Par bērnudārza «Saulespuķe» vadītāju oficiāli kļūst Agnese Čakša 2

Rundāles novada domes deputāti 28. martā par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Saulespuķe» vadītāju oficiāli apstiprināja Agnesi Čakšu. Viņa «Saulespuķē» nostrādājusi astoņus gadus un kopš pagājušā gada augusta bija šīs iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja. Amats kļuva vakants, jo ilggadējā bērnudārza vadītāja Līga Valmiera nolēma doties pensijā.

Pašvaldības pārstāve Ilvija Tetērina atklāja, ka uz «Saulespuķes» vadītāja amatu kandidēja pieci pretendenti. Atbilstoši nolikumam uz otro kārtu virzīti trīs kandidāti. Agnese Čakša konkursā ieguvusi vislielāko kopējo punktu skaitu un atzīta par piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Jaunieceltās vadītājas pedagoģiskās darba gaitas aizsākušās pirms divdesmit gadiem. A. Čakšai ir angļu valodas skolotājas, pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzes, pirmsskolas izglītības skolotājas un, kopš 2018. gada augusta, iestādes vadītājas pieredze. PII «Saulespuķe» viņa strādā kopš 2011. gada.

«Līdz šim iestādē sevi ir parādījusi kā talantīgu, zinošu, prasīgu, mērķtiecīgu un radošu pedagoģi ar augstu atbildības izjūtu. Viņai ir izpratne par izglītības iestādes finansēšanas jautājumiem, tāmju un specifikāciju veidošanu, ir profesionālā kompetence speciālajā izglītībā, spēj orientēties izglītības jomas normatīvajos aktos,» vadītāju raksturo I. Tetērina, piebilstot, ka par savu profesionālo darbību Agnese Čakša ir apbalvota ar vietvaras atzinības rakstiem. 2015. gadā kopā ar atbalsta komandu viņai Rundāles novada domes atzinības raksts piešķirts par sekmīgu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, bet 2017. gadā – par ilglaicīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē «Saulespuķe».
A. Čakša atzīst, ka bijis grūti pieņemt izšķirošo lēmumu par dalību konkursā. Vēl līdz pēdējam brīdim šaubījusies, jo nav bijusi pārliecība, vai šis izaicinājums ir jāpieņem. Bērnudārzā 2011. gadā sākusi strādāt par auklīti, turpinājusi kā audzinātāja un neplānoti ieņēmusi arī vadītājas vietas izpildītājas amatu. Pietiekami straujas pārmaiņas, secina A. Čakša.
«Kad Līga Valmiera lūdza, lai viņu aizvietoju, norādot, ka viņa saskata manī šo vadītāja potenciālu, – tas bija milzīgs šoks. Viņa man uzticējās, kaut gan pašai šķita, ka nemūžam es to nedarīšu. Es apzinājos savus vājos punktus un sākumposmā darbojoties pārliecinājos, ka tiešām tādi eksistē, kaut, iespējams, citi tos nemaz nepamanīja. Taču vienlaikus es atklāju arī savas stiprās puses un uzzināju par sevi daudz jauna. Tas ir tāds pilnveides process, neviens jau nav pilnībā gatavs materiāls nevienā brīdī,» apzinās A. Čakša.

A. Čakša līdztekus vadītājas amatam ir arī «Erasmus+» projekta «Creative Learning Environment» koordinatore. Šajā projektā maijā trīs PII pedagogi dosies pieredzes apmaiņā uz Zviedrijas skolu. «Saulespuķes» vadītāja ir pārliecināta, ka ļoti svarīgi darbiniekiem sniegt kaut ko papildus pavisam citādāku.

«Patiesībā darbs ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, ir ļoti grūts, nogurdinošs un spēkus izsūcošs. Šī ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku, mainīt vidi un neieslīgt rutīnā,» saka A. Čakša un piebilst, ka arī turpmāk tiks izmantotas iespējas piesaistīt papildu finansējumu.
.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Vietējās ziņas