Pilsrundāles vidusskolas beidzēji saņem A. Ozoliņa fonda stipendiju

Pilsrundāles vidusskolas absolventu atvadu vakarā sestdien, 18. jūnijā, novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis paziņos Arnolda Ozoliņa fonda stipendiju ieguvējus. Šo atbalstu Pilsrundālē iegūs skolas beidzēji ar augstāko vidējo vērtējumu gadā. Una Kaspardena, kurai vidējā atzīme gadā ir 8,07 balles, saņems 120 latu, Ivars Straņķis (vidējā atzīme 7,69) un Ieva Pīrāga (7,3) - katrs pa simts latiem. Una Kaspardena šajā mācību gadā starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguvusi otro vietu, sekmīgi piedalījusies arī fizikas olimpiādē. Visus skolas gadus Una dejojusi arī tautiskās dejas, taču izlaiduma klasē no tā atteikusies, lai vairāk laika veltītu mācībām, stāsta klases audzinātāja Irēna Saltā. Sarunā ar «Bauskas Dzīvi» Una atklāja, ka vēlas studēt mikrobioloģiju Latvijas Universitātē, savukārt A. Ozoliņa fonda balvu meitene vislabprātāk izlietotu, iegādājoties studijām noderīgu enciklopēdiju. Inženierzinības studēt nolēmis A. Ozoliņa fonda balvas ieguvējs Ivars Straņķis, kuram šogad nav bijis neviena sešnieka, atklāj audzinātāja Irēna Saltā. Vēl viņa stāsta, ka puisis dejo sarīkojuma dejas un ir ļoti muzikāls - skolas pasākumos Ivars bieži dziedājis gan solo, gan duetā ar Jolantu Dāboliņu. Savukārt balvas ieguvēja Ieva Pīrāga ir viena no pieciem 12. klases beidzējiem, kuri kārtoja eksāmenu biznesa ekonomikas pamatos. Meitene nolēmusi stāties gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Tehniskajā universitātē, lai studētu loģistiku. Klases audzinātāja vēl piebilst, ka skolas gados Ievai veicies ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem tirgus ekonomikā, meitene ir atsaucīga, izpalīdzīga, organizējot dažādus pasākumus skolā. Pērn A. Ozoliņa fonda balvu ieguva absolventes Agnese Skujevska, kuras vidējais vērtējums bija 8,62 balles, un Jūlija Rešetņikova ar vidējo atzīmi 7,94 balles. Naudas balvas no kādreizējā daktera Arnolda Ozoliņa izveidotā privātā fonda centīgāko skolēnu atbalstam Pilsrundāles vidusskolā piešķir kopš 1982. gada. Par balvu piešķiršanu lemj fonda padome, kurā ir novada domes, skolotāju un vecāku pārstāvji.Kandidātus naudas balvu saņemšanai neatkarīgi viens no otra iesaka 12. klases skolēni un pedagogi. Šogad viedokļi sakrita un padomei nebija grūti pieņemt lēmumu, atzīst A. Ozoliņa fonda padomes priekšsēdētāja Anda Liškauska.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas