Pašvaldība galvos 1,4 miljonu aizņēmumu «Iecavas siltumam»

Pašvaldības sniegs galvojumu SIA "Iecavas siltums" aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases 1 433 458 eiro apmērā, lēmusi Iecavas novada dome.

"Iecavas siltums" ir sācis īstenot projektu, kurā paredzēts pārbūvēt esošo siltumavotu katlumājā Grāfa laukumā 5, uzstādot jaunu biomasas katlu, un Iecavas siltumtīklu pārbūves projektu. Abi projekti tiek īstenoti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai nodrošinātu Iecavas siltumapgādes sistēmas ilgtspējīgu un drošu darbību un pāreju no fosilā uz atjaunojamo kurināmo.

Katlumājā Grāfa laukumā paredzēts uzstādīt šķeldas katlu, gāzes katlu saglabājot rezervē, bet Iecavas centra siltumapgādes sistēma tiks savienota ar mikrorajona "Dartija" sistēmu, izbūvējot jaunu siltumtrasi.

Būvdarbus objektos nodrošina SIA "DGS" un SIA "Filter".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas