Platību maksājumiem var pieteikties arī elektroniski

No šodienas, 23. aprīļa, lauksaimnieki var sākt pieteikties Eiropas Savienības platību maksājumu saņemšanai. Tas gan ir vienu nedēļu vēlāk nekā iepriekšējos gadus, bilst Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vecākā inspektore Anita Bēmane un uzsver, ka pieteikumu iesniegšanas termiņš nav pagarināts - dokumenti jānoformē līdz 15. maijam. Tāpat kā iepriekš, lauksaimnieki kopā ar lauku bloku kartēm saņems rokasgrāmatu un iesniegumu veidlapas. Vecākā inspektore A. Bēmane uzsver, ka turpināsies sāktā prakse, proti, piezvanot Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbiniekiem Jelgavā (tel. 3022232) vai Bauskā (tel. 3922232, 22215), var pieteikt dokumentus un saņemt tos arī Bauskā. Pagājušajā gadā vairāk par vienu tūkstoti lauksaimnieku izmantojuši šo iespēju.Vairāku pašvaldību lauku attīstības speciālisti vienojas ar savu pagastu lauksaimniekiem un izņem viņu dokumentus, kā arī palīdz tos noformēt. Tā, piemēram, dara Iecavas novadā Stepans Drozdovs, Aiga Saldābola Stelpes pagastā, Jānis Liepa Svitenes pagastā un citi. Īslīces pagasta lauku attīstības speciālists Zintis Konovs secina, ka saimnieki četros gados ir iemācījušies, kā noformēt pieteikumus, un tagad veidlapu aizpildīšanā jāsniedz mazāk konsultāciju. Zemgales lauku konsultāciju biroja vecākā speciāliste Ieva Litiņa informē, ka platību maksājumu iesniegumus palīdz sagatavot arī šīs iestādes darbinieki. Taču tas ir maksas pakalpojums, par kuru jānorēķinās saskaņā ar vienai darba stundai noteikto likmi.  Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece Ināra Janaviča iesaka lauksaimniekiem rūpīgi ielūkoties rokasgrāmatā, īpaši astotajā lappusē, kurā norādīti visi svarīgākie datumi, kas jāievēro. Mainītas ir arī dažas pieteikšanās procedūras, kā arī papildus līdzšinējiem atbalsta pasākumiem ar 2008. gadu būs pieejams jauns atbalsta veids - maksājums par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām (mīkstajiem augļiem). Jāņem vērā šāds nosacījums - kopējai lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai jābūt vismaz vienam hektāram, attiecīgajai kultūrai - 0,3 hektāriem, kā arī jābūt noslēgtam līgumam ar pārstrādes uzņēmumu. Tāpat kā līdz šim, lauksaimnieki var pieteikties vienotajam platības maksājumam, atbalstam var pieteikt arī piemājas dārzu, kur vienā laukā audzē vairākas kultūras, piemēram, kartupeļus, burkānus, upeņu vai citu ogu krūmus, kas domāti pašu patēriņam. Pārmaiņas skārušas vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumus. Tie ir papildināti ar jaunu nosacījumu, ka lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, par kuru lauksaimnieks vēlas saņemt vienoto platības maksājumu, ir jābūt lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15. jūnijā. Šogad, tāpat kā pērn, atbalstu varēs saņemt arī enerģētisko kultūraugu audzētāji. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz 15. maijam lauksaimniekam jānoslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienesta atzītu savācēju vai pirmapstrādātāju. Šogad, piesakoties uz Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma «Agrovide» apakšpasākumu atbalstu, tas ir, uz jau zināmiem bioloģiskās lauksaimniecības attīstības un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos atbalstu, paralēli varēs pretendēt arī uz diviem jauniem atbalsta veidiem - «Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana» un «Rugāju lauks ziemas periodā». Šī gada galvenais jaunums ir tas, ka iesnieguma veidlapu aizpildīšanai ieviesta arī elektroniskā pieteikšanās, kas ievērojami ietaupīs laiku un arī nodrošinās precizitāti. Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka Latvija ir viena no pirmajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kura uzreiz pilnībā ievieš šo parocīgo sistēmu. Lauku bloku kartes ir izgatavotas visiem platībmaksājumu pretendentiem. Vecākā inspektore Elīna Klaveniusa rekomendē tās izmantot arī tiem, kuri izdomājuši pieteikumus iesniegt elektroniski. Pirmajā reizē tā būšot uzskatāmāk un ērtāk. «Bauskas Dzīve» jau ir informējusi, ka SIA «Uzvara-Lauks» izmantos elektronisko pieteikšanos. Tā paredz darīt arī SIA «PS Līdums», kā arī vairākas zemnieku saimniecības, kuras izmanto un novērtē moderno tehnoloģiju priekšrocības.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas