Pēdējais laiks atskaitīties par mežiem

Līdz rītdienai, 1. februārim, mežu īpašniekiem, kas ir veikuši saimniecisku darbību savā īpašumā, ir jāiesniedz pārskats par saimniecisko darbību 2007. gadā. Informē Bauskas mežniecības mežzine Sarmīte Jankovska: «Jāiesniedz gadījumos, kad ir izsniegti koku ciršanas apliecinājumi, kā arī tad, ja veikta saimnieciskā darbība bez apliecinājumiem - atjaunošana, jaunaudzes kopšana. Ja nav nekas darīts, gada pārskatu neiesniedz.» Ja pārskats netiek iesniegts, iestājas administratīvā atbildība. Par meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšanu naudas sods fiziskām un juridiskajām personām var būt līdz 150 latiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas