Plāns jāapstiprina decembrī

Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas komisijas sēde notiks rīt, 10. decembrī. Galvenais speciālists juridiskajos jautājumos Modris Mākulēns pieļauj, ka sanāksmes dalībnieki ieskicēs rajona Padomes reorganizācijas plāna lemjošās daļas variantus, kā arī pārrunās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atbildes rakstu ar papildinājumiem un labojumiem dokumenta konstatējošajai daļai. To apstiprina Rihards Melgailis, rajona pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, un piebilst: «Laiks vairs negaida, decembrī dokuments jāpieņem.»Rajona Padomes likvidācijas kārtība, nosakot mantas, finanšu līdzekļu, institūciju, tiesību un saistību sadali un nodošanu novadiem, Zemgales Plānošanas reģionam un valstij, jānosaka līdz šīgada 31. decembrim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas