Puķu draugus izglābj Rundāle 53

Vairāk nekā četrdesmit gadu ilgusī, varu maiņu pārdzīvojusī Latvijas Puķu draugu saieta tradīcija šajā pavasarī bija par mata tiesu klāt iznīcībai, jo Bauskas novada pašvaldība, kas bija apņēmusies pasākumu šogad rīkot vasaras pilnziedā, pēdējā brīdī no šīs ieceres atteicās. Tomēr izrādās, ka krāšņo augu mīļotāji šogad bez tikšanās vietas nepaliks. Visa skaistā cienītāji jūnija pēdējā sestdienā tiek gaidīti Rundāles pilī, kur līdz ar ikgadējiem Dārza svētkiem notiks arī 42. Latvijas Puķu draugu saiets.

Goda lieta
Kopš 1978. gada ik vasaru radošie darītāji tiekas kādā no Latvijas apdzīvotām vietām, lai kopīgi lūkotu, kā veicas šīs puses apstādījumu un privātmāju kopējiem, kā te noris sabiedriskā dzīve, ko jaunu var izrādīt selekcionāri, ziedu kārtotāji, tautas daiļamatu meistari, rokdarbnieki un pašdarbnieki, lai izjustu vietējo iedzīvotāju savstarpējo gaisotni un apdzīvotās vietas auru, stāsta Puķu draugu saieta idejas autors, daiļdārznieks Aivars Irbe. Viņš akcentē, ka tā ir goda lieta – padižoties ar sava pagasta vai pilsētas sakoptību, labiekārtojumu un dalīties priekā, ko sniedz rūpīgi nopļauts mauriņš, iestādīti krūmi, aprūpētas puķu dobes un glīta norāde pie pagastmājas vai lauku mājas ceļa galā. Puķu draugu saieta krusttēvs ir gandarīts, ka Rundāles pils muzejs un Rundāles novada pašvaldība ir izrādījusi nedalītu atsaucību, piekrītot puķumīļus un skaisto dārzu cienītājus uzņemt pie sevis.
«Šis gan nebūs tāds saiets, kādi bijuši līdzšinējie, novada individuālie īpašumi šoreiz izpaliks – būs tikai viens burvīgs franču dārzs, kuru iepazīsim, dodoties no bosketa uz bosketu,» teic A. Irbe, piebilstot, ka arī šāds risinājums nav peļams, jo nav akmenī cirsts, ka pasākumiem jābūt identiski vienādiem.

Zemisks gājiens
Sirmajam kungam vēl joprojām sirds pilna par Bauskas pašvaldības rīcību. «Uzskatu, ka tas bija zemisks gājiens! Nav saprotams, kālab Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks pērnvasar Salaspilī kāpa uz skatuves un publiski visas Latvijas priekšā aicināja uz nākamo saietu Bauskā?! Viņš ļoti labi redzēja, kā pasākums organizēts, ar ko Bauskai jārēķinās,» teic A. Irbe, papildinot, ka par sarīkojuma atcelšanu uzzinājis vien no publikācijas «Bauskas Dzīvē». Šī gada sākumā tūrisma izstādē «Balttur» uzmeklējis Bauskas stendu, vaicājis novada pārstāvēm par pasākumu un saņēmis apstiprinājumu, ka viss ir spēkā. Arī no pašvaldības mājaslapas satura varējis saprast, ka izmaiņu nav. Sirdsmieram februārī Irbes kungs nosūtījis vēstuli Bauskas pašvaldībai, bet atbildi uz to nav saņēmis līdz pat šai dienai. 5. martā kā zibens no skaidrām debesīm līdz viņa ausīm nonākuši reģionālajā medijā publicētie jaunumi, ka puķu draugi Bauskai izrādījušies lieki. «Savu vainu mēs nesaskatām, tā ir tikai Bauskas domes neizdarība. Turklāt tas tiešām ir nožēlojami, ka šādi izrīkojas komunikācijas laikmetā,» sašutis ir A. Irbe un atklāj, ka vien pēc nedēļas, kad ziņas pavīdējušas gan presē, gan televīzijā, savā e-pastā saņēmis no Bauskas pašvaldības atvainošanos, ka tā sanācis. Viņš ar šo vietvaru vairs kopīgu ceļu neredzot un tuvākajā laikā nevēlas neko par to dzirdēt.

Nav darītāju
Irbes kungs nav pārsteigts, ka pirms pāris gadiem izgāzies Bauskas pašvaldības organizētais sakoptāko sētu konkurss. «Ir jāsaprot, ka neviens neskries un neteiks: «Ai, cik man skaists dārzs, tagad brauciet pie manis!» Pašiem ir jāzina savi cilvēki, ar viņiem jārunā, jādodas ciemos, jāpārliecina, jāatbalsta un arī jāpagodina. Iespēju ir daudz, bet izskatās, ka nav cilvēku, kas to darītu ar sirdi un dvēseli. Ja nav gribēšanas, nav arī varēšanas,» pārliecināts A. Irbe. Šo secinājumu viņš attiecina arī uz Puķu draugu saieta rīkošanu. «Paziņoja, ka Bauskā nebija, ko rādīt, neviens nepieteicās, arī izdevumu tāme budžetam nedraudzīga. Taču tā nav, ka tie ir tikai dārzi, ko var demonstrēt. Katrā pusē ir daudz vietējas un valsts nozīmes vēsturisku un dabas dotu veidojumu, dažādas būves, ainavas, upes, kalni un ielejas. Tikpat labi tā varēja būt arī kāda zemnieku saimniecība, Rundāli jau sākotnēji varēja piesaistīt. Puķu draugi jau ir tie paši cilvēki kā mēs visi, ne jau tā puķe tik ļoti interesē, bet galvenā ir kopības izjūta un iedegšanās par Latvijas sakoptību,» uzsver Puķu draugu saieta idejas tēvs. Arī par izdevumiem viņam ir savs viedoklis. A. Irbe piekrīt, ka Salaspils pasākums bijis ar augsti paceltu latiņu, īpašs veltījums valsts simtgadei. Taču arī ar pieticīgāku soli varot sarīkot neaizmirstamus mirkļus, lielu daļu tēriņu sedzot dalības maksa un papildu maksājumi par transporta pakalpojumiem un ēdināšanu. «Esmu runājis ar virkni pašvaldību, un daudzas apgalvojušas, ka nauda palikusi pat pāri, ļaujot vietvarai arī nopelnīt. Uzskatu, ka tas ir liels pagodinājums tai pašvaldībai, kurai tiek piedāvāts rīkot Puķu draugu saietu. Neaprakstāms pozitīvisms izskan pa visu valsti. Piemēram, Nīcā katrā dārzā sabiedrības priekšā tika vesti etnogrāfiskie ansambļi un deju kolektīvi, kori un muzikanti, izrādītas ziedu kārtotāju un dažādu rokdarbnieču prasmes un veikumi, protams, arī daudzie dārzi un apstādījumi. Visas Latvijas priekšā Nīca izcēlās kā «skaistu dārzu galvaspilsēta». Var, piemēram, izbraukt Jaunpiebalgai cauri un neko vairāk par savdabīgo ainavu neieraudzīt. Taču ļaudis te bija gatavojušies ar visdziļāko rūpību, visur skaistuma mīlētāji laipni, ar bezgala lielu sirsnību un mīlestību uzņemti, ar Ķenča ceļavārdiem dienas gaitās izvadīt.

Nesastop rīkotāju
Atgādināsim, ka, pieņemot šī gada budžetu, Bauskas novada dome lēma pārvilkt treknu svītru puķkopju saietam šaipusē. Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Šomina domes sēdē atklāja, ka izstrādātā tāme sastādot ap 60 tūkstošiem eiro, aptuveni pusi segtu ieņēmumi no dalības maksas, bet otra puse būtu uz vietvaras pleciem. Tā kā šajā vasarā esot pietiekami plašs kultūras pasākumu klāsts, nolemts no Puķu draugu saieta rīkošanas atteikties. Turklāt, pēc Šominas vārdiem, – neviens no organizētājiem nav ticies nedz ar administrāciju, nedz arī deputātiem. Salaspils parādījusi augstu līmeni, vai Bauskas pašvaldībai vajadzējis nolaisties zemāk, viņa nebija droša. Citi tāmes varianti nav tikuši skatīti. «Varētu atbalstīt, ja pasākumam būtu organizators, bet to neredzējām. Bija tikai mēģinājums organizatorisko pusi nogrūst uz mums. Pasūtījumā bija daudz autobusu, daudz tehnisko detaļu. Ja organizatori būtu nākuši un paši gatavi organizēt, saruna būtu citādāka,» savu viedokli pauda arī deputāts Uldis Kolužs.
Interesanti, kā citas vietvaras, arī skaitliski krietni mazākas, tikušas galā ar ziedmīļiem, neizjaucot ierasto kārtību. Pirms gada dārzkopības profesionāļi, amatieri, ziedu audzētāji vai vienkārši puķumīļi sabrauca no malu malām Salaspilī, kas pasākuma stafeti pārņēma 2017. gada vasarā Raunā. «Mēs piekritām, jo Salaspils taču ir novads ne tikai ar skaistiem un sakoptiem publiskajiem objektiem un privātajiem īpašumiem, bet arī ar savu Botānisko dārzu un dabas parku Doles salā,» paziņo Salaspils novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Lolita Balcerbule. Salaspilī pēc organizatora nav lūkojušies, jo tas esot tikai pašsaprotami, ka rīkotāja ir pašvaldība. «Pašiem arī viss jādara. Izdevniecībai «Saimnieks.lv» ir vairāk tāda kā kuratora loma, palīdz ar publicitāti un balvām. Savukārt Irbes kungs, kurš sāka šo saietu, vispār ir īpašs goda viesis. Lai varētu pasākums notikt, mums tika iesaistīti teju visi – administrācija, komunālais dienests, kultūras nams, skolas. Pati par šo pasākumu deviņus mēnešus domāju 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā,» apliecina L. Balcerbule.


Labākā kampaņa
Viņa stāsta, lai kļūtu par Puķu draugu saieta dalībnieku, organizatora kontā bija jāiemaksā dalības maksa, kurā ietilpa Puķu drauga komplekts – ceļasoma ar saieta ceļvedi, lietusmētelis, piknika spilvens un sponsoru sagādātās dāvanas, kā arī bija citi ar pasākuma sarīkošanu saistīti izdevumi. Varēja iepriekš apmaksāt pusdienas un vakariņas, kā arī nopirkt vietu piedāvātajā autobusā, ja dalībnieks plānoja ierasties ar personisko auto.
Kopā nedaudz vairāk par pusotru tūkstoti krāšņo augu cienītāju no visas Latvijas gidu pavadībā devušies īpaši organizētās autobusu ekskursijās pa novadu, kopā apmeklējot astoņus apskates objektus. Šādu pašu īpaši pārdomātu programmu varējuši pieredzēt arī ap 100 saieta īpašo ciemiņu, kuru vidū bija dārzkopības «giganti», pasākuma atbalstītāji un citi goda viesi.
Visu dienu pasākuma epicentrā – Salaspils botāniskajā dārzā – gan puķu draugi, gan tradicionālā Rožu gadatirgus apmeklētāji varējuši baudīt daudzveidīgu kultūras programmu un iepirkties, bet vakarā uz divām skatuvēm kāpuši festivāla «Kartupeļpalma» mūziķi. Šajā dienā Salaspili no jauna iepazinuši ap 4000 cilvēku.
«Droši varu apgalvot, ka šī ir bijusi, iespējams, efektīvākā sabiedrisko attiecību kampaņa, kāda jebkad bijusi. Pirmkārt, šajā dienā pozitīvu iespaidu un emocijas Salaspilī guva visi Puķu draugu saieta dalībnieki. Par to saņēmām daudzus «paldies» gan saieta dienā, gan pēc tam vēstulēs, svētku izjūtu noteikti pamanīja arī iedzīvotāji un gadatirgus dalībnieki. Agneses Bules zīmēto puķu draugu rotāto ceļasomu noteikti vēl pašlaik savās ikdienas gaitās izmanto visi, kuri tās saņēma.
Lai novada viesi Salaspili iepazītu no vislabākās puses un šajā dienā justos gaidīti un aprūpēti, tika sagatavoti 40 brīvprātīgie gidi – iepriekš uzrunāti spējīgākie pašvaldības darbinieki, kuri bez maksas varēja skoloties pie Latvijā pazīstamā tūrisma nozares speciālista Andra Klepera. Pasākuma sagatavošana vairāk nekā astoņu mēnešu laikā noteikti saliedēja ap 100 pašvaldības darbinieku, un 14. jūlija vakarā pasākuma izskaņā pēc daudzajiem «paldies» viņi noteikti juta gandarījumu un pārliecību, ka «mēs varam!»,» pieredzē dalās L. Balcerbule. Viņa pauda, ka esot grūtības precīzi nodalīt, cik liels saietam bijis nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, jo lielāko daļu apmaksājuši dalībnieki paši, kā arī piesaistīti sponsoru līdzekļi. Turklāt Puķu draugu saiets bijis cieši saistīts ar mūzikas festivālu «Kartupeļpalma», tālab daži resursi (skatuves, tualetes u. tml.) tikuši izmantoti abos pasākumos.
L. Balcerbule atzina, ka arī skaistāko dārzu saimnieki paši no laba prāta nav pieteikušies, jo neviens acumirklī neesot gatavs cauri savam pagalmam dienā izlaist teju 2000 cilvēku. Tālab pašvaldībā strādājošie īpaši centušies viņus pierunāt, arī piedāvājot palīdzību sagatavošanās darbos. L. Balcerbule piekrīt, ka pasākums ir sarežģīts, tādēļ pirms organizēšanas devušies pieredzes apmaiņā uz Raunu. «Bauska mūs uzaicināja ar līdzīgu domu apmaiņu pie sevis. Izstāstījām viņiem visu no sākuma līdz beigām, iedevām savus plānošanas paraugus, scenārijus, kontaktus, vārdu sakot, visu savu praksi nodevām. Tik tiešām žēl, ka nekas nenoderēja, un pasākums bija apdraudēts dēļ vienas no skaistākajām Latvijas pilsētām, jo citas tādas kļūst tikai ar milzīgu darbu, bet dažas tādas jau «piedzimst»,» tā L. Balcerbule.

Prieks un gandarījums
Raunas novada (nedaudz vairāk kā 3000 iedzīvotāju, 309 km2) pārstāvis Jānis Lācis varēja precīzi nosaukt vietvaras ieguldījumus pasākuma noorganizēšanai – 35 000 eiro. Viņš uzreiz steidz piebilst, ka tēriņus pilnībā segusi dalības maksa, atbalstītāju finansējums, kā arī ziedojumi. Raunā pirms diviem gadiem sarīkotajā Puķu draugu saietā bijuši reģistrēti 1916 dalībnieki. Organizatoriskos darbus uzņēmušies gan pašvaldības darbinieki, biedrības, uzņēmumu pārstāvji, kā arī iedzīvotāji, un tas viss bez jebkādas samaksas piesolīšanas. Visiem tikusi nodrošināta ēdināšana dienas garumā un vakara pasākumu bezmaksas ieejas biļete.
«Lai piesaistītu šos atbalstītājus un brīvprātīgos, ieguldījām patiesi apjomīgu darbu. Tas nebija dienu un nedēļu jautājums, bet iestiepās desmit mēnešu garumā. Komunicējām, stāstījām un motivējām,» atklāj vidzemnieks un piemetina, ka līdztekus norisinājies arī festivāls
«Rodam Raunas novadā». J. Lācis lēš, ka kopējais apmeklētāju skaits bijis vairāk nekā pieci tūkstoši. «Gandarījums, prieks, pateicības un labi padarīta darba izjūta mūs – rīkotājus, atbalstītājus, iedzīvotājus un apmeklētājus – sildīja vēl ilgi pēc pasākuma. Kas gan vēl labāk ļauj ieraudzīt mūsu novada skaistumu, parādīt vietas un lietas, ar kurām lepojamies, ja ne vien šāda iespēja – rīkot Latvijas mēroga pasākumu skaistuma cienītājiem?! Vai šādus svētkus organizētu atkārtoti, atbildu – protams, jo, iestrādnes ir, pieredze ir, un gandarījums par padarīto un izdevušos pasākumu arī ir!» optimisma pilns ir J. Lācis.

Labāk atteikties
Iveta Ļekūne, ziedu audzētāja Brunavas pagastā atklāja, ka bijusi ieplānojusi papildus vasaras puķu stādus, taču tas problēmas neradīšot, jo esot jau atradusi citas realizācijas iespējas. «Lai šajā Puķu draugu saietā vestu un rādītu, vajag tiešām ļoti daudz skaista visapkārt. Esmu pati neskaitāmas reizes braukusi uz šiem sarīkojumiem un pārliecinājusies, ka visi tūkstoši, kuri brauc uz šo pasākumu, dodas ar vienu mērķi – meklēt jaunas idejas, izaicinājumu, radošumu. Ja mums novadā ir tā, ka pagasta pārvaldniece vairākas reizes zvana un lūdzas, lai ielaiž savā dārzā, jo skaistums patiešām tur ir, taču ceļš, pa kuru jānokļūst līdz šim īpašumam, kā arī apkārtne dēļ kaimiņa saimnieciskās darbības ir nepievilcīga, labāk atteikties no šī pasākuma nekā laist caur «bardaku» uz to pievilcīgo sētu. Ja beigās izrādījās, ka baušķeniekiem neviens nepieteicās, neviens negribēja skaistumu demonstrēt un nebija, ko rādīt, tad labāk lai ir tā, kā tas notika tagad nekā, ja Puķu draugu saiets paiet un ir ļoti daudz negatīvu atsauksmju. Iespējams, līdz šim tiešām tā nav noticis un visur bijusi vien apbrīna un sajūsma. Ir jau mums Nīca, Ventspils, kur cilvēki jau ir izlepuši un paši nezina, ko grib. Varbūt Bauska varēja jau sākotnēji noslēgt vienošanos ar Rundāli, būtu ziedu mīlētājus laiduši taisnā ceļā uz turieni, būtu – oi un ah! Es nevienu nenosodu, protams, nezinu aizmugures peripetijas un organizatoriskos jautājumus. No dārznieka viedokļa, varu apgalvot, ka tā ir milzīga atbildība un jāpieliek papildu darbs, kā dēļ varbūt citi darbi jāatliek, turklāt tev ir jābūt, ko rādīt, jo nevari kaut ko vienkāršu demonstrēt. Citādi var noklausīties, ka cilvēki, kāpjot autobusā, teic, ka te jau īsti nebija, ko redzēt. Es pati šādas replikas esmu dzirdējusi, tālab arī saprotu, ko tas nozīmē un ko tas prasa,» savu viedokli pauž brunaviete.


Pievieno komentāru

Komentāri 53

Roze

Mīļš paldies Rundālei! Tik īsā laikā visu var noorganizēt!

pirms gada, 2019.04.23 09:29

nu nesaprotu

Bet kāpēc tie puķu draugi paši neko negrib organizēt , bet grib , lai kāds cits priekš viņiem visu izdara ? Pašiem sava biedrība, lai tad tā arī dara, pārējiem no tā nekāda labuma tad nav, tikai novadam lieki izdevumi .Visupirms vajag nobalsot, vai novadam to vajag, jeb tikai atsevišķu cilvēku grupa "na haļavu" grib sevi un savus stādus reklamēt.

pirms gada, 2019.04.23 11:44

Tam nesaprotu

Ieej Bauskas novada mājas lapā un apskties,cik daudz mums ir visādu kultūras un sporta organizātoru un vadītāju,bet lielos pasākumus Bauskā organizē citi- iespējams Līgo vērienīgais Latvijas Radio 2 (LR2) un televīzijas kanāla LNT dižkoncerts “Līgojam Bauskā!”.kantrī Ozoliņš ar Jātnieku, iespējams F E S T I V Ā L S
"Zobens un Lemess" organizē
biedrība "Alternatīvās kultūras centrs Krauklis",tātad organizē citi,bet,kas mūsējie saņem algu lai uzraudzītu kā citi organizē??? Varbūt tomēr BKC JĀSĀK organizēt pašiem?

pirms gada, 2019.04.23 14:57

Vijolīte

Paldies Rundāles pilij un nekāda organizēšana nav. Cilvēki tikai atbrauks uz dārza svētkiem.

pirms gada, 2019.04.23 10:25

...

bet kāpēc ir jādara, ja var nedarīt?! Algu tak saņem, tā nu kājas šūpinot arī dzīvo tās domes, pārvaldes, muzeji utt..

pirms gada, 2019.04.23 11:37

Dadzis

Vajag vēl paplašināt Bauskas novada sabiedrisko attiecību komandu, lai šeit notiktu kaut kas atšķirīgāks nekā mūzikas festivāli. Galvenais, kad pieņemsiet darbā piekto, sesto un septīto PR cilvēku, izlaidiet caur rentgena aparātam un noskaidrojiet, vai ir persona ar sirdi un dvēseli.

pirms gada, 2019.04.23 11:43

Tēls

Bauska pati par sevi ļoti labi veido tēlu. Policisti, kas nepalīdz. Regulāri kautiņi pie TOP izklaides vietas Bauskā - spēļu zāles. Iecirsts kā akmenī- par laimīgu sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauts. Bauska pieviļ puķu draugus. Bauska alkohola veikalam piedāvā telpas kultūras namā. Bauskas deputāts klaji bezkaunīgi vairākus gadus brauc bez tehniskās apskates. Bauskas novads piešķir uzņēmēju balvu ražotājam, kurš piekāš vietējos zemniekus. Sarakstu varētu turpināt līdz vakaram.

pirms gada, 2019.04.23 11:47

puķu draugs

Bauska mūs nepievīla,pievīla mūsu biedrības neorganizētība!

pirms gada, 2019.04.23 17:40

!

Es pieļauju, ka Bauskas novada sabiedrisko attiecību nodaļai vispār nav sajēgas, kas ir sabiedriskās attiecības un nav nekādas sabiedrisko attiecību stratēģijas. Manuprāt deputātiem būtu jāizvērtē šīs nodaļas darbs, jo tā patiesi nav savu uzdevumu augstumos. Ja tā turpināsies, Bauskas tēls būs jāspodrina ārpakalpojumā nolīgtai kompānijai.

pirms gada, 2019.04.23 11:51

alga jāatstrādā

Bauskas novada sabiedrisko attiecību galvenajai komentātorei vislielākā sajēga ir dzīvot Bdz portālā un rakstīt domes vadībai slavinošus un attaisnojošud komentārus!!!

pirms gada, 2019.04.23 12:27

Sab. att...

Aleksandr tev kā vienmēr taisnība..:)

pirms gada, 2019.04.23 12:59

Jurka

Ļautiņi mīļie ieejat citu lielo novadu mājas lapās un pārliecinājaties,ka sabiedrisko attiecību speciālisti viņiem ir mazāk nekā Bauskā un arī citu speciālistu šiem arī ir mazāk. Bauskas novada domē iespējams ir draugu,paziņu saiets,kurā , galvenais lai būtu tuvs cilvēks,daba vietu radīsim...Kad beigsies štatu audzēšana???

pirms gada, 2019.04.23 15:20

Jurkam

Tiešām, ļautiņi mīļie, ieejiet un apskatieties, ka Bauskas novads pēc administratīvajām izmaksām atrodas vien tālajā 113 vietā valstī no 119. Par tiem uzpūstajiem štatiem un izmaksām tādi skaļi vārdi vien sanāk

pirms gada, 2019.04.23 15:44

Jurkam sablietspec

Kur tu tādu info ņēmi? Kāda adrese? Un kaut kādas izmaksas.... konkrēti,kuros novados ir vairāk sabiedrisko attiecību speciālisti nekā Bauskā? Bauska no 110 Novadiem iespējami atrodas līderos! Un kur tu ņēmi 119 novadus? Vai tā sabiedrisko attiecību speciālista zināšanas?

pirms gada, 2019.04.23 16:17

Mudīte

Latvija ir sadalīta 110 novados un 9 reg.pilsētās. Štatus visur saaudzinājuši, ne jau Bauska līderos, bet tas nu skaidrs, kas par daudz, tas par daudz. Nez vai Jātnieka kungs savā saimniecībā tā dara, bet ne jau viens tur izlemj, bet lielā, uzpūstā deputātu saime, kur starp citu dażi, saradojušies un sakrustojušies... sēž un lemj.. kartelis???? Jātnieks viens neko nevar izlemt un neklūpiet cilvēkam virsū.. mums 17 deputāti arī ir par daudz, pietiktu ar 7 tik mazam novadam.

pirms gada, 2019.04.23 17:21

Atbilde

Neesmu nekāds specs. Tikai protu lasīt un interesē
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Dokumenti//VARAM_infozin_sad_terit_280317_projekts.docx

pirms gada, 2019.04.23 21:09

Sapņu kalns

Paklau "mude" no krustu šķērsu saradojušās pašvaldības strēbēju saimes, ko te pūt un taurē novada auļotāju pestījot. Atlaidīs šito lauķi maišelnieku tāpat kā sudraba kannas iepircēju....un tev arī spēriens pa "silto beņķi" sagaidāms :))

pirms gada, 2019.04.25 07:28

Sapuvušais sapnis!

Tev jau tā iespēra, ka prāts aptumšojied no pārdzīvojumiem, iedzer drapīti, tāpat tu politikā esi nevēlams. Uz Jātnieku tev rokas pa īsām!

pirms gada, 2019.04.25 15:21

AI!

Deputātiem jāizvērtē darbs.Protams viņi ar pilnām tiesībām to var darīt!Bet vai mēs vēlētāji neesam tiesīgi pat izteikties par deputātu darbu?Domāju,ka nē.Un tomēr paliek skumji,ka redzot novada domes sēdes,viens deputāts regulāri nodarbojas ar mobilo telefonu,otrs nesaka ne vārda,tikai paceļ roku "pret" balsojumā,droši vien nezinot tā īsti par ko balso pret.Jā,Novickis runā.Un daudzas viņa domas ir vērā ņemamas,tikai vajadzētu mazliet vairāk kultūras tais izteikumos un būtu okei.Skumji,ja neteiktu vairāk.

pirms gada, 2019.04.25 18:48

UH

Un ko tā viņa lielās nepamatotiem, dažkārt, IESPĒJAMS, pamatotiem apvainojumiem piesātinātās runās ir devušas, vai ir kāds tiesāts par izšķērdēšanu, vai vēl kaut kādām nelikumībām, kur ir šo populistisko runu rezultāti? Nebūsim naivi, mēs redzam, ka jebkur, kur ir opozīcija, tur ir apvainojumi un kritika par valdības darbu un tas ir normāli, un viss šķiet TIK pareizi un patiesi, kā,, lai netic? Bet kas notiek, kad paši tiek pie varas, kaut kur pazūd ""labā griba", vai pļurkt vien i. Ja ir nelikumības, tās ir jāvērtē, nevis ar tukšām runām, bet ar attiecīgo iestāžu strapniecību, un tikai tad es noticēšu! Dažreiz labāk paklusēt, ja nav pierādījumu.

pirms gada, 2019.04.26 07:01

ORg

Mani viennozīmīgi izbrīna puķu draugu galavenā organizatora, idejas autora, daiļdārznieka Aivars Irbes kunga nenopietnā, kategoriskā un paģērošā attieksme pret potenciālajiem sadarbības parneriem. Tā vietā, lai personīgi un savlaicīgi ierastos Bauskā un visu pārrunātu, kungs kaut kādā izstādē pie dežūrmeitenēm stendā , ineresējās, kas tad notiek ar viņa pasākumu..No raksta var noprast, ka kungs tikai pieprasa rezultātu un cildina savu ideju- pašvaldībās, ja kāds vergs atrodās- iznes visu finansējuma un organizēšanas smagumu. Tas ir nenopietni.Nekā personīga.

pirms gada, 2019.04.23 12:01

Urla

Jā, Bauskas novada administrācijā visi ir pārstrādājušies... Kad tiešām būtu jāsāk strādāt, tad to uzskata par paverdzināšanu. Man viennozīmīgi izbrīna šāda attieksme un pieeja darbam. Man tiešām kauns par šādu pašvaldību!

pirms gada, 2019.04.23 12:21

Piekrītu ORg

Piekrītu Jums, ORg.
Un vēl paldies Ivetai Ļekūnei par sava redzējuma izklāstu.

pirms gada, 2019.04.23 12:54

Brīnums

Ko tad Ļekūne citu teiks, jo kā tad neaizstāvēs savu barotāju? Neba jau ir noslēpums, ka Ļekūnes grandiozie stādi nonāk Bauskas apstādījumos. Visvairāk izcēlās pusizstīdzējušās samtenes, kas tika sastādītas pusapļos uz nogāzēm pie iebraukšanas Bauskā. Vareni kvalitatīvi stādi, vareni izdomāti raksti! Ko tad pate ik gadu skrien uz tiem Puķu draugu saietiem, tad jau kāre uz skaistumu ir, bet še tev - nolika mūsu sādžu ar vienu piegājienu.

pirms gada, 2019.04.23 13:23

es

pareizs Jātnieka lēmums - neorganizēt atsevišķi.Lai biedrība maksā un organizē.

pirms gada, 2019.04.23 12:52

O, lai veicās,

Pilnīgi pietiktu, ja pašvaldība atvēlētu kādu laukumu, kur šādam pasākumam notikt, kā arī iekļautu novada notikumu kalendārā. Par visu tālāko lai rūpējās, organizē un apmaksā paši puķu draugi. Arī elektrības, ūdens, pirmās palīdzības nodrošināšanu, reklāmas utt, utt

pirms gada, 2019.04.23 13:38

Košums

...Kas gan vēl labāk ļauj ieraudzīt mūsu novada skaistumu, parādīt vietas un lietas, ar kurām lepojamies...Bet, kas tad to liedz...? Katru gadu visās novadu galvas pilsētās ir pilsētu svētki - viedojiet paši savu krāšno vietu/ dārzu/parku apskates tradīciju, reklamējiet pasākumu- brauks arī bez puķu draugiem citi draugi no visas latvijas!

pirms gada, 2019.04.23 13:30

Vallija

Kur tad tu redzi Bauskas novadā pilsētas svētkus? Tādu nav, jo ir novecijusi tradīcija. Pilsētai svinības ir vien uz apaļām jubilejām, bet novadam katru gadu un citā vietā un laikā. Bez jebkādas koncepcijas, bez jebkādas izdomas, ķeksīša pasākums.

pirms gada, 2019.04.23 13:41

Ilze

Bauskas novads ir viens liels kauna traips Latvijas kartē

pirms gada, 2019.04.25 00:42

paruna

Pagale viena nedeg. Lai izveidotos šāda situācija, ir nepieciešami vairākas iesaistītās puses, kuras savstarpēji nesaprotas. Bet nezkāpēc Bauskā tieši šādi notiek? Citās pilsētās ir gan savu saimniecību izrādītāji, kas nozīmē to, ka ar viņiem pašvaldība ir runājusi, atbalstījusi, citās pilsētās nebija saziņu problēmu arī ar Irbes kungu...pārāk daudz sakritību, kas tomēr norāda, ka tepat uz vietas kautkas nav kārtībā.

pirms gada, 2019.04.23 13:58

???

...... gan saņēma arī rīkotāju sarūpētās piemiņas veltes.......
Tad nevajadzēja pieņemt,lai brauc atdot.....

pirms gada, 2019.04.23 16:29

sfmn

Izskatās,ka penzionētais puķmīlis grib tikai kā pāvs pasākumā gozēties,bet darbiņu organizēt un finanses,lai uzņemas citi.

pirms gada, 2019.04.23 17:37

tam nekauņam sfmn

Tu kaunu maizes vietā esi apēdis.Pretīgi līdz ārprātam.Kauns,ka tāds nekauņa dzīvo Bauskā.

pirms gada, 2019.04.23 21:28

Arta

Tik tiešām negods pārākais, kā tevi zeme nes! Spēj kaut mikro daļiņu paveikt, cik Irbes kungs izdarījis. Varu apgalvot, ka dārza daile tev ir sveša. Irbes kungam turpretī ir īsts botāniskais dārzs. Nekur Latvijā neatradīsi zemes pleķīti, kur būtu vairāk kā 150 mežvīteņu šķirnes. Viņš patiešām tur rūpi par savu sētu un par visas tēvzemes sakoptību. Diemžēl Bauska izceļas ar klaju negatīvismu pret visu. Nožēlojami.

pirms gada, 2019.04.23 21:52

abām kartupeļu lauka saimniecēm

Varējāt taču ņemt savu saslavēto mežvīteni,iet uz administrāciju un runāt par visu to,lai izdotos saorganizēt pasākumu,nevis gaidīt,kad viss gatavu jums pienesīs!

pirms gada, 2019.04.24 08:08

Tie puķu draugi neko neatšķiras no suņu un kaķu draugiem! Lai paši organizējas un saietas. Pēc viņiem kā pēc siseņiem, nobradātas puķes un izmīdīti zālieni! Vēl piedzīvosiet Rundāles pils "priecīgās" atsauksmes.

pirms gada, 2019.04.23 19:34

?

Domes sabiedrisko attiecību troļļu armija pamodusies. Tā vietā, lai strādātu, lai stiprinātu pozitīvu pašvaldības identitāti, izvēlēta patiešām zemiska rīcība. Varbūt Novickis vai kāds cits/cita var rosināt izvērtēt šīs nodaļas darbu?

pirms gada, 2019.04.23 21:59

Tiešām

Novickis tiešām ir tas "labais", kas to vien dara, kā cīnās pret visiem "tumsas spēkiem"... Īsts Lāčplēsis! Cik "labi", ka novada domē tāds sašiņš ira.

pirms gada, 2019.04.24 00:07

piekrītu

Sašiņam, pirmkārt, būtu jāizvērtē savs pienesums Bauskas novadam, ko viņš 2 sasaukumu laikā ir paveicis, pats personīgi, kāds ir viņa pienesums novada iedzīvotājiem? Cik redzu un dzirdu, viņš cīnās ar savas personīgās dzīves peripētijām,tas nav noslēpums nevienam, un cik saprotu kauns un tolerance šim clvēkam nav šupulī ieliktas. Pateicoties viņam, tika reorganizēta Izglītības pārvalde, cilvēki tika atlaisti no darba, arī Mežotnē viņam spīdoši negāja, klaperēja , kā klibs kleperis.Vērojot viņa uzvedību sēdēs, un ne tikai, nav jābūt psihologam, lai saprastu uz ko šis cilvēks ir spējīgs, un kādi ir viņa slēptie mērķi..Netika par mēru un pie kārotā kumosa un visticamāk netiks un tā ir viņa lielā sāpe, tur lūk, ir patiesība par šo cilvēciņu. Vērojet cilvēkus pēc viņu darbiem , ne pēc vārdiem.

pirms gada, 2019.04.24 07:40

laimnesis

Vai tas nebija Novickis, kurš Saeimas vēlēšanās no 7 vietas uz 16 nokrita, un pilnīgi iespējams, ka daudzi Bauskas novada iedzīvotāji, tieši dēl viņa nebalsoja par LRA, bet A.T. Plešs tika ievēlēts. Viela pārdomām?

pirms gada, 2019.04.24 07:48

zeltnesis

pēc ATP prostitūtiskā gājiena ar vēsturnieka izmešanu no amata tiešām ir viela pārdomām...

pirms gada, 2019.04.25 00:46

piekrīt-nepiekrītu

nu re kā tev dziļi sirdī vai makā(ticamāk, ka makā) iedūris tas sašiņš, jo bez komentāra par viņu nevari iztikt nereizi. ja ilgi cīnīsies ar paranoju izies kā cockai.ru vajadzēs vietu Ģintarmuižā, pasargā savus nervus, jo nervu šūnas neatjaunojas...

pirms gada, 2019.04.25 00:51

cockai.ru

Nevienu neinteresē, kam tu piekrīti, vai nepiekrīti.....tev sašiņš iedūris dziļi, jo dziļi, tad cīnies, jo ne tikai nervu šunas neatjaonojas.

pirms gada, 2019.04.25 12:26

Aija

Var būt, tiešām, liksim mierā Aleksandru, jo cilvēkam nav viegla dzīve, tas sejā redzams. Lai cilvēkam veicās! Būsim līdzjūtīgi un saprotoši.

pirms gada, 2019.04.25 12:39

gan cockai gan Aijai

paskatieties uz sevi un sāciet just līdz administrācijas vadībai (vai sev), tur tiešām sejā var redzēt, ka dzīve nav viegla, novada nauda izpļukāta, tā ka kase tukša, veselība izbeigusies, sejā norūpējušies, par šādu algu un neko nedarīšanu citur negaida, un vēl stacionārā paranoja ar kuru jācīnās pie katra raksta

pirms gada, 2019.04.25 21:17

Viesus

Kad atbrauc ciemiņi, parasti viņus aizvedu uz Bauskas vai Rundāles pili, vasarā uz Mazmežotni un Mežotni. Tagad padomājam, ja nebūtu šo apskates objektu un ainavas, kur tos viesus, lai ved? Uz Korfa dārzu, kur trīs koki divās rindās un gadiem netīrīts smacenis dīķis? Uz domes skvēru vai uz Rātslaukumu pie vietējiem sīņiem? Uz krastmalu, kur nosēts ar četrkājaino mīluļu mīnām? Uz pussabrukušajām ielām, kas tik ielāpus ir redzējušas? Nepārsteidz pašvaldības atteikums, jo patiešām te skaistuma cienītājiem nav ko meklēt.

pirms gada, 2019.04.24 05:12

To Viesus

Nu neved nekur. Lai vispār uz šo pusi nebrauc, ja Tu nespēj pats neko labu saskatīt. Tad jau tiešām nav ko rādīt.

pirms gada, 2019.04.24 07:16

Viesu izvedējam

un tā laiks iet, neviens neko nedara, jo budžetam naudas nav skaistumam, ir nauda miljonos skaitāma, tā paredzēta sporta būvēm. Puķem naudas nav. Ir prieks kedām un bumbām un peldcepurēm. punkts.

pirms gada, 2019.04.24 10:44

Realitate

Kā jau iepriekš minēts uz Tukumu brauc pēc smukuma, bet uz Bausku pēc tupuma. PR klerciņiem vajadzētu nodrošināt pozitīvu publicitāti ne tikai savos kanālos, bet arī pārējos. Pavei nu atkal visas televīzijas sabrauks uz bēdīgo pierobežas miesteli, kur šodien tiesās likumsargu, kurš mierīgi noskatījās kautiņā.

pirms gada, 2019.04.24 10:47

cilvēk

Kādēļ tu tik ļoti ienīsti Bausku- pilsētu, kur tu pats dzīvo? Visas nelaimes tavā dzīvē ir no tava paša ļaunuma.

pirms gada, 2019.04.24 15:49

cilvēkam

nu ko tu citu teiksi savam attaisnojumam?

pirms gada, 2019.04.25 00:48

?

Novickis ar Kursīti atkal jau plānojot, iespert mēra krēslam? Taču nav miera!

pirms gada, 2019.04.25 15:28

Vietējās ziņas