Pašvaldību darbinieki pošas uz ārzemēm 58

Bauskas rajona Padome sagatavojusi pieredzes apmaiņas braucienu uz Korsiku (Francija) «Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana» no 22. maija līdz 2. jūnijam. Turp dosies 40 rajona un vietējo pašvaldību, kā arī četru iestāžu darbinieki, informē rajona Padomes (RP) izpilddirektore Dagnija Ludrika.Turklāt tikpat liela vietvaru pārstāvju grupa uz Šveici dosies no 31. jūlija līdz 9. augustam, bet pašvaldību vadītāji (20 cilvēku) uz šo valsti brauks, iespējams, pēc Dziesmu svētkiem jūlijā. Viņi ārzemēs pavadīs astoņas dienas.  Pirmā pieredzes apmaiņas brauciena izmaksas vienam dalībniekam sasniedz 395 latus. Turklāt darbinieki brauks komandējumā, viņiem daļēji maksās dienas naudu. RP apmaksā izdevumus saviem 17 darbiniekiem, vietējās pašvaldības saviem 17 pārstāvjiem un iestādes par saviem četriem darbiniekiem. Pasākuma programmu organizē rajona Padome kopā ar realizētā projekta «Grundtvig» ārzemju sadarbības partneriem Francijā un Itālijā. «Veicu cenu aptauju, divpadsmit dienu ilgam braucienam šis bija lētākais piedāvājums. Pašlaik slēdzam līgumu ar SIA «Impro ceļojumi»,» tā D. Ludrika. Pašvaldību darbinieki apskatīs daļu Francijas un mazliet Itālijas. Brauciena tēma ir tūrisms. Pasākuma programmā paredzēts seminārs «Tūrisma iespējas un darba organizācija Bonifačo», tematiska lekcija «Dabas un vēstures mantojuma saglabāšana», tikšanās par tēmu «Napoleona dzimtā pilsēta - Ajačo» un «Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana», kā arī Senflorēnas Tūrisma centra funkciju un darbības principu iepazīšana. Turklāt kultūras pieminekļu apskate Sartēzes vecpilsētā, pirmatnējo cilvēku apmetnes aplūkošana Filitozā, Bavellas kalnu pārejas apskate, unikālu dabas objektu - Spelunkas aizas, Vergio pārejas un klinšu - apskate utt.  «Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts, lai darbinieki iegūtu zināšanas, jaunu informāciju un apskatītu objektus. Tā ir ne tikai jauna pieredze, bet arī motivācija turpmākam darbam,» tā D. Ludrika. «Gan jau mūsu pārstāves (grāmatvedības speciālistes - K. S.) atradīs, kur izmantot jauno pieredzi. Manuprāt, jautājums, kur grāmatvedes izmantos brauciena, kura tēma ir tūrisms, pieredzi, ir neloģisks. Viņas pastāstīs par redzēto pārējiem darbiniekiem. Katrs ierauga kaut ko noderīgu. Mežotnes pašvaldībā nav tūrisma speciālista,» sacīja Mežotnes pašvaldības priekšsēdētāja Inese Dombrovska. Brauciena no 22. maija līdz 2. jūnijam dalībnieki: RP Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inga Bērziņa, speciāliste Solveiga Petrauska, speciāliste Daiga Rundze, vecākais speciālists Jānis Ķēniņš, galvenā speciāliste Jana Patmalniece; RP ekonomikas un finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Anna Šteinberga, vecākā ekonomiste-grāmatvede Ligita Dručka; RP Sporta nodaļas strādnieki Gunārs Kukutis un Arnis Vents; RP galvenā speciāliste kultūras jautājumos Ineta Pilverte; RP saimnieciskās nodaļas vadītājs Andris Rācenis; RP kancelejas speciāliste Līga Strazdiņa; RP šoferis Jānis Akmentiņš; RP Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste informātikas jautājumos Inguna Paegle, speciāliste Māra Graudiņa, galvenā speciāliste informātikas servisa jautājumos Zinaida Sparāne; RP Būvvaldes vadītājs Aleksandrs Paklons;  Mežotnes pagasta padomes galvenā grāmatvede Selga Ivanauska, grāmatvežu palīdze Sintija Mūrniece;  Gailīšu pagasta padomes sociālā darbiniece Daiga Supe;  Svitenes pagasta padomes kasiere-grāmatvede Sandra Smilga;  Codes pagasta padomes grāmatvežu palīdze Anna Feldmane, komunālā dienesta grāmatvede Daina Baumane, priekšsēdētāja palīdze, juriste Dace Šķiliņa, galvenā grāmatvede Inga Smaļķe, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Janīna Millere;  Vecsaules pagasta padomes lietvede Māra Ozoliņa, kultūras vadītāja Rasma Maldute, galvenā grāmatvede Iveta Kvedare;  Stelpes pagasta padomes galvenā grāmatvede-finansiste Anita Gerta;  Rundāles pagasta padomes komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks;  Svitenes pagasta padomes šoferis Jānis Burcevs;  Brunavas pagasta padomes priekšsēdētājs Aivis Kārkliņš, deputāts Gintauts Tarvids;  Bauskas pils muzeja krājumu glabātājs Jānis Grūbe; Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Dace Karlsone, lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Aina Mūrniece; Bauskas bērnunama-patversmes «Annele» direktore Lilita Seržāne; privātpersona Ainārs Bērziņš, privātpersona Irina Akmentiņa, kuri paši apmaksā izdevumus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas