Reorganizācijas ceļā būs daudz ciņu 1

Mūsu pašvaldību vadītājiem jauns izaicinājums - līdz šīgada 31. decembrim vienoties par Bauskas rajona Padomes reorganizācijas plānu. Tajā jāparedz visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošana vietējām pašvaldībām un plānošanas reģionam.«Rajona mērogā vēl nav runāts par dokumenta izstrādi. Nākamajā trešdienā, 30. jūlijā, Bauskā ieradīsies Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji, lai pārrunātu šo jautājumu. Piecas mūsu rajona vietējās varas sarunās par reorganizāciju nepiedalās, jo Satversmes tiesā protestēja pret Ministru kabineta lēmumu par novadu karti,» stāsta rajona Padomes (RP) priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Rihards Melgailis.  Jāatgādina, ka Satversmes tiesa izskatīja Bauskas novadā iekļauto piecu pašvaldību prasības pieteikumu un pieņēma lēmumu ierosināt lietu. Ministru kabinetam līdz šīgada 11. augustam jāiesniedz atbildes raksts ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa informē, ka ministrija rajonu padomes par reorganizācijas plāna saturu informēs pēc šīgada 1. septembra, kas būs pieņemti attiecīgi Ministru kabineta noteikumi. Šīgada jūlija sākumā Valsts prezidenta izsludinātais «Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums» nosaka kārtību, kādā reorganizējamas rajonu pašvaldības, lai nodrošinātu vietējo varu administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu. Reorganizācijas gaitā vietējās pašvaldības, proti, novadi, un plānošanas reģioni (mūsu gadījumā - Zemgales plānošanas reģions) saskaņā ar minēto likumu, rajona padomes reorganizācijas plānu u. c. normatīvajiem aktiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības funkcijas, institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, lai nodrošinātu vietējo varu darba nepārtrauktību un pēctecību.Reorganizācijas plānu rajona padome pieņem, tās locekļiem vienojoties. Ja visi nav vienisprātis un iebilst kaut viens dalībnieks, dokumentu pieņem balsojot. Šajā gadījumā plāns ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem, kuri pārstāv ne mazāk par 75 procentiem no rajona pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstīgi Iedzīvotāju reģistra datiem. Tā rakstīts «Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā». Saskaitot Iedzīvotāju reģistrā šīgada 1. janvārī fiksēto Bauskas rajona iedzīvotāju skaitu, redzams, ka piecas protestējošās vietvaras pārstāv 27 procentus rajona ļaužu intereses. Turklāt, iespējams, būs grūti saskaņot ar Iecavas novada Domi pārņemamo saistību apjomu Bauskas RP realizēto projektu kredītsaistību atmaksas ziņā.  Pagājušajā mēnesī mūsu rajona pašvaldības sēdē Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis balsoja pret visiem pieciem ierosinātajiem projektu pieteikumiem - «Lietišķās mākslas un amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības un konkurētspējas veicinātājs», «Kopīgi pasākumi vides kvalitātes uzlabošanai un apziņas celšanai Lielupes baseina teritorijās», «Efektīva ūdens apsaimniekošana pievilcīgas dzīves vides radīšanai Lielupes baseina pierobežas reģionos», «Bauskas pils kompleksa kā pilsētbūvnieciskas dominantes rehabilitācija» un «Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā». J. Pelsis skaidro: «Projekti ilglaicīgi turpināsies vēl pēc administratīvi teritoriālās reformas. Uz manu jautājumu, kas maksās par projektiem pēc 2009. gada, atbildi nesaņēmu. Turklāt projektos panāktais labums paliek Bauskā.Jāķeras klāt rajona Padomes reorganizācijas plāna izstrādei. Daudzus gadus rajona pašvaldības ieguldījums pilsētā ir bijis lielāks nekā lauku pašvaldībās. Nomaļākie pagasti zaudē. Mūs neinteresē Bauskas pils vai Bērnu jauniešu centrs. Novada prioritātes ir peldbaseina un Iecavas internātpamatskolas sporta zāles celtniecība. Pērn prasīju rajona pašvaldībai iekļaut šīgada budžetā 30 tūkstošus latu Iecavas internātpamatskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrādei. Saņēmu atteikumu. Taču minētā skola ir rajona Padomes iestāde.  Tā kā internātpamatskolu kaut arī ar valsts finansējumu, iespējams, atdos novada pārziņā un izglītības iestāde atrodas Iecavas centrā, tas būtu labs žests sekmēt darba sākšanu. Pēc tam mēs varētu meklēt finansējumu būvniecībai. Esmu kategoriski pret rajona Padomes naudas ieguldīšanu pilsētā. Iecava kredītus neatmaksās.» 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Jūlis Mūlis

Vai tiešām rajona lielāko ekskursiju biroju likvidēs.Tad jau šamajiem būs tusēties jābrauc par savu, nevis mūsu naudu.

pirms 12 gadiem, 2008.07.23 11:53

Vietējās ziņas