Pieņem rajona gada budžetu

Bauskas rajona Padome (RP) 2008. gada budžetu pieņēma sēdē vakar, 17. janvārī. Rajona pašvaldības šīgada ieņēmumi paredzēti 13 miljonu 69 tūkstoši 507 lati, bet izdevumi – 15 miljonu 474 tūkstoši 333 lati, tā minēts RP lēmumā.Izpilddirektore Dagnija Ludrika uzsvēra, ka visvairāk rajona pašvaldības budžetā līdzekļu paredzēts izglītībai. Proti, šogad šai jomai tērēs 64,5% naudas (pērn – 63,1%). Palielinājusies valsts mērķdotācija rajona mācību iestāžu pedagogu algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām, rajona internātskolu uzturēšanai u. c. Savukārt kultūrai un sportam (pasākumiem, sporta bāzes Bauskā, Pilskalna ielā 26, rekonstrukcijai un uzturēšanai, bibliotēkām grāmatu iegādei, Bauskas pils muzejam u. c.) plānoti 23, 6 % finanšu (pērn – 18 %). RP ekonomiskai darbībai (rajona pieaugušo un veterānu sporta, skolēnu dalības olimpiādēs transporta izdevumi u.c.) 5,3 % (pērn 7,9%).  Savukārt rajona pašvaldības pārvaldes (priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors, sekretārs, kancelejas speciālists, jurists, ekonomikas un finanšu nodaļas astoņi darbinieki, grāmatvedības datorprogrammas) izdevumi veido tikpat lielu budžeta daļu kā pērn – 2,1%.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas