm. Par viņu aprūpi un labsajūtu gādā 30 darbinieku.Pansionāta saimi dzimšanas dienā sveica Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, bāriņtiesas sekretāre Inita Sproģe, sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča un sociālā darbiniece Daina Caune, Vecumnieku tautas nama pārstāves Agrita Laudurga un Vita Vēvere, pagasta pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» aktīvistes Mārīte Vītola, Biruta Enkure un Vizma Janišone, Vecumnieku evaņģēliski luteriskās draudzes locekles Dita Starta, Sanita Zaharāne un Līga Bikmane, kā arī draudzes bijusī priekšniece Skaidrīte Dambeniece.
Viesu vēlējumus vienoja kopīga atziņa – lai pansionāta iemītnieki «Atvasarā» rod māju izjūtu un tiek aprūpēti ar mīlestību, lai kuplajai saimei stipra veselība un netrūkst dzīvesprieka.

Saviesīgā daļa aizritēja priecīgā noskaņā. Pārsteigumu klātesošajiem sagādāja pansionāta «Atvasara» darbinieki, «iedzīvinot» priekšnesumus, kas savulaik izrādīti Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības rīkotajos sporta svētkos.

Svētkos ikviens varēja mieloties ar «Atvasaras» saimnieču sarūpēto cienastu, nobaudīt konditores Ivetas Teseļskas ceptos pīrāgus un gatavoto torti. Par muzikālo noformējumu gādāja un uz dejošanu skubināja apvienības «Mazā ģilde» mūziķi Inta un Andris Gailīši, bet sarīkojuma izskaņā visus sadziedāties aicināja mūzikas pedagoģe Dace Starta.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas