Plāno mainīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Beibežos un Misā

Vecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Kūdrinieks» savā apkalpes teritorijā plāno noteikt vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu visiem patērētājiem. Ja dome to apstiprinās, Vecumnieku pagasta Misas ciemā iedzīvotāji par aukstā ūdens ražošanu un piegādi, kā arī par kanalizāciju maksās vairāk nekā pašlaik, savukārt Beibežu ciemā – mazāk.

Lai informētu pakalpojumu lietotājus par jauno tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, kā arī uzklausītu iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus, novada dome ceturtdien, 6. augustā, plkst. 18 Misas tautas namā rīko sanāksmi. Paziņojumi par to izvietoti pie namu ārdurvīm gan Misā, gan Beibežos.

«Bauskas Dzīve» pašvaldībā uzzināja, ka SIA «Kūdrinieks» 13. jūlijā domei iesniegusi paziņojumu par tarifa projektu centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar iecerētajiem izcenojumiem, apmeklēt sapulci un paust savu viedokli par sagatavotajiem aprēķiniem. Sanāksmē piedalīsies uzņēmuma «Kūdrinieks» pārstāvji, kas informēs par tarifā iekļautajām izmaksām, pamatos nepieciešamību to mainīt, kā arī atbildēs uz jautājumiem un uzklausīs priekšlikumus.

Izpētot domei iesniegto SIA «Kūdrinieks» pieteikumu tarifa palielināšanai, «Bauskas Dzīve» secinājusi, ka Misas ciemā plānotais sadārdzinājums par 1 m3 aukstā ūdens ražošanu un piegādi ir 0,25 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) jeb 34%, savukārt Beibežu ciemā patērētājiem maksa saruks par 0,35 eiro bez PVN jeb 27%. Plānotais cenas pieaugums par 1 m3 kanalizācijas pakalpojumu Misā ir 0,22 eiro bez PVN jeb 17%, bet Beibežos paredzēts samazinājums par 0,70 eiro bez PVN jeb 32%. Ja piedāvātais tarifs tiks apstiprināts, Misas un Beibežu ciema iedzīvotājiem maksa par ūdens un kanalizācijas izmantošanu būs vienāda: par 1 m3 aukstā ūdens – 0,97 eiro bez PVN, par kanalizāciju – 1,49 eiro bez PVN. Prognozētā likme varētu stāties spēkā 1. oktobrī. Pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Misā un Beibežos apstiprināts 2018. gadā.

Andris Beinārs, SIA «Kūdrinieks» valdes loceklis, «Bauskas Dzīvei» paskaidroja, ka izcenojumi pārskatīti tāpēc, lai viena pakalpojumu sniedzēja apsaimniekotajā teritorijā būtu vienots tarifs. «Plānotās izmaiņas saistītas arī ar papildu izmaksām, kas rodas, pildot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu, proti, par saviem līdzekļiem nodrošinot komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un verifikāciju. Tāpat arī mūsu atbildībā ir nepieciešamie ieguldījumi, kas radušies ekspluatācijas gaitā. Ūdenssaimniecības ārējā tīkla nomaiņas projekts realizēts pirms desmit gadiem, taču māju iekšpusē joprojām veidojas situācijas, kas prasa papildu izdevumus,» teic A. Beinārs.

Tarifu projekts veidots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika».

Pakalpojuma saņēmēji priekšlikumus un ieteikumus par plānotajām izmaiņām var paust, apmeklējot SIA «Kūdrinieks» biroju Misā. Iepriekš gan būtu vēlams sazināties ar uzņēmuma valdes locekli Andri Beināru, zvanot pa tālruni 29134852. Viedokli var izteikt arī elektroniski, rakstot e-pastā <kudrinieks@vecumnieki.lv>, vai izmantojot pasta starpniecību (adrese: Misas kūdra 17, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas