Plāno ieviest vienādu tarifu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Vecumnieku pagastā 15

Vecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Mūsu saimnieks» plāno palielināt maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu klientiem Vecumnieku, Piebalgu un Klīvu ciemā. Tas saistīts ar to, ka uzņēmums savā apkalpes teritorijā vēlas pāriet uz vienādu tarifu visiem patērētājiem.

Lai informētu pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu, kas paredz maksas sadārdzinājumu, novada dome pirmdien, 9. martā, plkst. 19 Vecumnieku tautas namā rīko uzklausīšanas sanāksmi.

«Bauskas Dzīve» pašvaldībā uzzināja, ka SIA «Mūsu saimnieks» 17. februārī domei iesniegusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifa plānoto izmaiņu projektu, kas 26. februārī precizēts. Lai veicinātu sabiedrības iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā, dome aicina iedzīvotājus iepazīties ar jauno tarifu plānu, apmeklēt sapulci un paust savu viedokli par sagatavoto aprēķinu projektu. Sanāksmē piedalīsies uzņēmuma «Mūsu saimnieks» pārstāvji, kas informēs par tarifā ietvertajām izmaksām, pamatos nepieciešamību to mainīt, kā arī atbildēs uz jautājumiem un uzklausīs priekšlikumus.

Izpētot domei iesniegto SIA «Mūsu saimnieks» pieteikumu tarifa palielināšanai, «Bauskas Dzīve» secināja, ka Vecumnieku un Klīvu ciemā plānotais sadārdzinājums par 1 m3 aukstā ūdens ražošanu un piegādi ir 0,16 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) jeb 15,38%, savukārt Piebalgu ciemā patērētājiem maksa saruks par 1,01 eiro ar PVN jeb 45,7%. Plānotais cenas pieaugums par 1 m3 kanalizācijas pakalpojumu gan Vecumniekos, gan Piebalgās ir vienāds – 0,10 eiro ar PVN jeb 5,99%.

«Pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Vecumnieku ciemā apstiprināts 2015. gadā, bet Piebalgās – 2018. gadā. Kopš tā laika izmaksas ir augušas: palielinājusies maksa par elektroenerģiju, ūdens analīzēm, ūdenstorņu dezinfekciju un ūdens atdzelžošanas staciju uzturēšanu, pieaugusi valstī noteiktā minimālā atlīdzība strādājošajiem un ar to saistītās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,» galvenos izmaksu posteņus aprēķinu kalkulācijā nosauc Ivars Staškevičs, SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis. Viņš uzsver, ka mainījusies arī metodika, kas ieviesusi korekcijas, jo nācies pārkārtot grāmatvedības sistēmu. Tarifu projekts veidots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Pievieno komentāru

Komentāri 15

Tarifs

Vai daudzdzīvokļu mājās izlikti paziņojumi? Būs kā iepriekš ar apkures tarifa paaugstināšanu, kad sapulci sasauc, bet cilvēkiem par to nepaziņo .....

pirms gada, 2020.03.06 09:00

Bdz rullē

Atgādinājums žurnālistiem - Vecumnieku pagasts nesastāv tikai no Vecumnieku, Piebalgu un Klīvu ciema.
Gribētos korektu informāciju

pirms gada, 2020.03.06 09:57

Uigurs

Mūsu saimnieks apkalpo Tikai tevis nosauktos ciemus, pārējos apkalpo citi uzņēmumi, tāpēc šeit tie netiek nosaukti.

pirms gada, 2020.03.06 10:38

Rullētāj,

nepārmet žurnālistiem, kad viss uzrakstīts pareizi, bet pārmet sev, ka nezini ka Mūsu saimnieks apkalpo tikai Vecumniekus, Klīvus un Piebalgas. Citus Vecumnieku pagasta ciemus kā Misu un Beibežus apkalpo Kūdrinieks, bet šajā rakstā iet runa tikai par Mūsu saimnieks padotā ūdens lietotājiem.

pirms gada, 2020.03.06 13:57

Misene

ir vēl Beibeži un Misa, ko apkalpo citi.. SIA "Kūdrinieks"... Vai BDz skribenti var precīzu info atspoguļot?

pirms gada, 2020.03.06 20:50

Uiguram un Rullētājam...

Runa ir par nekorektu virsrakstu šovu kārajai Bauskas Dzīvei...

pirms gada, 2020.03.06 20:52

:) tiem, kas pārmet Rlētājam

Izlasiet arī raksta virsrakstu: Plāno ieviest vienādu tarifu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Vecumnieku pagastā...
Nosaukumā -viss pagasts, bet raksts tikai par Mūsu saimnieka apsaimniekotājiem ciemiem

pirms gada, 2020.03.06 17:51

Tev :)

Nu, jā, vajdzēja laikam pēc tavām domām vēl iepīt virsrakstā visus šos trīs ciemus un vēl uzņēmuma nosaukumu. Tāpēc jau raksts no kā visu uzzini. Vai rad virsrakstā viss pasākums jāizstāsta???? Nu ir gan tauta Vecumniekos, likās agrāk tāda gaišs stūris.

pirms gada, 2020.03.06 19:25

kārtotājs

Pārkārtojam,sakārtojam un atkal kārtojam,labs process ar smuku ciparu naudas izteiksmē,interesanti līdz kādam galarezultatam nonāksim, ar to regulēšanas metodiku.

pirms gada, 2020.03.06 21:18

ES

Ja jau vienā novadā, tad vienādas cenas, nesalīdzināt ar pagastiem. Nauda nāk uz novadu!

pirms gada, 2020.03.06 21:32

RE

Ko te ņematies, drīz būs vienots tarifs visā Vecumnieku pagastā, tiks apvienots Saimnieks ar Kūdrinieku, tas ir tikai laika jautājums ! Lieciet mierā Bauskas Dzīvi !

pirms gada, 2020.03.07 07:57

LIELĀ

Tarifus palielinām,bet kvalitāte gan neatbilst .Izdomā dažādus iemeslus kā celt tarifus.

pirms gada, 2020.03.08 10:59

Tuklajai

Gribējās jau pa kapeikām un ar augstu kvalitāti! Lai būtu kvalitate būs jāpiemaksā!

pirms gada, 2020.03.08 19:31

Skaistā

Maksā kapeikas vai rubļus kā kvalitātes nav tā nav, rēķini skaisti sastādīti.

pirms gada, 2020.03.09 07:34

Nabagiem

Cik tad tas ūdens maksā? Nav ko gausties. .....

pirms gada, 2020.03.09 08:40

Vietējās ziņas