Pilsrundāles vidusskolā izvirza pretendentus starpnovadu konkursam «Gada skolēns – 2019»

Pirms skolēnu pavasara brīvdienām Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolā norisinājās konkurss «Gada skolēns – 2019». Tajā piedalījās audzēkņi no pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Katra klase izvirzīja savus labākos pretendentus.

Konkursa žūrijas komisijā bija Agrita Jeršova, vēstures un sociālo zinību skolotāja, Sarmīte Rutka, skolas logopēde, un Inese Lavrinoviča, mūzikas nodaļas vadītāja Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā – Mūzikas un mākslas skolā.

Par konkursa norisi portālam pastāstīja skolas direktores vietniece ārpusstundu darbā Aiga Vangale: «Tā kā īpašu nosacījumu par dalībnieku skaitu nebija, tad, piemēram, no 4. klases tika pieteikti pat četri skolēni. Konkursa iesnieguma anketā bija jānorāda vidējā atzīme (tā nedrīkst būt zemāka par septiņām ballēm), sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, dalība interešu pulciņos gan skolā, gan ārpus mācību iestādes. Tiek vērtēta arī iesaistīšanās labdarības pasākumos Rundāles novadā.»

Vispirms pretendenti tikušies erudīcijas testā, kur jautājumi ietvēra zināšanu pārbaudi dažādos mācību priekšmetos – arī par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī latviešu valodas prasmes. Rezultātus vērtēja desmit punktu sistēmā. Bet piektdien, 8. martā, skolas zālē skatījušies un vērtējuši skolēnu sagatavotās prezentācijas. «Te varēja izpausties audzēkņu brīva izdoma, bija iespēja atklāt prasmes, kādas nepieciešamas, uzstājoties auditorijas priekšā. Svarīga gan tēma, gan runas stils un informācija, arī spējas atbilstīgi reaģēt un aizstāvēt savu viedokli,» sacīja A. Vangale.

Direktores vietniece informēja, ka žūrijas komisija, novērtējot prezentācijas un apkopojot visus rezultātus, skolas konkursa finālam izraudzījās pa vienam dalībniekam no divām sākumskolas pirmo, otro un trešo, ceturto klašu grupām un vienu pārstāvi no piektajām, septītajām klasēm.

Starpnovadu konkursā aprīlī no Pilsrundāles vidusskolas piedalīsies viens pamatskolas astoto, devīto klašu pārstāvis un divi desmito līdz divpadsmito klašu erudītākie audzēkņi. Pilsrundāles vidusskolas «Gada skolēna – 2019» rezultātus atklās svinīgā skolas pasākumā 22. martā un apbalvos konkursa uzvarētājus, kuru vārdi līdz minētajam datumam netiks izpausti. Savukārt starpnovadu konkursa fināla rezultātus paziņos un skolēnu svinīga apbalvošana notiks 9. maijā Rundāles pilī, informē A. Vangale.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas