Parādam valstij un bērniem nav noilguma

Bauskā un Bauskas rajonā dzīvo 427 uzturlīdzekļu nemaksātāji bērniem. Tie ir 419 vīrieši un astoņas sievietes. Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas reģistru, pavisam Zemgales rajonos dzīvo 2187 vīrieši un 72 sievietes, kuru bērniem uzturnaudu maksā valsts, informē Daiga Bluķe Fonda administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste. Vairākas reizes gadā visiem uzturlīdzekļu parādniekiem Fonda administrācija izsūta atgādinājumus par viņu parāda apmēru, kā arī informāciju par iespējamām sankcijām. Parādam valstij nav noilguma, lai atgūtu bērniem izmaksātos uzturlīdzekļus un tiem pielīdzinātos likumiskos procentus, piedziņu vērš uz jebkuru parādnieka mantu un ienākumiem - darba samaksu, stipendijām, pabalstiem, mantojumu un pat pensiju - jebkurā parādnieka dzīves posmā. Saņemot regulārus atgādinājumus, daudzi uzturlīdzekļu parādnieki vēršas gan fonda administrācijā, gan pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem, lai iegūtu informāciju par parāda dzēšanas iespējām. FAKTI:Visvairāk - uzturlīdzekļu parādnieku Zemgalē dzīvesvietu deklarējuši Jelgavā un Jelgavas rajonā - 733 personas (686 vīrieši un 47 sievietes). Jēkabpilī un Jēkabpils rajonā - 431 parādnieks (413 vīrieši un 18 sievietes), Aizkrauklē un Aizkraukles rajonā - 338 parādnieki (327 vīrieši un 11 sievietes), Dobelē un Dobeles rajonā - attiecīgi 330 personas (318 vīrieši un 12 sievietes).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas