Piešķir pabalstus represētajiem

Bauskas pilsētas Domes sēdē deputāti nolēma pilsētas politiski represētajām personām piešķirt vienreizēju 30 latu pabalstu. Tas ir jau tradicionālais naudas pabalsts, ko pašvaldība piešķir, gatavojoties valsts svētkiem, 18. novembrim. Pērn tie bija 20 latu.Vēl deputāti sēdē atbalstīja priekšlikumu piešķirt 200 latus jauniešu futbola klubam «Bauska». 75 lati atvēlēti nacionālo karavīru biedrības Bauskas nodaļai, 95 lati - Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļai semināra izdevumu segšanai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas