Pēdējā gada laikā Zemgales reģionā atgriezušies aptuveni 68 reemigranti 1

Norisinājies Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) īstenotais seminārs «Reemigrācijas nozīme Zemgalē», kura mērķis bija veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, informējot diasporu un reemigrantus par aktualitātēm. Semināru apmeklēt bija aicināti pašvaldību pārstāvji, reemigranti un ģimenes, kuru piederīgie plāno atgriezties Latvijā, portālu informēja ZPR pārstāve Ilze Lujāne.

Pasākumu atklājot, ZPR izpilddirektors Valdis Veips reemigrācijas koordinatoriem vēlēja sekmīgu un panākumiem piepildītu darbu, palīdzot tautiešiem atgriezties mājās. Daudzslāņainas un vērtīgas diskusijas pasākuma laikā ievadīja semināra moderators Ansis Bogustovs.

ZPR reemigrācijas koordinatore Anete Spalviņa vēstīja, ka kopš 2018. gada sagatavoti 689 individuālie piedāvājumi un atgriezušās 169 personas. Kā galvenās problēmas viņa akcentēja pašvaldību mājvietu iespējas, rindas bērnudārzos un pienācīgu atalgojumu darbavietās.
Vidējais reemigrantu ģimenes portrets ir vecāki ar diviem bērniem, kuri pēc 10 Lielbritānijā pavadītiem gadiem vēlas atgriezties mājās un kuriem ir nepieciešama informācija par bērnu dārzu un skolu, latviešu valodas apguvi, dzīves vietu un psiholoģiskā atbalsta saņemšanu.

«Šobrīd ārzemēs dzīvo ļoti daudz Latvijas valstspiederīgo un viņu ģimenes. Koordinatori reģionos vēlas sniegt informāciju dažādos jautājumos tiem, kuri plāno vai ir jau izlēmuši atgriezties Latvijā. Grūtākais, lai mainītu savu dzīvi ir spert pirmo soli – tādēļ ļoti svarīgi ir nokārtot dokumentus mītnes zemē,» komentē A. Spalviņa.

No mūspuses pieredzē par aktivitātēm un rezultātiem projekta «Reemigrācijas sekmēšanas pasākumi pašvaldībās» dalījās Rundāles novada pašvaldības uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Santa Švāģere. Viņa ziņoja, ka projekta ietvaros sagatavots informatīvais materiāls par Rundāles novadu, pilnveidota pašvaldības mājaslapa, organizēta reemigrantu aptauja, sarīkoti ģimeņu satikšanās svētki, veiktas darbinieku apmācības, sniegtas 30 konsultācijas ģimenēm ar bērniem un nodrošināts atbalsts ģimenei, kas atgriezusies uz pastāvīgu dzīvi Rundālē.

Kā Aizkrauklei veicies, stāstīja uzņēmējdarbības speciāliste Baiba Kellere. Aizkrauklē īstenotas dažādas aktivitātes - pamatinformācijas un konsultāciju sniegšana, atbalsta apmācību rīkošana, uzņēmēju un sadarbības partneru tikšanās organizēšana un citas. Rezultātā atgriezušās 20 personas un sniegtas 15 konsultācijas.

Savukārt par paveikto Salas novadā vēstīja projektu vadītāja Ligita Kadžule. Šeit izstrādāts padziļināti informējošs video rullītis latviešu un angļu valodā par Salas novadu, darba un socializēšanās iespējām, klientu apkalpošanas centra sniegtajiem pakalpojumiem un citām reemigrantiem nozīmīgām tēmām. Tāpat novadā norisinājušās papildu latviešu valodas mācības skolēniem, kuri kopā ar ģimenēm atgriezušies Latvijā, Salas novadā.

Ar Jēkabpils aktivitātēm un rezultātiem iepazīstināja vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Trukšāne. Projekta laikā izstrādāts informatīvs materiāls par Jēkabpili latviešu un angļu valodā, notikušas vizītes Latvijas vēstniecībā Apvienotajā Karalistē un Pīterboro latviešu biedrībā, sagatavoti četri sižeti par atbalstu reemigrantiem, kā arī pilnveidota pašvaldības mājaslapa, apkopojot būtiskāko informāciju vienuviet. Pēc PMLP datiem uz dzīvi Jēkabpilī 2020. gadā līdz šim atgriezušies 50 cilvēki.

ZPR reemigrācijas koordinatore Anete Spalviņa norādīja, ka visi projekta mērķi gan netika sasniegti COVID-19 pandēmijas un ar to saistītu apstākļu dēļ - netika īstenotas diasporas vizītes un publiskie pasākumi ar lielu apmeklētāju daudzumu. Tomēr viņai ir prieks, ka projekta ietvaros izveidojusies laba sadarbība ar visām iesaistītajām pašvaldībām, kas liecina, ka šādi projektu konkursi nepieciešami arī nākotnē.

Uzziņai
Rundāles novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 15 reemigranti - sniegtas 30 konsultācijas, fiksētās 3 atgriezušās personas.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 reemigranti - sniegtas 66 konsultācijas, fiksētās 38 atgriezušās personas.

Aizkraukles novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 40 reemigranti - sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 20 atgriezušās personas.

Salas novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 19 reemigranti - sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 7 atgriezušās personas.

Pēc pašvaldību sniegtās informācijas Zemgales reģionā kopā atgriezušās 68 personas un sagatavoti 126 piedāvājumi (konsultācijas).

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vests

Nekas,mūsu ierēdņi tāā piežmiegs,ka pa galvu kaklu atreemigrēsies uz veco labo Britāniju.

pirms 7 mēnešiem, 2020.10.19 20:06

Vietējās ziņas