Piešķirti apbalvojumi izglītības darbiniekiem

Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padome atbalstījusi vairākus iesniegumus par apbalvojumu piešķiršanu, portālu informē padomes sekretāre Andra Matuļenko.

Atzinības raksts piešķirts Bauskas pilsētas pamatskolas skolotājai Guntai Spurei par ilggadēju profesionālu, radošu pedagoģisko un aktīvu sabiedrisko darbu un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju. Par labiem sasniegumiem mācību, audzināšanas un skolas dzīves organizatoriskajā darbā Atzinības raksts piešķirts Īslīces vidusskolas direktorei Vijai Ielejai.

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājai Vairai Karpičai piešķirts Atzinības raksts par profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu. Šāds apbalvojums piešķirts arī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes profesoram Andrejam Cibulim. Viņš apbalvots par ilggadēju un profesionālu sadarbību ar Bauskas Valsts ģimnāziju un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Bauskas pilsētas pamatskolas darbiniecei Nellijai Zeltiņai piešķirts pašvaldības apbalvojums «Pateicības raksts» par atsaucību un godprātīgu darba pienākumu veikšanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas